Přestože jsem vám minule slíbila, že vás naučím střádat korunku ke korunce, budu se dnes věnovat tématu, které s tím hodně souvisí. Ráda bych vám dnes přiblížila některé finanční produkty, o kterých často hovořím ve své poradně a dle vaší reakce je zřejmé, že je potřeba o nich říci více a přiblížit vám je.
Asi dobře znáte běžné způsoby ukládání peněz. Klasické vkladní knížky se pomalu stávají historií, neboť mnohdy ani nedokáží střadateli pokrýt inflační růst, termínované vklady jsou určeny pro krátkodobější zhodnocení peněz (nedoporučuji více než 1 rok). Dost lidí využívá možnosti přelévat své úspory na běžných účtech či osobních kontech do výhodnějších spořících částí těchto účtů. U všech těchto bankovních produktů si banky dávají pozor, aby výše úrokové míry nebyla o moc vyšší než inflace a též mají vždy možnost výši úrokové míry měnit. A tak hledáme nějaký způsob ukládání peněz, třeba i dlouhodobější, který by nám přinesl více. Zde je řešením kapitálová úložka.
Kapitálová úložka znamená, že své penízky nasměrujeme na kapitálový trh, to znamená do akcií. Nebojte se. nebudu vás nutit spekulovat na burze, neboť to umí opravdu jen málokdo a potřebuje k tomu dost peněz, informací i času. I když řekněme si upřímně, koho z nás nenapadla myšlenka to někdy zkusit a případně zbohatnout. I vy to můžete otestovat právě prostřednictvím někoho, kdo to umí. Jsou to právě otevřené podílové fondy, které nabízejí svým klientům bezpečné investice. V řadě z nás slovo fond vyvolává určitou nedůvěru, za kterou vděčíme zkušenostem z kupónové privatizace. Existují však i slušné a spolehlivé fondy.
Další obavu mohou klienti mít z určité rizikovosti akciového trhu, kdy hodnoty akcií kolísají v závislosti na řadě ekonomických, politických a jiných vlivů (volatilita). Poučený investor musí vždy s takovými výkyvy počítat, leckdy je i využije k levnějším nákupům podílových listů. Zaručenou cestou, jak tyto výkyvy eliminovat, je počítat s tím, že vaše investice potřebuje určitý časový horizont a pak je schopna vždy přinést výnos.
Existují různé typy fondů, některé z nich dokonce poskytují větší bezpečí než bankovní vklady. Jsou tzv. fondy peněžního trhu nebo fondy obligací, které investují výhradně do bezpečných cenných papírů a jejich výnos obvykle o 1 až 2% převyšuje výnos bankovních vkladů. Tyto fondy přinášejí konzervativnější způsob investování. Zlatou střední cestu nabízejí fondy smíšené, které investují do různých typů investic a rizikovost čistých akcií vyrovnávají např. investováním do zahraničních cenných papírů.
Pro ty, kteří mohou odložit své penízky na delší čas (průměrně asi 5 let) a ustojí výše zmíněnou rizikovost, je způsob investování do akciových podílových fondů ten pravý. Peníze v podílovém fondu se vám nezamknou jako na termínovaném vkladu, můžete k nim vždy a čím déle pracují, tím větší zisk přinesou. Fondy též přinášejí daňová zvýhodnění. Můžete si vybrat, kam svou investici nasměřujete, zda do amerických akcií, do evropských akcií či celosvětově.
Možností investovat je nepřeberné množství. Na světě operuje asi 45 000 fondů. Jistě si tedy položíte otázku, jak poznat ten pravý spolehlivý fond. Budu se snažit velmi stručně odpovědět. Ptejte se na jeho historii! Někdy fond funguje úspěšně 3 roky, ale to není nikdy záruka úspěchů budoucích. Důležitá je velikost fondu. Větší fondy si mohou dovolit vynaložit více prostředků na analýzu, jsou silnější, mají nižší náklady. Ptejte se na složení portfollia, jinými slovy - kam vlastně fond investuje, do jakých akcií, v jakém poměru. Chtějte vědět, jaké měl fond výnosy historicky, průměrně za 1 rok, ale též třeba v jednotlivých kratších obdobích. Čím jsou tyto výnosy vyrovnanější, tím lépe. Počítejte s tím, že při vstupu do každého fondu je třeba zaplatit určitý vstupní poplatek za vedení účtu.
Kritérií je celá řada a já vás nechci zahltit informacemi a odstrašit. Existuje zde zaručená odpověď, že i přes určitá rizika, která fondové investování přináší, je tento způsob ukládání peněz ve světě nejrozšířenější. Každý z nás potřebuje mít přichystané nějaké dlouhé peníze na horší časy. Využijte starou pravdu: risk - zisk! Neriskujete zas tak příliš, podílové fondové spoření je historicky osvědčené a kdo z nás by nechtěl vlastnit kousek akcií světových firem jako např. Coca-Cola, Nokia, Siemens a jiných. Nakonec, pokud si opravdu nebudete vědět rady, vzpomeňte si na poslední článek v Ženě-in o finančních poradcích a máte vystaráno. Nemusíte vše nést na svých bedrech. Nebojte se též, že potřebujete vysokou vstupní částku, dá se začít třeba od 500,-Kč.
K problematice fondů se jistě na těchto stránkách ještě vrátím. Promyslete si v klidu, jak vlastně ukládáte peníze, jestli vám někde neleží bez řádného zhodnocení a jaké jsou vaše vyhlídky do budoucna. Přeji vám hodně zdaru při investování!
Jana Hájková