OZP – Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví pro svoje nejmenší pojištěnce, starší děti i mládež má připravenu bohatou nabídku zdravotně preventivních programů, které jsou plně nebo částečně hrazeny z Fondu prevence.

 

1. PROGRAM PÉČE O MATKU A DÍTĚ

V rámci kvalitnější poporodní péče o matku s dítětem poskytuje OZP finanční příspěvek na společné ubytování matky s dítětem  ve smluvních porodnicích v pokoji s nadstandardním vybavením v systému rooming–in ve výši 500 Kč/den po dobu 4 dní, tedy max. 2 000 Kč/rok.

Seznam vybraných porodnic najdete na internetové adrese:  www.ozp.cz

 

2. OČKOVÁNÍ A PŘEOČKOVÁNÍ PROTI KLÍŠŤOVÉ ENCEFALITIDĚ

Dětem a mládeži od 3 do 19 let OZP poskytuje příspěvek na preventivní očkování proti klíšťové encefalitidě na 2 očkovací dávky ve výši 450 Kč na jednu očkovací dávku.

 

3. OČKOVÁNÍ PROTI INFEKČNÍ HEPATITIDĚ

Onemocnění infekční hepatitidou postihuje nejčastěji děti a mládež, proto se OZP rozhodla svým finančním příspěvkem snížit riziko onemocnění. Příspěvek je poskytován dětem a mládeži podle následující tabulky.

 

Typ vakcíny

Příspěvek na

Max. příspěvek na každou dávku

Věková hranice

 

Vakcína typu A

2. dávku

    500 Kč

0 do 19 let

Vakcína typu AB

3. dávku a přeočkování

 1 500 Kč

0 do 19 let

 

4. ORTODONCIE PEVNÁ (FIXNÍ) ROVNÁTKA

OZP poskytuje příspěvek na materiál pro fixní aparátek dětem a mládeži do 19 let, a to 1x za život ve výši maximálně 1 200 Kč na každou čelist, tedy 2 400 Kč na obě čelisti.

 

5. PÉČE O ZRAK

Na kontaktní čočky přispívá OZP 500 Kč  dětem a mládeži do 19 let formou refundace.

 

6. SPORTEM KU ZDRAVÍ

Ø       V rámci prevence poruch pohybového aparátu nabízí OZP malým a dospělým pojištěncům možnost rekondičního plavání ve vybraných bazénech po celé ČR:

  • plně hrazeno nebo
  • se spoluúčastí pojištěnce

Seznam bazénů je uveden na internetových stránkách OZP: www.ozp.cz

Ø       Členům sportovních oddílů ve věku do 19 let poskytuje OZP příspěvek 250 Kč 1 x ročně na pravidelné sportovní prohlídky.

Pro nejmenší pojištěnce ve věku od 0 do 3 let realizuje OZP zdravotně preventivní program, který přispívá k otužování a obranyschopnosti organizmu v kurzech plavání pro rodiče a děti. Výše příspěvku činí 600 Kč 1x ročně.

 

7. REKONDIČNÍ POBYTY ORGANIZOVANÉ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Pobyt dětí v přírodě přispívá k vyšší odolnosti organizmu proti onemocněním horních a dolních cest dýchacích, a zejména k posílení imunity, proto dětem ve věku od 3 do 19 let  OZP poskytuje příspěvek ve výši 500 Kč/rok na pobyty v rámci škol v přírodě během školního roku. Podmínkou je, aby alespoň jeden z rodičů byl také pojištěncem OZP. 

 

8. OZDRAVNÉ POBYTY PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Pro chronicky nemocné děti ve věkové kategorii od 3 do 19 let organizuje OZP ozdravné pobyty v přímořské oblasti nebo ve vysokohorském klimatu.

 

9. ZAHRANIČÍ – STUDIUM – ZDRAVÍ

Reklama