Osteoporóza, kterou odborníci považují za jeden z největších problémů současného zdravotnictví, s sebou přináší jeden velký mýtus. Podle něj hrozí onemocnění metabolickým onemocnění skeletu jen ženám po menopauze. To je ale velký omyl. Zjistěte, zda i vy patříte do seznamu ohrožených skupin.

Souvisí výskyt osteoporózy s věkem?

Přibližně do 25. roku života převažuje novotvorba kosti nad její ztrátou, v dalších přibližně 10 letech je proces odbourávání kosti a její novotvorby v rovnováze. Od 30-35 let kostní hmoty pomalu ubývá (přibližně 0,5 % za rok).

Kolem 50. roku u žen dochází vlivem hormonálních změn a dalších faktorů ke zrychlenému úbytku kostní tkáně. V 60 - 70 letech vlivem „stárnutí“ organismu, dochází k útlumu obnovy kosti a významně narůstá riziko zlomeniny jak u žen, tak u mužů. Životospráva, respektive výživa a pohyb v mládí a dospívání, určuje množství kostní hmoty, ze kterého později budeme moci čerpat.

osteoporóza

Je osteoporóza dědičná?

Genetika hraje důležitou roli při vzniku osteoporózy. Asi 15 % žen může mít v důsledku genetické dispozice snížené množství kostní hmoty (osteopenie) již před menopauzou.

Také nízká váha a výška, které jsou do jisté míry dány genetickou výbavou, jsou rizikovým faktorem pro osteoporózu.

Zlomenina kyčle u matky může geneticky ovlivnit dispozici dcery ke zlomenině kyčle. Existuje také skupina onemocnění dědičných metabolických chorob vedoucích k osteoporóze, které se týkají většinou poruchy tvorby kolagenu, jako je například osteogenesis imperfekta.

Vyskytuje se osteoporóza také u mužů?

Muži vstupují do období dospělosti s větší kostní hmotou než ženy. Proto dochází u mužů k osteoporóze související s věkem o několik let později než u žen.

Muži nemyslí na prevenci a terapii osteoporózy, protože bývá zpravidla považována za „ženský problém“. Tento názor však neodpovídá skutečnosti. Ženy jsou sice postiženy obecně častěji než muži, ale přesto takto onemocní až 20 % mužů nad 60 let.

Ovlivňuje vznik osteoporózy kouření?

Ano, u kuřáků se osteoporóza vyskytuje častěji.

Kdo by měl podstoupit vyšetření?

Vyšetřeni by měli být ženy i muži, pokud mají rizikové faktory pro vznik osteoporózy. Patří sem především:

  • Člověk po prodělané nízkozátěžové zlomenině
  • Ženy krátce po menopauze (rozumíme tím fyziologickou menopauzu i stav po odejmutí vaječníků), pokud jsou přítomny další rizikové faktory osteoporózy (nízká hmotnost, kouření, zlomenina kyčle u matky) a všechny ženy starší 65 let i bez rizikových faktorů, pokud neužívají gynekologem předepsanou hormonální léčbu.
  • Muži nad 65 let
  • Lidé s jinými rizikovými faktory pro vznik osteoporózy. K nim patří užívání  glukokortikoidů, chronické zánětlivé onemocnění (např. revmatoidní artritida), mentální anorexie, onemocnění střev (Crohnova choroba, celiakie…), onemocnění endokrinních žláz  apod.

Calcidrink® je klinicky prověřený doplněk stravy s komplexním složením pro výživu a regeneraci kostí. Obsahuje kolagenní peptidy, kompletní škálu kostních minerálů, vitaminů podílejících se na metabolismu kostních buněk a extrakty z léčivých bylin pro rychlejší hojení vzniklých traumat. Je vyráběn ve formě práškového nápoje.

Výhoda oproti tabletovaným formám je v maximální využitelnosti účinných látek přímo rozpuštěných v nápoji a dále v tom, že obsahuje pouze látky účinné bez balastních látek potřebných pro lisování tablet. Jedná se přípravek bez vedlejších negativních účinků, bez zjištěných kontraindikací a zcela bezpečný. Vysoká dávka kolagenních peptidů se projevuje příznivě v současné regeneraci pojivových tkání. Působí i na regeneraci kloubních chrupavek, ale i kůže, vlasů a nehtů. Více zde: //zena-in.cz/clanek/jak-si-uchovat-zdravou-pater-a-klouby.

Že jsou peptidy v léčbě osteoporózy důležité, uvádí i nositel ceny UNESCO prof. MUDr. Milan Adam, DrSc. Ve skupině jeho pacientek léčených po 3 roky kolagenními peptidy došlo k podstatně menšímu výskytu nových osteoporotických fraktur ve srovnání se skupinou pacientek léčených vápníkem. Více na www.orling.cz.

Prevence a léčba osteoporózy

Jak osteoporóze předejít, případně jak ji co nejúčinněji léčit? O tom se dočtete příště.

Čtěte také:

Reklama