V souvislosti se vznikem Kanceláře Ombudsmana pro zdraví, o které jsem vás informovali včera v článku ZDE, vás v tomto článku seznámíme s přehledem práv a povinností pacientů. Věděli jste o jejich existenci? Co vás na této problematice zajímá? Napište nám!

10 vybraných práv pacienta

1. V České republice je všem pacientům garantována stejná zdravotní péče. Nikde vám nemohou odmítnout stejnou léčbu, která je indikována pro vaši diagnózu a dostávají ji pacienti jinde.

2. Když nerozumíte tomu, co vám sděluje lékař či zdravotnický personál, máte právo ptát se a chtít lepší vysvětlení.

3. Můžete si svobodně zvolit nejen svého praktického lékaře, zubaře či gynekologa, ale jakéhokoli lékaře. (Pokud to váš zdravotní stav dovolí.)

4. V případě, že nesouhlasíte s léčbou, můžete ji odmítnout. To neplatí v případě nutné a  neodkladné péče.

5. Máte právo získat kopii nebo výpis ze své zdravotní dokumentace a dalších materiálů, které souvisejí s vaším zdravotním stavem. Na totéž má právo zákonný zástupce nezletilých, opatrovník osob s omezenou svéprávností či osoba blízká.

6. Recept vám může vystavit kterýkoli lékař, ale pokud nemá smlouvu s vaší zdravotní pojišťovnou, budete si hradit léčiva sami. Toto neplatí v případě nutné a neodkladné péče, kdy jsou pojišťovny povinny recepty proplatit v plné výši.

7. Nezletilý či osoba s omezenou svéprávností mají právo na to, aby s nimi v nemocnici byl nepřetržitě někdo blízký.

8. Sanita se musí k nemocnému dostat v limitu 20 minut.

9. Máte právo, aby vás lékař předem informoval o tom, kolik stojí nejen zcela nehrazené, ale také částečně hrazené zdravotní služby z veřejného zdravotního pojištění a o tom, jak je budete platit.

10. Máte právo kontrolovat, co bylo hrazeno z vašeho účtu u zdravotní pojišťovny.

doktor

10 vybraných povinností pacienta

 1. Vaší povinností je dodržovat navržený individuální léčebný postup.

2. Musíte se řídit vnitřním řádem zdravotnického zařízení.

3. Vaší povinností je uhradit poskytovateli cenu zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů, které vám byly poskytnuty s vaším souhlasem.

4. Musíte pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o dosavadním vývoji zdravotního stavu, včetně informací o infekčních nemocech.

5. Musíte sdělit ošetřujícímu zdravotnickému pracovníkovi, zda užíváte nějaké léčivé přípravky, včetně návykových látek.

6. Musíte ošetřujícího zdravotnického pracovníka informovat o zdravotních službách poskytovaných jinými zdravotnickými zařízeními.

7. Během hospitalizace nesmíte požívat alkohol nebo jiné návykové látky.

8. Na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře je v odůvodněných případech vaší povinností podrobit se vyšetřením za účelem prokázání případného vlivu návykových látek.

9. Na základě výzvy jste povinni prokázat svou totožnost občanským průkazem (neplatí při poskytování neodkladné péče).

10. Ve zdravotnických zařízeních platí zákaz kouření.

msVíce informací najdete přímo na webových stránkách Kanceláře Ombudsmana pro zdraví: www.ombudsmanprozdravi.cz.

Na Kancelář Ombudsmana pro zdraví se mohou obracet jednotlivci, firmy, spolky, nadace, lékaři a další zdravotníci, stejně jako zdravotnická zařízení. Jejím zakladatelem je MUDr. Martin Jan Stránský, M. D., FACP.

Zajímají nás vaše příběhy!

Potřebujete pomoci? Nevíte, kam se obrátit? Kontaktovat můžete i nás na e-mailu redakce@zena-in.cz, s předmětem e-mailu Kancelář Ombudsmana pro zdraví

Připraveno ve spolupráci s Kanceláří Ombudsmana pro zdaví.

ombu

Čtěte také:

Reklama