Na trh stále přicházejí nové léky, a aby se tyto léky a s nimi často i novější způsoby terapie dostaly k pacientovi, je třeba informovat lékaře. K tomu existuje několik cest. Ať už formou tištěné reklamy v odborných časopisech nebo pozváním lékaře na seminář, kde se více dozví o dané nemoci i příslušnému léku. A také za nimi může přijít obchodního zástupce. Farmaceutické firmy se předhánějí v nabídce a pacient se ztrácí ze zorného úhlu lékařů.

Nad touto skutečností jsme se zamýšleli v souvislosti s konkrétním případem (článek si můžete přečíst ZDE), kdy pacienti v přeplněné čekárně praktického lékaři museli dlouhou dobu čekat, než lékař ukončí obchodní jednání se zástupcem farmaceutické firmy.

pacient

První vlaštovkou, jak zabránit možnému korumpování lékařů a lékárníků ze strany farmaceutických firem, se zdála být novela zákona o regulaci reklamy. O některá opatření se však vedly spory.

Proč zavádět zákon, který nepřinese žádné pozitivní změny?

V říjnu roku 2012 se Poslanecká sněmovna zabývala novelou zákona o regulaci reklamy, kterou připravilo ministerstvo zdravotnictví. Ta měla zkrátit čekací dobu v ordinacích a zamezit zbytečnému předepisování léků. Podle propočtů ministerstva totiž lékaři věnují jednání se zástupci farmaceutických firem až čtvrtinu své pracovní doby.

Obchodní zástupce firmy má na starost třeba tři sta lékařů, které pravidelně navštěvuje. Poskytuje jim informace o lécích, léčbě, novinkách, sbírá informace o účincích, pacientech a postupech. Náš etický kodex dovoluje, stejně jako zákon, aby firma v rozsahu vymezeném zákonem poskytla lékaři drobné darovací předměty mající vztah k jeho odborné činnosti. Bylo by velmi naivní si myslet, že si lze lékaře tímto bezmezně zavázat,“ vysvětluje výkonný ředitel České asociace farmaceutických firem (ČAFF) Emil Zörner.

Nabízí se otázka, zda by stát měl takovým způsobem zasahovat do podnikání soukromých firem. Tím, že zakáže návštěvy farmaceutických zástupců v ordinačních hodinách, zabrání ministerstvo korupci?

„Proč bychom měli zavádět zákon, o kterém se předem ví, že nepřinese žádné pozitivní změny? Pokud se lékař a zástupce skutečně nebudou setkávat v ordinacích a za ryze odborným účelem, budou se jednoduše setkávat jindy,“ tvrdí Emil Zörner.

Jednání s farmaceutickou firmou by nemělo zabírat čas určený pacientům

Ministerstvo zdravotnictví ve zmíněném návrhu z října 2012 požadovalo, aby jednání s farmaceutickou firmou nezabíralo lékaři čas, který má věnovat svým pacientům. K tomuto návrhu se vyjádřil výkonný ředitel ČAFF Emil Zörner: „Pak bude nezbytné navíc zakázat lékařům se v ordinačních hodinách vzdělávat, soukromě telefonovat, vyřizovat administrativu, občerstvovat se nebo používat toaletu. V případě nemocnic jsou ordinační hodiny nonstop.“

Zörner k možné, konkrétní úpravě této části zákona (Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění některých dalších zákonů) navrhuje následující řešení: „Nejrozumnější by bylo tuto větu z novely zákona úplně vypustit. Domnívám se, že naše samoregulace a kompetence lékařů k pokrytí této oblasti stačí.“

V souvislosti s naším konkrétním případem z čekárny praktického lékaře a s otázkou, jak to aktuálně vypadá s návrhem novely (vzhledem k tomu, že se o ní hovořilo před dvěma roky) jsme se obrátili na Svaz pacientů ČR. Prezident Svazu pacientů ČR nám velice ochotně k našim dotazům sdělil následující:

Naznačený postup v některých ordinacích je třeba posuzovat v souladu se „Zákonem o regulaci reklamy § 5b http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-40. Pokud upřednostní lékař dealera před pacientem v pořadí, pak je na místě podat stížnost na uvedeného nemocničního lékaře vedení nemocnice a na ministerstvo zdravotnictví anebo v případě ambulantního specialisty podat stížnost na Odbor zdravotnictví příslušného kraje pro diskriminaci. Sice v přípravě novely zákona za vlády Nečase byl i zákaz návštěv lékařů v jejich ordinanční době, ale nakonec to v zákoně není, takže jedině stížnostmi na daného lékaře lze změnit jeho chování.“

Reklama