operace

Nedávno jsme zveřejnili články o operacích očí - o tom, jak lze laserem odstranit dioptrie a jak se lze jednoduchým zákrokem vypořádat s šedým zákalem, kataraktou. Články měly velký ohlas u našich čtenářek a dostali jsme i řadu dotazů, o jejichž zodpovězení jsme požádali odbornici z nejpovolanějších, primářku oční kliniky Lexum MUDr. Alenu Holubovou.

holubovaMUDr. Alena Holubová
primářka, Centrum refrakční chirurgie, Evropská oční klinika Lexum Praha

MUDr. Alena Holubová patří mezi nejzkušenější refrakční chirurgy v České republice. Její hlavní specializací je refrakční laserová chirurgie ( Femtolasik, LASIK, PRK, PTK), diagnostika a léčba dioptrických vad a rohovkových onemocnění. V současné době pracuje na Evropské oční klinice Lexum ve funkci primářky. Je autorkou a spoluautorkou řady vědeckých prací, zabývajících se laserovou a nitrooční chirurgií refrakčních vad.

Jak mohu zjistit, zda je pro mne laserový zákrok vhodný?
Nejprve je třeba podstoupit důkladné oční vyšetření u oftalmologa, na jehož základě se dozvíte, zda jste krátkozraká, dalekozraká, zda trpíte astigmatismem, jak silné jsou tyto vady a zda máte případně nějaký další problém. Na klinice, kde se objednáte k laserovému zákroku, musí detailně vyšetřit např. i sílu vaší rohovky, vyloučit různé faktory, které by zákroku bránily (jako diabetes, zelený zákal a podobně), a pak teprve vám odborník bude moci poradit, zda laserový zákrok podstoupit a který jeho typ je pro vás optimální.

Podle čeho si vybrat pracoviště, kde operaci podstoupím?
Určitě nikoli pouze podle nejnižší ceny zákroků. Úspěch jakéhokoli laserového zákroku je velmi závislý na schopnostech chirurga, vyšetřujících lékařů i optometristů. Kvalifikovaný lékařský tým by měl splňovat následující základní kritéria: dlouhodobou praxi v diagnostice a chirurgii refrakčních vad, specializaci v oblasti léčby rohovky a rohovkových onemocnění, zázemí pracoviště poskytujícího komplexní oční péči, a konečně schopnost vidět pacienta jako osobnost, ke které je třeba přistupovat individuálně a vnímat potřeby konkrétního člověka v kontextu zdravotním i osobním. Všechny tyto faktory hrají důležitou roli pro konečný úspěch zákroku a spokojenost pacienta

Jak probíhá vlastní zákrok a jak dlouho trvá?
Laserové zákroky jsou prováděny na rohovce, laserový paprsek ji tvaruje. Vlastní zákrok trvá 5-10 minut na každém oku. Po zákroku je vidění zpravidla lehce zamlžené, přesto pacient okamžitě vnímá zlepšení. Několik dní po operaci se do očí kapou speciální kapky, které urychlí hojení.

Je zákrok bolestivý?
Rohovka je při operaci zcela znecitlivěna anestetickými kapkami. Pacienti uvádí, že v průběhu celého zákroku nepociťují žádné nepohodlí, nebo jen velmi malé.

Jak probíhá rekonvalescence?
Zotavení je rychlé. Prvních pár hodin po operaci je oko citlivější, někdy s pocitem cizího tělíska v oku či pálení. Pro tuto dobu je typické i mírně zamlžené vidění. Většina pacientů tuto dobu raději zaspí, což je nejlepší možné řešení. Po několika hodinách podráždění mizí a vidění se začíná projasňovat. Určitou bolestivostí mohou pacienti trpět u jednoho typu méně častého zákroku - PRK, po kterém dostanou k dispozici analgetika, která nepříjemné projevy eliminují na minimum. Pro znalce seriálu „Sex ve městě": Miranda je po Lasiku! V jednom díle je průběh s trochou umělecké licence poměrně věrně zobrazen, včetně radosti, kterou z nového vidění pociťuje protagonistka druhý den ráno. Ochranné brýle jako má ona jsou k dispozici, ale používá je málokdo.

Nesnáším pocit čehokoli v oku, mohu i tak zákrok podstoupit? Navíc mě představa oční operace, při které nebudu uspaná, opravdu znervózňuje!
Před operací je pro pacienty na podporu relaxace k dispozici mírné sedativum, které zároveň podpoří i spánek po zákroku. Během vlastního zákroku na pacienta stále mluví chirurg, celý průběh zákroku mu zprostředkuje. Převážná část pacientů uvádí, že se operace obávali zbytečně a všechno mělo mnohem příjemnější průběh, než očekávali.

Provádí se zákrok na obou očích najednou?
Ve většině případů se zákrok provádí současně na obou očích. Tím se předejde situaci, kdy jedno oko stále potřebuje korekci a druhé je již zdravé. Ve zvláštních případech nebo na výslovné přání lze však provést operaci na každém oku zvlášť v jiném termínu.

Co když budu potřebovat během zákroku mrknout?
Během zákroku leží pacient na pohodlném lůžku a dívá se do fixačního světla. Jeho víčka jsou přidržována speciálně uzpůsobeným rozvěračem, který brání mrknutí.

Jak dlouhé volno budu potřebovat z práce?
Převážná část pacientů se navrací do práce po dvou až čtyřech dnech, podle typu zákroku. Někteří pacienti se vrací již první den po zákroku, záleží na pracovní náplni a zátěži.

Jak zasáhne laserová korekce do mého života?
Aktivní sport byste měli odložit o dva týdny, nebo byste měli oči chránit speciálními brýlemi. Plavání, potápění a sauně je třeba se vyhnout na dobu minimálně čtyř týdnů. V průběhu pooperačních kontrol můžete své individuální dotazy konzultovat s lékařem. V dalším období můžete obnovit veškeré své původní činnosti, přání sportovat bez omezení je častým důvodem pro provedení refrakční operace. Řízení auta není vhodné v den operace.

Jak dlouho výsledek zákroku přetrvá?
Laserový zákrok je trvalý, úprava rohovky zůstane taková, jakou ji lékařský tým spolu s vámi naplánoval a chirurg provedl. V případech, kdy vada není zcela stabilní, může v průběhu času dojít ke zhoršení vidění vlivem pokračujícího procesu vývoje vady. V takovém případě je možné zákrok ve většině případů doplnit. Vždy však bude vaše vada o tolik nižší, o kolik byla původně upravena.

Jsem dalekozraká (mám brýle na blízko), může mi laserová korekce pomoci?
U nízké a střední dalekozrakosti ano, ale vždy záleží na konkrétní situaci a vhodnost musí posoudit lékař. Nicméně moderní refrakční chirurgie má mnoho možností, a pokud nepomůže laser, může pomoci nitrooční zákrok. Po komplexním vyšetření a konzultaci s lékařem je v naprosté většině případů nalezeno řešení takřka pro každého pacienta. Ve středním a vyšším věku jde o vetchozrakost, tedy postupující ztrátu schopnosti čočky zaostřit na blízko, kterou lze uspokojivě řešit např. výměnou čočky za čočku multifokální.

Jak je to s astigmatismem?
K astigmatismu dochází tehdy, není-li zakřivení rohovky, čočky nebo obou těchto optických struktur pravidelné. Laserová korekce dokáže řešit astigmatismus ve vysoké míře, vyšší stupeň takové vady lze korigovat např. implantací nitroočních kontaktních čoček, výměnou čočky za čočku torickou nebo tzv. astigmatickou keratotomií.

Mám suché oči. Může mi laserový zákrok pomoci?
Samotný laserový zákrok tento problém neřeší. Problém suchého oka lze eliminovat podle stupně projevů speciálními kapkami, tzv. umělými slzami, gelem či speciální přípravou. Ta spočívá v uzavření slzných kanálků speciálními „špuntíky", což napomůže udržení vlhkosti v oku. Ty mohou být samorozpustné, tedy dočasné na dobu 3 měsíců, nebo trvalé. Ve zvláštních případech, kdy „suché oko" je součástí celkového onemocnění, není zákrok vhodný.

Kryje náklady na laserový zákrok zdravotní pojištění?
Tento zákrok není hrazen ze zdravotního pojištění. Některé pojišťovny mají ve svém programu jako speciální bonus příspěvek na laserové zákroky, podobný bonus nabízejí také někteří zaměstnavatelé.

Slyšela jsem o operacích LASIK a FEMTOLASIK, můžete mi vysvětlit, oč jde?
LASIK je celosvětově nejrozšířenější zákrok tohoto typu. Prvním krokem tohoto postupu je vytvoření rohovkové lamely pomocí mikrokeratomu (to znamená mikrochirurgicky). Tloušťka této lamely je 100 -120 mikrometrů (cca 1/5 tloušťky rohovky), lamela zůstává v jednom místě pevně spojená s rohovkou a je následně odklopena. Samotný laserový zákrok se provádí excimerovým laserem na střední části rohovky zvané stroma. Po upravení rohovky podle předem připraveného plánu je lamela přiklopena zpět, její okraj přeroste novými povrchovými buňkami, tzv .epithelem přes noc.
FEMTOLASIK je laserový zákrok, který přináší komfort kvalitního vidění ještě méně invazivním způsobem než LASIK. Rohovková lamela se totiž vytváří pomocí femtosekundového laseru, který představuje vrchol současné technologie a pracuje šetrněji, přesněji a rychleji než přístroje používané dříve.

Existují při těchto operacích nějaká rizika?
Laserové zákroky jsou velmi bezpečné, to je také důvod, proč byly pacienty na celém světě tak úspěšně přijaty a jsou v tak vysoké míře využívány. Svá rizika má naprosto každý lékařský zákrok, ovšem v případě laserových operací očí jsou nebezpečí minimální, obzvlášť na renomovaných pracovištích. Například nejčastější komplikace - vznik zánětu v oku - je po laserové operaci mnohem méně pravděpodobná, než kdybyste dlouhodobě nosili kontaktní čočky.

Nechci přehnaně šťourat a rýpat, ale nejsou laserové operace očí příliš drahé? Vždyť lékařům zaberou třeba jen patnáct minut.
Cena laserové technologie a veškerého materiálového a přístrojového vybavení je velmi vysoká, zkušenosti, odbornou kvalifikaci a kvalitní péči o pacienty obtížně vyjádříme čísly. Cena stejných výkonů v zahraničí na stejných přístrojích je neporovnatelně vyšší. Navíc: pokud váháte kvůli ceně operace, zkuste si spočítat, kolik budete během života investovat do nových brýlí, čoček, roztoků na čočky a podobně. Pravděpodobně to vyjde mnohem dráž než operace, kterou se zbavíte brýlí navždy.

Oba s manželem jsme krátkozrací, jaká je pravděpodobnost, že budeme mít krátkozraké děti? Je možné vzniku krátkozrakosti u dětí nějak předcházet, třeba pomocí vitaminů nebo nějakých zrakových cvičení?
Krátkozrakost je do jisté míry dědičná, ale hlavně jí u nás trpí až 30 % populace. Je tedy docela možné, že vaše děti krátkozraké budou a současná medicína nezná způsob, jak tomu zabránit. Bohužel žádná prevence pomocí vitaminů, odhánění dětí od knížek a práce s počítačem v rozumné míře, cvičení apod. nefunguje, protože parametry oka jsou „naprogramovány" přírodou předem.

Jak dlouho trvá operace šedého zákalu, a jak vypadá rekonvalescence? Je později ještě potřeba vytahovat nějaké stehy?
Odstranění katarakty na jednom oku trvá asi 10-15 minut, na rozdíl od laserových korekcí se však obvykle neprovádí na obou očích najednou. Pacient odchází domů bezprostředně po zákroku, většina pacientů vidí výborně již několik hodin po operaci a druhý den se může vrátit ke svým běžným denním činnostem.

Může se šedý zákal vrátit?
Šedý zákal se nemůže vrátit, protože původní čočka byla operací odstraněna. Někdy se však může zakalit pouzdro čočky, což je snadno řešitelné ambulantním laserovým zákrokem, při kterém se vytvoří v pouzdru čočky malý otvor a vidění se opět vrátí k původnímu pooperačnímu stavu.

Kolik stojí operace šedého zákalu?
Standardní léčbu šedého zákalu plně hradí zdravotní pojišťovny. Znamená to, že vám do očí budou implantovány měkké monofokální nitrooční čočky. Pokud jste předtím trpěli například krátkozrakostí, nyní se jí zbavíte, ale implantované čočky nebudou schopny akomodace, takže budete vidět dobře na dálku, ale na blízko budete potřebovat brýle. Tuto nevýhodu odstraní nadstandardní léčba šedého zákalu, kterou už ovšem pojišťovny nehradí. Tato léčba díky implantaci tzv. multifokální nebo akomodační čočky umožní pacientovi výborné vidění na dálku i na čtení.

 

Reklama