V Čechách je více než 16 procent dětí s nadváhou či obezitou. Na jednu stranu je možné hovořit o zlepšování stravovacích návyků, na stranu druhou nic nezabrání tomu, aby z našich dětí byli otesánci, pokud se nezačnou hýbat.

Podle loni provedeného průzkumu Odborné společnosti praktických lékařů pro děti a dorost mezi čtyřmi tisíci dětmi ve věku 5, 13 a 17 let má třetina dětí méně než 2 hodiny aktivního pohybu za týden. A to je vskutku nedostatečné!

Pohybují se jen 2 hodiny týdně!

Obézní děti? Je to i v přístupu rodičů...„Do obezitologické ambulance přichází v posledních letech celá řada dětí, jejichž hmotnost převyšuje doporučené hodnoty pro danou věkovou kategorii i dvojnásobně,“ říká dětská obezitoložka z pražské VFN Alexandra Moravcová. „Problém je bohužel často v přístupu rodičů, kteří si přijdou jen ověřit, zda není příčina zvýšené hmotnosti zdravotního charakteru a další kroky nepodnikají. Nadváha či obezita však s sebou zdravotní komplikace přináší, a to např. v podobě zvýšené hladiny cholesterolu, hypertenze a podobně,“ dodává obezitoložka.

„Pro vznik nadváhy a obezity je zásadní problém nerovnováha mezi energetickým příjmem a výdejem,“ doplňuje ji Pavel Suchánek, odborník na sportovní výživu a pohybové aktivity u dětí, a říká: „Třetina dětí zařazených do průzkumu se věnuje pohybu méně než 2 hodiny týdně, přitom optimum je cca 5 hodin týdně.“

Co radí lékaři

  • Je vhodné děti navyknout na pravidelný pohyb již od útlého věku a učinit z něho přirozenou součást jejich životního stylu.
  • Sport a pohyb obecně by měl pro děti představovat zábavu a relaxaci, a nikoli nepříjemnou povinnost či stres.
  • Zejména v mladším věku nejsou vhodné vrcholové aktivity, ale spíše sportovní kroužky zaměřené na celkovou kondici a vyvážený tělesný vývoj (například plavání).

Podle Suchánka není od věci, aby dítě poznalo aktivní pohyb ještě dříve, než se narodí. „Když pravidelně sportuje, například chodí plavat, těhotná žena, potom je pravděpodobné, že dítě bude brát pohyb jako přirozenou součást životního stylu,“ řekl Suchánek s tím, že je důležité, aby rodiče šli dětem příkladem a v pohybu děti podporovali.

Do ročního průzkumu, který byl ukončen loni, se zapojily čtyři tisíce dětí. Z celkového počtu mělo 8,2 procenta dětí nadváhu a 8,2 procenta obezitu. Naopak z průzkumu dále vyplynulo, že 7,1 procenta dětí má nízkou a 4,6 procenta dokonce velmi nízkou hmotnost. Pětiletých obézních nebo dětí s nadváhou je 10,9 procenta chlapců a 14,5 procenta děvčat. U třináctiletých se obezita zvyšuje až na 21,2 procenta u chlapců a 16,5 procenta u dívek. V sedmnácti letech má nadváhu nebo obezitu 16,7 procenta chlapců a 15,9 procenta děvčat, vyplynulo to z průzkumu. Ministerstvo školství podle odborníků připravuje program zaměřený na prevenci obezity.

Nevychováváte si také doma svého otesánka?

Reklama