Prezident České lékařské komory Milan Kubek svými výroky rozzlobil nejen většinu žen, ale také zastánce rovných příležitostí. Na posledním zasedání zdravotního výboru sněmovny prohlásil, že za krizi ve zdravotnictví mohou ženy, protože pracují hůře než muži.

„Pokračující feminizace oboru je problém a další nebezpečný trend. Lékařky neslouží tolik služeb, protože nemohou z rodinných důvodů. To, že je žena lékařkou, ještě neznamená, že přestává být matkou," uvedl mimo jiné před sněmovním výborem.

Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. Obecně prospěšná společnost Gender Studies zaslala šéfovi lékařů otevřený dopis, jehož znění si můžete přečíst i vy:

Vážený pane prezidente,

v pondělním tisku se objevily Vaše výroky o lékařských schopnostech a výkonech žen – lékařek, které jste pronesl na posledním zasedání zdravotního výboru v Parlamentu ČR.  Vysoký počet žen – lékařek je podle Vás negativním trendem a druhým největším důvodem krize současného českého zdravotnictví.

Nikde neuvádíte, z čeho své závěry odvozujete a zda jste je jako představitel profesního sdružení Česká lékařská komora konzultoval s členy a především členkami, které jste svým prohlášením poškodil nejvíce. Identifikace příčin určitého stavu, zvláště pak celého českého zdravotnictví, vyžaduje hloubkové analýzy a práci řady odborníků a odbornic. Vy však svá tvrzení doprovázíte pouze statistikami o narůstajícím počtu žen – lékařek, ale žádnými kvalitativními daty a podpůrnými studiemi. O vašem výroku lze tedy konstatovat, že se jedná o Váš osobní názor, který není ničím podstatným podložený a spadá do kategorie diskriminačních a protiženských výroků. Výroků, které poškozují všechny ženy - lékařky bez ohledu na jejich osobní kvality a schopnosti. Řada výzkumů a studií prokazuje, že kvalita práce není biologicky předurčena, ale závisí na vzdělání, osobnostních vlohách, talentu a píli. A to jistě platí i o lékařské profesi, kde existuje řada skvělých lékařů - mužů i lékařek – žen.

Ženy pečující o děti a rodiče obecně musí ve své profesní dráze překonávat řadu překážek a musí hledat efektivní mechanismy slaďování pracovního a rodinného života – mimo jiné i proto, že česká společnost je stále velmi tradiční v názorech na rozdělení rolí v rodině, které mnohdy znemožňují svobodnou volbu a hledání řešení přínosných jak pro rodiče, tak i pro dítě a nakonec i pro zaměstnavatele.

Věříme, že své výroky uvedete na pravou míru a omluvíte se všem lékařkám, které jste svými výroky poškodil.

Za Gender Studies, o.p.s. Linda Sokačová – ředitelka organizace

Čtěte také: Za krizi ve zdravotnictví mohou ženy!

Reklama