Pohádky nám vyprávěly naše matky a babičky, když jsme byly malé. Pak jsme vyrostly zapomněly. Některé z nás už vypráví pohádky svým dětem. V těchto příbězích se ale může skrývat víc, než se nám zdá. Tohle je jedna z takových pohádek - legenda o Modrovousovi a o uvězněném ženství v nás.

O Modrovousovi a krvácejícím klíčku
Kdysi dávno žil muž s indigovým vousem. Ucházel se o ruku tří sester, ty se ovšem bály jeho vousu a tak ho odmítaly, i když je zahrnoval vzácnými dary. Nejmladší z nich si ovšem začala říkat, že když je někdo tak okouzlující, nemůže přece být zlý, a tak když ji Modrovous požádal o ruku, přijala. Vzali se a odjeli do Modrovousova zámku v lesích.

Jednoho dne Modrovous povídá své ženě: „Musím na nějaký čas odjet. Jestli chceš, pozvi sem svoji rodinu. Můžete užívat mého bohatství, jak se vám zachce. Jen tenhle malý klíček nikdy nepoužívej.“
Žena souhlasila a tak Modrovous odjel. Brzy na to dorazily sestry a společně s Modrovousovou ženou se daly do prozkoumávání zámku. Ve sklepě nalezly malá dvířka, se zámkem, do kterého přesně pasoval onen zakázaný klíček. A protože byly, jako všechny ženy, zvědavé, klíček použily. Jaké bylo jejich zděšení, když spatřily kobku, plnou kostí, lebek a kalné krve! Rychle dveře zabouchly. Modrovousova žena si však všimla, že je klíček potřísněný krví. Chtěla ho očistit, ale krev tekla ze samotného klíčku. Ať ho myla a drhla sebevíc, klíček nepřestával krvácet. Nevyschl ani v žáru pece, nepomohlo omotat ho prostěradlem. A tak ho zoufalá žena schovala do skříně.
Když přijel Modrovous, tázal se své ženy, zda je vše v pořádku. Řekla mu, že ano. Zeptal se tedy, kde je nejmenší klíček. „Ztratila jsem ho,“ odvětila. Prudce ji popadl za vlasy a obvinil ji, že porušila jeho zákaz. Nazval ji nevěrnicí a otevřel dveře do její skříně. Ta byly plná krve, která stékala z klíčku. Modrovous popadl ženu a vlekl ji k oné místnosti plné kostí jeho předchozích žen: „To je tvůj konec,“ řekl jí. Ona ho však prosila, aby jí dal ještě trochu času, aby se mohla připravit na smrt. Místo modliteb však poslala své sestry, aby přivedly jejich bratry. Ty tak nakonec učinili a bratři zabili Modrovouse.

O čem si myslíte, že je tento příběh? Existuje mnoho způsobů, jak ho vyložit - já vás však seznámím se dvěma nejprotikladnějšími.

Zrádná žena
První výklad praví, že je to příběh o ženské zvědavosti, která vede k nevěře a zradě. Jedinou věc žádal muž po své ženě, aby nepoužila zakázaný klíček, ona tak však učinila a zradila jeho důvěru. A když přijel, nepřiznala se, ale snažila se svůj zločin zastřít. A když ji chtěl potrestat, léčkou ho oklamala, nechala ho zahubit a sama pak užívala jeho bohatství. Nepřipomíná vám to některé skutečné příběhy - třeba průběh některých rozvodů?

Uvězněné ženství
Druhý výklad je z pera psycholožky Estés. Praví, že je to příběh o uvězněném ženství. Naivní, mladá dívka se nechala oklamat krutým mužem, vrahem svých předchozích žen, i když její nitro ji varovalo, že má příliš modrý vous, samu sebe přesvědčila, že tak okouzlující muž přece nemůže být zlý a vzala si ho. On ji uvěznil v přepychu a luxusu, skutečnou svobodu - odhalení jejího ženství, její tvořivé síly, jí však odepřel - zakázal jí odemknout malá dvířka. Když odjel, pomohly ženě její sestry probudit původní ženskou tvořivost a zvědavost a spolu s ní nahlédly do temného tajemství jejího muže a poznaly, že ji vězní a že ji jednou docela zahubí. Žena se pokusila toto vědění potlačit a skrýt klíček, jednou otevřené tajemství však už nemohlo být zapomenuto a klíček stále krvácel. Když přijel Modrovous a chtěl ji zničit za to, že se odvážila odporovat jeho rozkazu, využila svých ženských schopností, oklamala ho a povolala na pomoc své bratry, kteří ji osvobodili.
Estés přitom říká, že tento příběh se nemusí odehrávat jen „na povrchu“, ve vztahu se skutečným mužem, ale že je to především příběh o vymanění se ženy z pout tradičních příkazů a společenských očekávání, které ji svazují a omezují - vnitřní příběh o osvobození ženské psýché.

Který z těchto výkladů je Vám bližší? Připadáte si, že Vy nebo někdo ve Vaší blízkosti prožívá takový příběh? Myslíte si, že žena měla poslechnout svého manžela a neotevírat zakázaná dvířka, nebo že na to měla právo a manželé před sebou nemají mít žádná tajemství?

S využitím knihy Clarissy Pinkoly Estés - Ženy, které běhaly s vlky

Reklama