Intermezzo – otestujte si svoji vlastní situaci v zaměstnání. Zamyslete se nad následujícími otázkami. Pokud jste prožili v posledních šesti měsících nejméně deset popsaných situací alespoň jednou, je to vážné varování. Při patnácti a více se již můžete považovat za oběť mobbingu. Uvedené hodnocení slouží jenom jako vodítko. To, co významnou měrou přispívá k posouzení toho, zda jste, či nejste obětí mobbingu, není jenom počet různých situací, do nichž se dostáváte, ale rovněž četnost jejich opakování.

 • * Vstoupím-li do místnosti, rozhovor náhle utichá
 • * Šíří se o mně pomluvy
 • Jsou mi přidělovány úkoly, které jsou hluboko pod mojí kvalifikací
 • Ošklivě se vyjadřují o mém vystupování, oblékání, způsobu řeči apod.
 • Moje přítomnost na pracovišti je kontrolována více, než je obvyklé
 • Jsou mi připisovány omyly, kterých jsem se nikdy nedopustil(a)
 • Nepěkným způsobem je hodnocen můj soukromý život
 • Jsem obtěžován (a) sexuálními narážkami či činy
 • Je mi přidělována nesmyslná činnost
 • Nejsem připuštěn (a) ke slovu
 • Jsem vyloučen (a) z účasti na soukromých momentech pracovního života (polední přestávky, přestávky na kávu, narozeniny a svátky kolegů apod.)
 • Moje práce je bez udání důvodů hodnocená jako špatná, je kritizována přes míru
 • Je mi přidělována obzvláště nebezpečná či nepříjemná práce
 • Písemně nebo ústně mi vyhrožují
 • Jsem přeložen (a) na jiné, horší místo
 • Je mi přiděleno takové pracovní místo, kde stěží mohu udržovat s kolegy kontakt.
 • Není mi přidělována žádná práce, ale stále musím být na pracovišti
 • Moje nemoc nebo tělesná vada jsou terčem posměchu
 • Jednají se mnou, jako bych byl (a) vzduch
 • Vyvádějí mě z míry pohrdavými pohledy či gesty
 • Okřikují mě nebo mi spílají
 • Mé politické či náboženské přesvědčení je terčem kritiky
 • Pomlouvají mě za zády
 • Na mém pracovišti se něco ztratí či schválně poškodí a vina za to je mi připsána
 • Můj psychický stav je častým námětem jejich rozhovorů
 • Neposkytují se mi informace o důležitých skutečnostech či změnách
 • Moji žádost o rozmluvu zamluví, nebo ji odloží pro nedostatek času
 • Jsem izolován (a), ostatní se vyhýbají kontaktu se mnou a ignorují mě
 • Zakazují mi, abych se vyjadřoval (a)
 • Vyhrožují mi fyzickým násilím, nebo dokonce se k němu uchylují
 • Vystavují mě telefonickému teroru