Na naše otázky odpovídala MUDr. Ivana Čermáková, endokrinoložka z pracoviště EUC Premium a Endokrinologický ústav.

5bfcfe523196eobrazek.jpg
Varujete své pacientky před riziky osteoporózy?
Ano, jistě, kromě tzv. stařecké osteoporózy, při které se jedná o přirozený úbytek kostní hmoty v pokročilém věku, mohou být některé druhy osteoporózy zapříčiněné i endokrinologickou chorobou nebo užíváním některých léků.
 
V jakém věku o tom začínáte hovořit v rámci prevence?
Já ošetřuji pacienty v širokém spektru, protože se specializuji na dětskou i dospělou endokrinologii, ale úbytek kostní hmoty je v dětském věku relativně vzácný, takže preventivně uvažujeme o vyšetření u žen po menopauze. 
 
Zajímají se samy pacientky o rizika osteoporózy?
Některé samy, jiné v tomto smyslu instruujeme v rámci endokrinologických kontrol
 
Léčíte osteoporózu u vás, nebo odesíláte pacientky do nějakého specializovaného centra?
Pacienty, kterým léčbu nasazuji já, léčím sama, a u těch, kteří jsou pro tuto diagnózu již vedeni v osteologických ambulancích, sleduji jen „svoji“ endokrinologickou problematiku a komunikujeme pak vzájemnými lékařskými zprávami.  Do specializovaných osteocenter posílám jen ty z pacientů, kteří potřebují např.  injekční léčbu, tu jinde nelze aplikovat.
 
Říká se, že: „Velké množství jedinců s vysokým rizikem další zlomeniny (až 80 %), kteří již prodělali kvůli osteoporóze alespoň jednu zlomeninu, pak není vůbec sledováno a léčeno.“ Je tomu tak? Jak to řešíte u vás v ordinaci?
O tom nevím a nemyslím si, že je to úplně pravda. Osvěta ještě není ideální, ale existuje, a nevěřím, že by si lékař nedal do příčinné souvislosti taková fakta. 

obrazek.jpg

Pokud se pacientka léčí s osteoporózou jinde, vedete i vy v patrnosti její onemocnění a dohlížíte na její zdravotní stav a léčbu, co se osteoporózy týče?
Odpověděla jsem výše.
 
Co muži a osteoporóza – také je upozorňujete, že se může týkat i jich? Vědí o tomto riziku, nebo se mu podivují? Jsou příznaky a léčba stejné jako u žen?
Pravdou je, že u mužů je otázka osteoporózy často opomíjena.  Je to dílem proto, že osteoporóza u mužů není tak častým onemocněním jako u žen a nejsou také zcela jasně definovaná diagnostická kritéria a léčebná doporučení. Tomuto tématu se nyní začíná věnovat jak výzkumná, tak klinická pozornost, protože vzhledem k prodloužení průměrné doby dožití výskyt osteoporózy a tedy zlomenin narůstá.  Příznaky a v podstatě i terapie jsou prakticky shodné s osteoporózou u žen.
 
Naše téma ještě doplňuje MUDr. Miroslava Chudá, praktická lékařka z EUC Premium
 „Současná terapie osteoporózy zahrnuje širokou škálu preparátů, je však třeba mít na paměti neustálou edukaci pacientů za účelem zvyšování a udržování compliance a respektování základních preventivních (suplementace kalciem a vitaminem D) i nefarmakologických (stravovací návyky a pohybová aktivita) principů, bez nichž žádná terapie osteoporózy nebude účinná.“

Ilustrační foto: Shutterstock