Jiří Suchý veřejnosti nedávno představil „Otevřené psaní o bolesti a vyléčení“.

Otevřený dopis, kterým patron osvětové kampaně „Veršem (a humorem) proti bolesti“ vyzývá k řešení významného celospolečenského problému, veřejnosti symbolicky přinesla holubice.

V České republice trpí chronickou bolestí asi 0,5 milionu lidí. Patříte k nim i vy? Nebo my?

Ano - může tomu tak být. Zejména, trpíme-li bolestmi zad a bolestmi revmatického a onkologického původu. 
Míváme-li potíže se spaním a s vykonáváním běžných denních činností, a prakticky nás to tak vyřazuje z běžného života.

Lidé trpící chronickou bolestí žijí roztroušeni mezi námi a my to mnohdy ani netušíme,“ řekl v otevřeném dopise Jiří Suchý. „Možná, že je někdo takový i ve Vašem okolí – prosím Vás, pomozte mu,“ vzkazuje.

Většině nemocných může současná medicína pomoci přiblížit se zpět k normálnímu způsobu života. A proto je cílem kampaně Veršem a humorem proti bolesti především zvýšit informovanost veřejnosti o možnostech léčby chronické bolesti.
Česká republika se tak připojuje k celosvětové pomoci pacientům trpícím dlouhotrvající bolestí.

Hlavním nástrojem kampaně je Linka proti bolesti, která je v provozu každý všední den od 14 do 19 hodin a za tři roky fungování ji využilo přes 3 000 lidí.
Veřejnosti jsou k dispozici rovněž pravidelně aktualizované webové stránky www.linkaprotibolesti.cz, kde si pacienti a jejich blízcí mohou nechat zdarma zaslat osvětovou brožurku Počteníčko, a také změřit bolest na interaktivním měřítku.

Měřítko bolesti spolu se šedesátisekundovým testem může pomoci zjistit, zda je bolest léčena dostatečně účinně.
Asi 70 % pacientů postižených chronickou bolestí není u nás dostatečně léčeno,“ říká garant Linky proti bolesti, primář MUDr. Jiří Kozák z Centra pro léčbu a výzkum bolestivých stavů ve Fakultní nemocnici v Praze-Motole, kde je Linka umístěna.
Toto se snažíme změnit, protože tito lidé trpí zbytečně,“ dodává.

Anonymní telefonní linku, která je především určena pacientům trpícím silnou chronickou bolestí, využilo od jejího vzniku v roce 2000 přes 3 000 lidí. K nejčastějším potížím patřily bolesti zad, kloubů a neuropatické bolesti. Linka je umístěna v jednom z nejkomplexnějších pracovišť léčby bolesti v České republice, v Centru pro léčbu a výzkum bolestivých stavů Fakultní nemocnice v Praze-Motole, vedeném primářem MUDr. Jiřím Kozákem. Pracoviště se zabývá léčením chronické bolesti onkologického i neonkologického původu.
Linka je v provozu každý všední den od 14 do 19 hodin.