Bolesti pohybového aparátu, jeho funkční omezení a následná pracovní neschopnost. Ve velké míře bývá příčinou takového trápení osteoartróza, kterou možná znáte spíše pod názvem artróza. Jedná se o nejčastější onemocnění, které postihuje klouby. Trpí jím až 12 % populace. Kdo by se před ní měl mít na pozoru?

Proč ke vzniku osteoartrózy dojde, není ještě zcela známo. Jedná se o degenerativní proces, vycházející z „opotřebování“, který nejprve postihne kloubní chrupavku. Je doprovázen nárůstem kostní hmoty (osteofytů) a také zánětlivými změnami v kloubu.

Co je osteoartróza?

Stav synoviálního kloubu, kdy dojde k chondropatii (k onemocnění, poškození či ztrátě chrupavky) a současně k hypertrofii (novotvorbě/nárůstu) kosti periartikulární (tj. kosti ležící mimo kloub). Na kosti tak mohou vzniknout osteofyty (výrůstky). Synoviální kloub je ten, u kterého jsou konce kostí pokryty hyalinní chrupavkou, mezera mezi chrupavkami je vyplněna synoviální tekutinou a tyto klouby umožňují velký rozsah pohybu - např. kolenní, ramenní a podobně.

Jaké klouby postihuje nejčastěji?

Nejčastěji napadá klouby kyčelní a kolenní, ale také malé klouby ruky a nohy. Postihnout však může i jiné klouby, kterých je ve vašem těle více než sto!

Co osteoartrózu spouští?

Změny v kloubech mohou být vyvolány různě. Například:

 • genetickými vlivy
 • imunitními faktory, kdy po poranění mohou některé složky chrupavky působit jako cizorodá látka, proti které se tělo brání
 • stárnutím, tehdy, když se kloub mění nepravidelně a tím se mění i jeho tvar a funkce
 • některými metabolickými poruchami, například při dně, kdy se do kloubů ukládají krystaly kyseliny močové
 • mechanickou zátěží

Příklady vzniku mechanickou zátěží

osteoporózaÚraz

Například po chirurgickém vynětí menisku dojde ke změně mechaniky a zatěžování kolenního kloubu a k přetěžování kloubů na jiných místech nosného aparátu. Úraz jako takový není vlastní příčinou vzniku osteoartrózy, ale v souvislosti s úrazem může dojít k rozvoji jejích projevů u náchylných osob.

Netypický/ vadný tvar kloubu

Dochází opět k přetěžování kloubů, což následně může vést k rannějšímu výskytu onemocnění.

Vliv zaměstnání a sportu

Zvláště opakované nárazy a drobné úrazy mohou zapříčinit vznik předčasné osteoartrózy. Například horníci mívají častěji postiženy klouby kolenní a páteř, přadleny zase mívají poměrně často postiženy klouby ruky. Pracovníci, kteří při své práci manipulují s pneumatickými kladivem, mívají postiženy klouby loketní. Onemocnění se často vyskytuje u vrcholových sportovců (např. běžci, výsadkáři, baletky…).

Rizikové faktory pro vznik osteoartrózy

 • nadváha respektive obezita - riziko se týká zejména vzniku v kolenních kloubech
 • genetické faktory - některé polyartikulární (postihující více než 4 klouby) formy jsou dědičné
 • endokrinní respektive hormonální faktory - u žen po menopauze riziko vzniku stoupá
 • hypermobilita - u osob s povšechnou hypermobilitou je prokázán zvýšený výskyt

Má vznik onemocnění nějakou souvislost s věkem?

Ano, věk má vliv na vznik osteoartrózy. S věkem pravděpodobnost jejího vzniku stoupá. V generaci padesátiletých je osteoartrózou postiženo 80 % obyvatelstva. Sedmdesátníci a starší trpí osteoartrózou ve více než 90 %. První osteoartrotické změny lze však zjistit již kolem 20. roku věku.

Trpí jí více ženy nebo muži?

U lehkých forem se zdá, že není rozdíl. Těžší formy se však častěji vyskytují u žen.

Má nějaký vliv na nemoc kouření?

Kouření a zvýšený příjem agresivních volných radikálů poškozuje buňky obecně, zejména je ohrožen kardiovaskulární systém (zhoršeným okysličováním a výživou tkání a orgánů) a je zvýšeno riziko vzniku rakoviny.

LÉKAŘSKÝ SLOVNÍČEK

Pokud nerozumíte výrazům, které váš lékař ve spojitosti s osteoartrózou (OA) použil, máme pro vás malý slovníček.

jeden kloub = monoartikulární artróza

dva-čtyři klouby = oligoartikulární artróza

více než čtyři klouby = polyartikulární artróza

Podle toho, který kloub OA postihne, mluvíme o:

Kořenový kloub oblasti palce ruky - RISARTRÓZA

Kolena - GONARTRÓZA

Kyčle - KOXARTRÓZA

Páteř - SPONDYLARTRÓZA, DEFORMUJÍCÍ SPONDYLÓZA

Možná vám lékař sdělil, že máte postiženy oba (oligo) kolenní klouby (gonartrózu). Když OA postihuje 3 a více kloubních skupin, hovoříme o GENERALIZOVANÉ osteoartróze - GOA.

Dále dělíme osteoartrózu na:

 • Idiopatickou, která vzniká v důsledku stárnutí kloubních tkání, kdy degenerativní procesy převládají nad obnovujícími, a jiná příčina nebyla nalezena.
 • Sekundární, která vznikla druhotně, v důsledku úrazu, změněného tvaru kloubu, hypermobility (zvýšené pohyblivosti kloubů (“hadí žena“), zánětlivého onemocnění (revmatoidní artritida, sepse), metabolických příčin a některých onemocnění žláz s vnitřní sekrecí (při onemocnění štítné žlázy, při cukrovce)

Příště se dozvíte více o příznacích osteoartrózy.

Čtěte také:

Reklama