„Byli jsme rozhodnuti, že můj muž nastoupí na mateřskou, ještě před narozením dcery. Ovšem ne proto, že já bych s ní doma být nechtěla. Důvodem byly peníze. Zatímco v mém případě dávka nedosahuje ani 10 tisíc korun, manžel dostane jednou tolik,“
svěřuje se novopečená maminka Zdena (28) a vzápětí vysvětluje, že s miminkem i tak zůstane doma ona, zatímco manžel svou práci nepřeruší a na mateřské tak bude jen formálně. Jak je to možné?

  • Pobírání peněžité pomoci v mateřství se nevylučuje s tím, že daná maminka, nebo tatínek zůstanou nadále pracovně činní. Nesmí ale pokračovat na své původní pracovní pozici, na jejímž základě mateřskou čerpají.
  • Je nutné s původním zaměstnavatelem na tuto dobu podepsat jinou pracovní smlouvu na jinou pracovní pozici. Případě dohodu o provedení práce, nebo o pracovní činnosti.
  • Stejnou pozici můžete vykonávat jen u jiného zaměstnavatele, ale k tomu potřebujete písemný souhlas toho předchozího. Pravidlo se vás netýká jen v případě vykonávání vědecké, pedagogické, publicistické, literární nebo umělecké činnosti.
  • Pokud je žadatel osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), a nárok na mateřskou mu tudíž plyne z podnikání, můžete se po dobu mateřské dovolené nechat zaměstnat. A naopak.

„Díky této možnosti budeme mít o jeden plat navíc. Já totiž můžu pracovat z domova, to budu při péči o miminko stíhat,“ dodává Zdena.

Nástup otce na mateřskou má svá pravidla

Otec dítěte, případně manžel maminky dítěte může na mateřskou dovolenou nastoupit až 6 týdnů od narození miminka. Zákon tak chrání takzvané šestinedělí, které by měla se svým potomkem trávit jeho matka. Jakmile tato doba uplyne (tedy od začátku 7. týdne po porodu dítěte), uzavře muž s matkou dítěte písemnou dohodu, že bude o dítě pečovat.

  • Musí to být na dobu nejméně 7 dní po sobě jdoucích, případně maximálně na dobu 22 týdnů, popř. 31 týdnů u dvojčat a vícerčat. Do nich se započítává doba, kdy případně pobírala peněžitou pomoc v mateřství matka, kromě prvních 6 týdnů po porodu, kdy dávka náleží výhradně matce.

V dohodě je třeba uvést den, od něhož bude otec o dítě pečovat, den porodu a podpis matky, který je třeba úředně ověřit. To však lze i přímo na Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ). Tam také odevzdá vyplněný tiskopis – Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče.

Žádost o dávku je třeba podat:

  • v případě zaměstnance u jeho zaměstnavatele, který ji předá příslušné OSSZ,
  • v případě OSVČ u příslušné OSSZ.
Žadatel o peněžitou pomoc v mateřství musí splňovat stejné podmínky pojištění jako žena. Tedy být v době nástupu na dávku nemocensky pojištěn (tj. z příjmu ze zaměstnání je odváděno pojistné na sociální zabezpečení), nebo musí trvat ochranná lhůta ze skončeného nemocenského pojištění. Ta u mužů činí jen 7 kalendářních dnů po skončení zaměstnání, u OSVČ po zániku účasti na nemocenském pojištění. K tomu musí splňovat druhou, specifickou podmínku – být nemocensky pojištěn minimálně 270 dnů v posledních dvou letech před nástupem na tuto dávku.

Rozhodnutí o nároku na dávku a její výši je v kompetenci příslušné OSSZ. Ze zákona je lhůta pro zpracování (výplatu) dávky do jednoho měsíce od data, kdy OSSZ obdrží doklady potřebné k její výplatě. Délka vyřízení však závisí i na tom, zda jsou předané podklady kompletní a správně vyplněné.

Čtěte také:

Reklama