Zrak je pro člověka nejdůležitější ze všech smyslů, ostatně zrakem vnímáme až tři čtvrtiny vnějších podnětů... Je tedy pochopitelné, že kvalita vidění úzce souvisí i s tím, jak se cítíme.

Díky zraku vidíme světlo a barvy, rozlišujeme tvary, vzdálenost, velikost, předměty v prostoru, lépe se orientujeme a bez problémů se pohybujeme. Proto jakékoli poruchy zraku tolik ovlivňují psychiku člověka a jeho další život. Samosebou, že vždy záleží na rozsahu postižení, ale i  „obyčejné“ zrakové vady mohou přinést nejistotu, ztrátu sebevědomí, vyhýbání se kolektivu, vyřazení z určitých her a aktivit, nemožnost věnovat se některým profesím a koníčkům. Závažné poruchy zraku pak mohou být příčinou depresí a jiných psychických problémů. Ač se to nezdá, dobré vidění dokonce značně přispívá k udržení dobrého fyzického a psychického zdraví u starších lidí.

eye

Zrak má tedy velký vliv na stav naší psychiky, na naši pohodu a spokojenost, ale často je to i naopak. Je prokázáno, že rozpoložení člověka může mít vliv i na kvalitu vidění. Příčinou zhoršení zraku nebo únavy a bolestí očí bývají nejen oční onemocnění, ale i pracovní vypětí, vyčerpanost a v neposlední řadě právě psychická kondice člověka, která souvisí i se současným životním stylem. Stres, rozrušení, úzkost, deprese se mohou projevit různými zdravotními problémy, potíže se zrakem nevyjímaje. Naštěstí se dnes již najdou lékaři, kteří zdravotní problémy řeší i z pohledu celostní medicíny a zabývají se i psychosomatickými příčinami. Zdravotní problémy však nelze vždy svádět jen na psychiku, svému zdraví bychom se měli aktivně věnovat a po celý život se mimo jiné starat i o svůj zrak. Pro svůj plnohodnotný život jej skutečně potřebujeme.

Nejčastější poruchy zraku

Kvalita zraku hraje v našem životě velkou roli a možná se budete divit, ale život někdy dokážou pěkně „otrávit“ i takové refrakční vady jako je krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus i presbyopie, která vás potká až po 40. roku věku. Tehdy začnete mít problémy se zaostřováním na blízko, špatně vidíte na čtení, na psaní, na ruční práce či jiné činnosti, zkrátka při pohledu na běžnou čtecí vzdálenost. Než si uvědomíte, že  brýle jsou opravdu nevyhnutelné, budete nejspíš při čtení nervózní a vaši psychickou pohodu negativně ovlivní tzv. astenopické potíže – únava, bolesti hlavy, pálení očí, zamlžené vidění, neschopnost delší koncentrace apod.

I když je řešení těchto vad celkem jednoduché – stačí nosit brýle – není to řešení vždy ideální. Na brýle si musíte zvyknout, mohou vás tlačit za ušima, klouzat po nose... nebo zkuste v brýlích přejít z chladné místnosti do teplé, zkuste v nich hrát volejbal, házenou či jiné míčové hry, zkuste se potápět, plavat, jezdit na kole nebo lyžovat... Právě v těchto chvílích mohou i „obyčejné“ oční vady být příčinou nespokojenosti. Nosíte-li brýle od dětství, nejspíš se s nimi naučíte žít a smíříte se s tím, že některé činnosti dělat nemůžete. Ale i tak mohou být brýle zátěží, které byste se nejraději zbavili – musíte na ně dávat pozor, čistit je, někdy je hledáte nebo si na ně sednete, či kvůli dioptrickým brýlím pro dobré vidění na dálku nemůžete nosit brýle sluneční... Určitým řešením sice mohou být kontaktní čočky, ale i ty nejsou lacinou záležitostí, také vyžadují určitou péči a co víc, i když vám jinak vyhovují, pro některé aktivity nejsou ani kontaktní čočky ideálním řešením. Tento fakt potvrzují i výsledky průzkumů, které uvádějí, že až 64 % uživatelů brýlí a kontaktních čoček přiznává problémy při sportu a 27 % udává, že kdyby nenosili brýle, zcela jistě by zkusili i jiné sporty, které jsou jim dnes nedostupné. A podobné výsledky by pravděpodobně přinesly i průzkumy týkající se volby povolání a některých profesí, kdy je dobrý zrak nezbytnou podmínkou.

Pokud vás tedy vaše oční vada omezuje, brýle vám nevyhovují a kontaktní čočky nechcete, nenechte si oční vadou nepříjemně ovlivňovat život a využijte možnosti, které přináší současné oční lékařství. „Většinu očních vad lze dnes úspěšně odstranit laserovými operacemi či klasickými chirurgickými zákroky nahradit  oční čočku,“ říká MUDr. Lucie Valešová, primářka Oční kliniky DuoVize a dodává: „Na naší klinice jsme schopni najít řešení pro 90 % pacientů se zrakovými potížemi. K velmi oblíbeným zákrokům dnes patří ambulantní laserové operace, zejména moderní způsob léčby femtosekundovým laserem bez použití jakýchkoliv ostrých nebo řezných nástrojů.“
Pro někoho nejsou laserové zákroky vhodné, pak je řešením nitrooční operace. „Nitrooční operace s implantací nitroočních čoček umožňují odstranění šedého zákalu a také  krátkozrakosti, dalekozrakosti a  vetchozrakosti. Velkým pokrokem jsou tórické  nitrooční čočky, např. Acrysof Toric, které  umožňují odstranění astigmatismu. Pomocí těchto čoček jsme schopni odstranit astigmatimus až do výše 7 dioptrií,“ vysvětluje MUDr. Tomáš Utíkal z Beskydského očního centra.

Z ohlasů lidí, kteří se se svými dioptrickými očními vadami pomocí laserové nebo nitrooční operace již vypořádali, vyplývá jediné: jejich rozladěnost a psychická nepohoda kvůli zrakovým obtížím zmizela. Dobrý zrak jim vrátil svobodu, spokojenost a radost ze života a často bez nadsázky říkají, že jim operace úplně změnila život.

eye

Vážnější problémy

K dalším očním problémům patří zelený zákal, defekty sítnice, makulární degenerace a jiná oční onemocnění. Poškození zraku, poruchy vidění, dočasnou či trvalou ztrátu zraku ale může přivodit i úraz. Závažnější zrakové problémy mají vždy negativní dopad na psychiku člověk a značně změní kvalitu jeho života. Zhoršující se zrak zejména ve stáří negativně ovlivňuje soběstačnost člověka, jeho duševní rovnováhu, přispívá ke vzniku úzkostí, depresí, izolace a také se podílí na zvýšené úrazovosti. Až 50 % zlomenin ve stáří je způsobeno zhoršeným viděním. Ve stáří však zrakové problémy podceňujeme, snad proto, že s přibývajícím věkem se s nemocemi a zdravotními potížemi tak nějak počítá. Přitom i pomalé zhoršování zraku psychické pohodě nepřidá, je příčinou neustálého strachu, co bude dál, jak se budou oční potíže dál vyvíjet. Proto je zbytečné otálet a návštěvu lékaře odkládat, léčba očních onemocnění bývá v současné době zpravidla úspěšná, nezbytné je však přijít včas. „Současná medicína dnes sice již nastalou slepotu vyřešit neumí, ale dokáže často preventivně zasáhnout a umí si poradit s řadou onemocnění jako je šedý a zelený zákal, onemocnění sítnice, šilhání a tupozrakost u dětí apod. Předpokladem však je včasná diagnostika a rychlé zahájení léčby. Pak většinou dokážeme zrak obnovit nebo alespoň vývoj onemocnění zastavit. Proto klademe velký důraz i na oční preventivní prohlídky. Nezbytné jsou zejména po 40. roku věku, ale doporučujeme je také u dětí. Nicméně platí, že o zrak bychom se měli starat v průběhu celého života a ani menší zrakové obtíže nepodceňovat,“ zdůrazňuje prim. Valešová.

Reklama