OZP – Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví realizuje Preventivní program pro ženy, v rámci kterého dívkám a ženám ve věku od 15–40 let poskytuje finanční příspěvek ve výši 500 Kč ročně na:

· hormonální perorální antikoncepci nebo

· nitroděložní tělísko nebo

· kombinovanou antikoncepci

Program podporuje plánované rodičovství a zároveň pravidelné preventivní kontroly u gynekologa, které napomáhají snižování rizika závažných onemocnění včetně onemocnění onkologických.

Finanční příspěvek ve výši 500 Kč získáte při splnění těchto podmínek:

· jste pojištěna u OZP

· jste ve věku od 15 do 40 let

· zašlete žádost o proplacení příspěvku na adresu OZP: Odd. úhrad, Roškotova 1225/1, Praha 4, PSČ: 140 21 (s uvedením jména a příjmení, rodného čísla a č. bankovního konta, na které má být příspěvek vyplacen)

· k žádosti přiložíte kopii receptu s vyplněným jménem a příjmením, RČ a názvem léku

· doložíte originál účetního dokladu, který Vám vystavila lékárna, kde jste předepsaný antikoncepční přípravek zakoupila. (Účetní doklad musí být opatřen datem a razítkem lékárny).

Pokud Vám lékař předepíše kombinovanou antikoncepci nebo nitroděložní tělísko, které je zavedeno déle než jeden rok, máte nárok čerpat finanční příspěvek i za další kalendářní rok, během něhož tento druh antikoncepce používáte. Stačí si okopírovat zaplacený účetní doklad a nechat si do něj potvrdit od svého gynekologa, že nitroděložní tělísko je stále zavedeno. Pak kopii účetního dokladu s písemnou žádostí o příspěvek zašlete na výše uvedenou adresu OZP.

Co byste měla ještě vědět

Každá žena má nárok na preventivní gynekologické vyšetření, které je plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění:

· při ukončení povinné školní docházky

· a dále počínaje 15. rokem věku jedenkrát ročně

Pozn.: Podrobnější informace o jednotlivých programech najdete na internetových stránkách OZP: www.ozp.cz nebo na www.portal@ozp.cz a na všech kontaktních místech OZP.

Adresa ředitelství OZP Praha: Roškotova 1225/ 1, Praha 4, PSČ: 140 21
Telefonní a informační centrum pro klienty: tel.: 261 105 555
Modrá linka: 810 800 033 (pro mimopražské klienty volání za cenu místního hovoru)

Reklama