"Hladovící tlama. Požírající chřtán. Zubatá, hltavá, věčně nenažraná, nenasytná díra. Vagina dentata - ozubená vagina - je starobylá úzkostná představa, která prochází folklorem, mytologií, literaturou, výtvarným uměním i světem snů celého lidstva."
Catherine Blackledgeová

Dárkyně života i smrti
Ženské pohlavní orgány jsou od pradávna mytizovány i tabuizovány. Jsou vnímány jako zdroj života a sexuálního potěšení, jsou objektem touhy mužů, ale zároveň také, alespoň podle Američanky Catherine Blackledgeové, zdrojem jejich úzkosti. Tato autorka tvrdí, že stejně jako v ženách může mužský chtíč vyvolávat strach ze znásilňování - z přivlastňování a pronikání čehosi cizího, může v mužích ženské pohlavní ústrojí vyvolávat hrůzu z pohlcení, z temnoty a smrti. Neboť co život dalo, mohlo by ho stejně snadno i vzít.

Rakšasova dcera a kovový penis
Podkladem pro tyto teorie jsou legendy o ozubených vagínách, které ukusovaly mužům penis. Podle jednoho z těchto příběhů, pocházejícího z Indie, měla jedna z dcer démona Rakšasy ve vagíně zuby. Když spatřila muže, proměnila se v hezkou dívku, svedla ho a při aktu mu vagínou ukousla penis, který poté pozřela. Zbytek muže dala svým tygrům. Tímto způsobem zahubila šest ze sedmi bratří. Nejmladšímu z nich však jeden z bohů poradil, aby nenasytné démonce do vagíny vložil místo svého penisu ocelovou trubku. Chlapec to udělal a vylámal tak vagíně zuby. Poté si zkrocenou démonku vzal za ženu.

Dům plný vagín
Podle příběhů kmene Jicarilla z Nového Mexika vlastnily prý vagíny zpočátku jen čtyři ženy - dcery strašlivého Kopajícího Netvora. Kromě svých vlastních měly ještě plno dalších vagín rozvěšených po stěnách svého domu. Tato skutečnost k nim prý lákala mnoho mužů, když se však přiblížili k domu, nakopl je Kopající Netvor tak, že vpadli dovnitř, a zavřel za nimi dveře. Hladové vagíny pak ony muže pohltily. Jednoho dne však přišel Ten, kdo zabíjí nepřátele a řekl ženám, že když snědí lék z kyselých bobulí, budou jejich vagíny navždy sladké. Ony ho uposlechly a lék jim zničil všechny zuby.

Vyrazte jim zuby
Mýty a legendy mnoha národů jsou plné příběhů o ozubených vagínách i o tom, jakou lstí je muži nakonec porazili a zbavili je zubů. Podle Catherine Blackledgeové odrážejí tyto příběhy mužskou touhu po mírných a zkrocených ženách a strach z žen sebevědomých, vážících si svého ženství a využívajících plně své sexuality.

Vagína vyjídající ledničku
Podle některých mýtů žili ve vagínách žen hadi, úhoři nebo draci a i oni ukusovali mužské penisy a vysávali z mužů sílu a museli být odstraněni, aby mohl muž ženu oplodnit. Zároveň bývaly ozubené vagíny personifikovány a měly vlastní vůli často nezávislou na svých majitelkách. Podle indiánské legendy se vagína jedné ženy za nocí toulala po domě a vždy snědla veškeré zásoby, dokud ji muž oné ženy nechytil.

Co si o příbězích o ozubených vagínách myslíte Vy? Vlastníte takovou vagínu, nebo jste spíše mírné a krotké? Setkaly jste se někdy se strachem mužů z ženského pohlavního ústrojí, nebo se domníváte, že nic takového neexistuje?

Reklama