OZP - Oborová zdravotní pojišťovna - vymáhá finanční náklady na léčbu po neúspěšném domácím porodu od porodní asistentky Königsmarkové. O případu jsme vás již informovali dříve. Königsmarkové se zastává Česká ženská lobby...

K rukám generální ředitele OZP, inženýra Ladislava Friedricha, kandidáta věd, zaslala v minulých dnech Česká ženská lobby následující dopis, který žádá pozastavení vymáchání léčebných nákladů spojených s porodem, o kterém jsme vás informaovali ve článku: Česká ženská looby podporuje Ivanu Königsmarkovou.

Dopis České ženské lobby přetiskujeme v plném a nezměněném znění...


Vážený pane generální řediteli,

obracíme se na Vás ve věci vymáhání nákladů na léčbu vůči paní Ivaně Königsmarkové. Odhlížíme nyní od toho, jakým způsobem proběhl soud v její věci, a zamýšlíme se nad samotnou otázkou vymáhání nákladů léčení.
V žádném podobném případě jsme od Vaší ani žádné jiné zdravotní pojišťovny v České republice nezaznamenali, že by kdy vymáhala podobnou částku po souzeném lékaři. Takto neodůvodněně diametrálně odlišný přístup k podobným případům lékařů a samostatné porodní asistentky vnímáme jako diskriminační.
Vůči paní Königsmarkové jde o částku existenčně likvidační. Navíc u velké části požadovaných nákladů ani není nijak vysvětlena souvislost s jejím údajným zaviněním (např. pozdější náklady na léčbu infekce nebo pobyt na JIP kvůli vdechnutí mléka).
Porodní asistentky svým důrazem na osvětu a prevenci, a zejména paní Königsmarková, za roky své praxe také Vaší pojišťovně ušetřily mnohé náklady na zbytečné zásahy.
Jejich práce je pro nás rodiče a naše děti nenahraditelná. Díky nim se můžeme svobodně rozhodnout, jaký typ služeb a místo si vybereme během těhotenství a porodu. Jejich péče je pro nás spojena se vzorným respektováním našeho práva na informovaný souhlas. Představuje pro nás a naše děti péči maximálně šetrnou a bezpečnou, tak jak to sledují doporučení Světové zdravotnické organizace.
Bohužel v České republice je dosud velmi náročné samostatnou porodní asistentku najít. Velmi se obáváme, že v důsledku uvedeného postupu Vaší pojišťovny se pro nás dostupnost péče samostatných porodních asistentek ještě podstatně zhorší a dojde tak k normalizaci porodnictví podobné té komunistické. Vždyť skutečná volba je možná jen tam, kde jsou k dispozici různé druhy péče.
Na základě těchto argumentů Vás žádáme, o přehodnocení postupu Vaší pojišťovny a ustoupení od vymáhání této úhrady výloh na léčení.
Dáte tak Vašim klientům a klientkám jasný signál, že jste pojišťovna moderní, která stojí na straně svých pojištěnců. Ukážete, že Vaše pojišťovna respektuje nezbytnost celé škály služeb v období těhotenství a porodu, tak jak je to již běžné ve vyspělých demokratických zemích.

S pozdravem,

Jana Smiggels Kavková
Předsedkyně České ženské lobby


Jaký je váš názor na tuto kauzu, milé čtenářky. Měla by, podle vás, Königsmarková platit léčebné náklady?

Reklama