Gustav Mahler, Oskar Kokoschka, Walter Gropius, Franz Werfel. Mohli mít tito umělci vůbec něco společného? Ano! Spojovala je Alma Mahlerová. Žena, kterou všichni čtyři bezmezně milovali. Tři z nich se stali dokonce jejími manžely, ten čtvrtý se s odmítnutím i rozchodem nikdy nesmířil. Ostatně nebyli to jen tito čtyři pánové, ctitelů i milenců z řad prominentů bylo mnohem více…

Čím byla tak pozoruhodná? V mládí měla dokonce pověst nejkrásnější dívky Vídně. Až tak klasicky krásná nebyla, byla však vzdělaná, mimořádně nadaná hudebně i výtvarně a zřejmě pro muže velmi přitažlivá. Ovládala umění muže ovládat a hlavně být jimi milována. Ona sama si od mládí psala deník. Své rozsáhlé paměti vydané pod názvem Můj život však prý důkladně upravila a proškrtala. Ostatně nedávno vznikl muzikál Alma mapující její nevšední život. Nudný rozhodně nebyl …

AlmaNarodila se v roce 1879 v umělecké rodině. Otec byl uznávaný vídeňský malíř-krajinář Emil Jakob Schindler, nadaný i hudebně, matkou zpěvačka a herečka Anna von Bergen. Od útlého dětství se Alma pohybovala v prostředí vídeňské smetánky.

Matky si Alma příliš nevážila, zato otce přímo zbožňovala. Ten ovšem rodinu nebývale zadlužil, a když jí bylo třináct let, zemřel. Matka se velmi brzy znovu provdala za žáka svého muže Carla Molla. Moll, jeden z organizačních tvůrců vídeňské secese, byl velmi schopný člověk navíc pocházející z bohaté rodiny. Pro Schindlerovy, kteří byli navyklí žít na vysoké noze, to byla vlastně záchrana. Alma však byla jiného názoru. Matčino chování ji roztrpčilo. Svým nevlastním otcem – hlavně zpočátku – pohrdala.

Už v době dospívání začala Alma přitahovat zejména zralejší muže, například i rodinného přítele, ředitele Burgtheatru Maxe Burckharda. Velký zájem o ni projevil i další rodinný přítel Schindlerových, tehdy už slavný Gustav Klimt. Je uváděn jako její milenec, ale nakonec k „ničemu“ nedošlo. Matka si totiž přečetla Almin deníček a vztah jí zavčas zatrhla. Podobné to bylo i s  hudebním skladatelem Alexandrem von Zemlinskym, k němuž Alma docházela na hodiny kompozice. Tomu Alma dovolila hodně, jen „to poslední“ prý ne. Ale moc nechybělo!

Pak se v listopadu 1901 v salónu Berty Zuckerkandlové, novinářky a manželky věhlasného vídeňského anatoma a antropologa Emila Zuckerkandla, seznámila s hudebním skladatelem Gustavem Mahlerem, dirigentem a ředitelem Dvorní opery ve Vídni. Byla to náhoda. Mahler byl o devatenáct let starší, svobodný, menší než Alma. Byl židovského původu, i když přestoupil na katolickou víru. V konzervativní Vídni by se asi šéfem opery nestal, stejně ale v očích veřejnosti židem zůstal.

Mahler nikdy příliš společnost nevyhledával, téměř nikam nechodil. S Bertou se ovšem přátelil díky její sestře Sophii, která měla podobný salón v Paříži. Tam byl při svém pařížském turné vřele přijat. A když přijela Sophie za sestrou do Vídně, pozvali i Mahlera. Jeho setkání s Almou bylo osudové pro oba. Zamilovali se. V prosinci se zasnoubili a v březnu následujícího roku se konala svatba jen v nejužším kruhu v kostele sv. Karla Boromejského. Alma byla v té době velmi schopná skladatelka, měla na kontě asi sto písní, různé instrumentální skladby, začala psát operu. Bohužel se z toho dochovalo jen sedmnáct písní, vše ostatní se ztratilo v době druhé světové války nebo bylo samotnou Almou zničeno.

V době svatby už byla Alma těhotná, snad také proto se s ní spěchalo. Ještě ale předtím jí napsal Mahler dopis, kde od ní požadoval, aby se vzdala svých uměleckých ambicí a stala se jen ženuškou v domácnosti. Je až s podivem, že emancipovaná Alma se v tomto Mahlerovi podřídila. Zatím ho obdivovala, i když jeho hudbu příliš nemilovala. Zcela potlačila svou osobnost a starala se o Mahlerovo blaho. Imponovalo jí Mahlerovo postavení. Její matka byla ovšem Mahlerovými nároky pobouřena.

Za dva roky po narození první holčičky Marie Anny (zvané Puci), přišla na svět druhá dcera Anna Justina (Kuki). Alma nebyla zatím příliš zkušená a Mahler byl podle pozdějších narážek stydlivý puritán, který každou rozkoš považoval za hřích. Jinak intimní život manželů zůstane navždy velkým tajemstvím, měli oddělené ložnice, což byl ale v těchto vrstvách běžný standard. Jisté je, že Alma romanticky očekávala víc, zvláště od muže, který ji chtěl ovládat. Každodenní život byl pravidelný, vše se nudně opakovalo jako hodiny. Mahler má konečně úspěch, láska k Almě dává smysl jeho životu i dílu. Komponuje, jen když je mu Alma nablízku. Získává i lukrativní angažmá v New Yorku, kam ho Alma doprovází. Díky ní je ovšem rodina bez dluhů, Mahler je konečně lépe placen, Alma umí hospodařit (na to Mahler buňky nikdy neměl). Brzy se však ukazuje, není stvořena pro roli, kterou jí manžel přidělil. Není v ní šťastná, mívá deprese.

Pak zasáhla rodinu tragédie. Holčičky se nakazily spálou a záškrtem a starší Puci v pěti letech umírá. Mezi manželi nastává velké odcizení, společný žal je nesblížil. Alma často cestuje a tehdy se v lázních Tobelbadu setkává s Walterem Gropiem. O čtyři roky mladší budoucí hvězda architektury, zakladatel Bauhausu ve Výmaru a Dessavě, se stává jejím milencem (Alma se o něm vyjádřila, že to byl vlastně jediný „árijec“, který se k ní rasově hodil.). Vztah je vášnivý, a když se „prolátne“, Mahler šílí, je na dně! Obává se, že ho Alma opustí. Teď má poprvé Alma Mahlera v hrsti. Neopustí ho, doprovází jej na cestách po Evropě a znovu i do Ameriky. Mahler se ovšem Alminým vztahem trápí a to se promítá i do jeho zdraví. Ostatně nikdy zrovna zdravím nepřekypoval. Vážně onemocní. Zpočátku se myslelo, že se jedná jen o těžší formu chřipky, ale pak se ukázalo, že jde o bakteriální onemocnění srdce. Rady si nevěděli lékaři v Americe, Paříži a nakonec ani ve Vídni, kam s nadějí na vyléčení spěchal.

Tady v důsledku komplikací nakonec v roce 1911 umírá v nedožitých jednapadesáti letech. Jeho pohřeb je na jeho výslovné přání bez proslovu, bez hudby, Alma se ho neúčastní. Je pochován vedle své dcery Puci na vídeňském hřbitově v Grinzingu.

Almě je lehce přes třicet, dostává královský vdovský důchod a nouzí rozhodně netrpí. Vypadá skvěle, své umělecké ambice ale nerozvíjí, ač teď by jí už nikdo nebránil. Je vdovou, to je teď její role. Stará se o hudební odkaz zemřelého muže, přijímá ve svém salonu hudebníky i další umělce zvučných jmen.

AlmaV této době prožívá opravdu divoký a bouřlivý vztah s Oskarem Kokoschkou, malířem židovského původu (Nějak ji přitahují nebo ona je?). Je s ním dokonce dvakrát v jiném stavu, ale vždy volí potrat. Kokoschka, o sedm let mladší, tehdy namaloval své nejslavnější dílo Nevěsta větru (Větrná nevěsta). Na Almu neskutečně žárlí, stále ji žádá o ruku, ale ta se s ním nakonec rozchází.

Kokoschka byl Almou doslova posedlý. Když ho opustila, nechal si v Drážďanech vytvořit loutku v životní velikosti s Alminou podobou. Povídal si s ní celé hodiny, oblékal ji. Ačkoli měla Alma neskutečně inspirující vliv na Kokoschkovu tvorbu, svou budoucnost po jeho boku rozhodně nevidí.

Po tomto i dalších románcích se v roce 1915 provdá za svého dřívějšího milence Waltera Gropia. Je to takové manželství na dálku, protože je válka a Gropius je na frontě. Sňatkem také ztrácí štědrý důchod po Mahlerovi. A má se co ohánět! V roce 1916 se manželům narodí dcera Manon. Ale ani Gropiovi není Alma věrná. Okouzlí ji další umělec – pražský rodák německého (a opět židovského) původu, básník a prozaik Franz Werfel, mladší dokonce o jedenáct let. Alma je znovu těhotná, posedmé, tentokrát si chce dítě nechat, i když si není stoprocentně jistá, zda je otcem Gropius či spíše Werfel. V roce 1918 se předčasně narodí chlapeček Martin. Když nic netušící Gropius s kyticí v ruce pro Almu vyslechne její telefonický rozhovor s Werfelem, jak se domlouvají na synově jméně, konečně mu vše dochází. Na rozvod je ochotný přistoupit v případě, že mu nechá Alma dceru Manon. Ta to ale odmítne. A také křehoučký Martin brzy umírá.

Právoplatnou Werfelovou manželkou se Alma stává až v roce 1929. Je jí už padesát. Pochopitelně se obává, že by si Franz mohl najít mladší ženu, ale má štěstí. Ten to nemá rozhodně v úmyslu. A Alma opět svého manžela inspiruje. V podstatě ho do práce nutí! Musí si její lásku zasloužit!

Žijí sice ve Vídni, ale taktéž hodně cestují. Líbí se jim v Benátkách, a tak si tam pořizují dům. A zde krutě zasáhne osud. Ještě ne osmnáctiletá dcera Manon, opravdu prý velmi krásná, jemná dívka, dostane dětskou obrnu. Je na vozíčku a za rok umírá. Na velkolepém pohřbu ve Vídni jsou všichni, co něco znamenají, i velké množství těch, kteří by něco znamenat chtěli. Alma je skutečně zlomená. Ví, že už ve svém věku další děti mít nebude …

Bohužel se schyluje k válce, Hitler chystá anšlus Rakouska a pro židovské intelektuály a umělce tu přestává být bezpečno. Werfelovi tedy prchají do Švýcarska, chvíli žijí ve Francii. Přes Španělsko prchají do Portugalska a snaží se dostat do Ameriky. Jako zázrakem se jim to v hodině dvanácté podaří. V New Yorku je i další emigranty čeká nejstarší syn Thomase Manna Klaus. Ten tehdy poznamenal, že Alma přijela trochu přepadlá – jako královna svržená z trůnu.

A taková už vlastně bude i v dalších letech. A jak to bylo dál? Žijí jako emigranti mezi jinými prominentními emigranty z Evropy. Werfelovi si za svůj domov zvolí slunnou Kalifornii. Finančně nestrádají. Alma má v newyorské bance peníze na účtu, který jí založil ještě Mahler. Franz Werfel napíše Píseň o Bernadettě. Při útěku přes Lourdy totiž přísahal, že v případě, že uniknou, zasvětí své další dílo této dívce, které se zjevila Panna Maria. Kniha má velký úspěch, má o ni zájem Hollywood. Werfel je okamžitě uznávaným autorem i tady. Je však nemocný, ztrácí sílu, jeho konec se blíží. Alma nikdy neměla soucit s těmi, kteří byli slabí. Není už ale mladá na to, aby si hledala nového muže, tak Werfela ošetřuje. Ten v 55 letech umírá v roce 1945 na infarkt, i když dalších zdravotních, velmi nepříjemných problémů má víc než dost.

Almě je šestašedesát, měla tři manžely, bezpočet milenců, tři ze čtyř dětí pohřbila. Přestěhovala se z Los Angeles do New Yorku. Nosí jen černé šaty, ale vždy je ověšená šperky. Postupně opouští roli „vdovy po Werfelovi“, protože časem zájem o jeho dílo klesá. Naopak se vrátila k roli „vdovy po Mahlerovi“, protože jeho hudba začíná být znovu v kurzu. Třídí Werfelovu pozůstalost a zároveň se stará i o odkaz Gustava Mahlera. Nazývají ji „la grande veuve – velkou vdovou“, někdy také „vdovou čtyř umění“.

Žije sama. Píše memoáry. Jediná dcera Anna Justina, sochařka, se po matčině vzoru několikrát rozvedla a následně několikrát vdala. Občas Almu někdo z uměleckého světa navštíví. Gropius vždy, když je v New Yorku. Jednou dostane Alma dopis od Kokoschky. Chce ji vidět – je zrovna v New Yorku. Odmítne. Chce, aby si ji pamatoval takovou, jakou ji kdysi miloval.

AlmaAlma umírá v pětaosmdesáti letech v roce 1964 v New Yorku.

A když si před smrtí rekapituluje svůj život a své vztahy, uvědomí si, že nikdy vlastně moc nemilovala Mahlerovu hudbu, příliš se nezajímala o Werfelovu tvorbu, moc nerozuměla Gropiově architektuře, jen Kokoschkovy obrazy jí nebyly nikdy lhostejné, vždy na ni působily.

Jeho ženou nikdy nebyla, a přece na jeho tvorbě se asi nejvíc podepsala. Pro celý umělecký svět ovšem navždy zůstane Almou Mahlerovou.

 

Mohli jste si také přečíst:

Reklama