Numerologie

je nauka o číslech. V magii má své velmi důležité místo. Pythagoras jí dal zajímavou podobu i co do hermetismu a astrologie. Vychází z učení starých Mayů, Číňanů a hlavně Egypťanů, kteří číselnou magii použili při vzniku tarotových karet, kde má každá karta svůj význam nejen mystický, astrologický, mytologický, ale i číselný. Každé číslo ovládá jiná planeta, každou planetu jiné znamení zvěrokruhu. Každé z čísel má tedy jinou povahu. Z postavení čísel v momentě narození, v souvislosti s výpočtem čísel jména, dokáže numerologie poměrně přesně vystihnout povahu člověka, jeho talenty, karmický vliv, projev a působení na druhé, jeho vnímání okolí i vnitřní bloky, a naopak hloubku a styl prožitku. Numerologický rozbor dělíme na číslo životní, číslo projevu, srdce, osudu a směru. To všechno dohromady dává možnost poměrně pěkně rozpitvat celou osobnost zkoumaného člověka. Rozbor, který vám nabízím, je rozborem pythagorejským. Ještě existuje rozbor kabalistický, který se liší jen trošku.

 

Životní číslo

je poměrně jednoduché zjistit. Vypočítáme ho součtem číslic data narození. Pokud se tím budete zabývat, své životní číslo si zapamatujte, protože ho budete potřebovat příště, až budete počítat číslo směřování, které je součtem čísla osudu a čísla životního. To pak získáme později rozborem z rodného jména. Vezměme jako mustr člověka, kterého snad známe všichni. Prof. Václav Klaus. Narozen 19. 6. 1941. Čísla sčítáme, dokud nedostaneme jednociferné číslo. Kromě čísel 11 a 22, která mají vlastní význam. Tato dvě čísla se proto již dál nesčítají!! Stojí samostatně.

1+9+6+1+9+4+1=31 -  3+1=4 Životním číslem našeho státníka je tedy číslo 4.

 

Význam životních čísel.

1. Jedničce vládne Slunce. Lidé s tímto životním číslem bývají silní, velkorysí a mají obrovský potenciál, který se snaží využít. Jsou hřejiví a vitální. Často nepřemýšlí, jestli mají dostatek prostředků na dosažení některých cílů. Jsou to ale optimisté a věří v úspěch. Často jej také dosahují. Jejich chybou bývá neschopnost se přizpůsobit a nemají rádi autority. Oni chtějí být autoritami. Vcelku jsou ale oblíbení a těžko dokáží šetřit. Chtějí si to užít. Klíčové slovo je radost.

2. Dvojkám vládne Měsíc. Lidé narození pod Lunou jsou citliví, až přecitlivělí. Ve své empatii umí jít tak daleko, že mohou trpět s druhými. Současně mají sklon k depresím a stahování se do ústraní. Vlastně lze říci, že jejich přednost, tedy schopnost vcítit se, je i jejich velkým problémem. Iluzorní nahlížení na druhé a rozplývání se ve snech a citech se nemusí vždy sejít s realitou, což je vyčerpává. Naproti tomu mají cit pro umění, hudbu. Nevadí jim pracovat v týmu. Raději vyčkají a pak reagují. Mají velikou potřebu domova a citů. Jejich „tvář“ bývá dvojí. Jejich změny nálad pověstné. Klíčové slovo cit.

3. Trojky jsou pod vládou Jupitera. Jsou to lidé, jejichž záběr jde hlavně do šířky. Mají zájem o vše a všechno by rádi poznali. Jejich znalosti bývají všeobecné, leč často povrchní. O všem vědí něco, ale o ničem všechno. Jsou dobrými společníky a baviči. Málo odpočívají. Mají pocit, že lze stihnout všechno, a protože to fakt nejde, bývají nedochvilní. Naproti tomu umí geniálně vysvětlovat a komunikovat, takže jim to většinou odpustíme. Vynikají silou prosadit se. Ctí svobodu, ale často jí málo dopřejí druhým. Věci berou s nadhledem. S trojkou se člověk zasměje, nenudí se, ale často na ni čeká. Trojky často mluví o štěstí.

 

4. Uran. Člověk čtyřka je takový zásadový, ambiciózní dříč. Může působit samolibě a chladně. Čtyřka je mentor. Na druhou stranu, jako na partnera je na ni celkem spolehnutí. Jsou to jedinci spolehliví, zarputilí a pečliví. Jejich chybou bývá neschopnost se uvolnit a být spontánní. Neustále kontrolují své chování. Doma jsou upovídaní, pozorní, ale rádi určují pravidla. Klíčové slovo je povinnost.

5. Merkur. Pětka je takový všudybýlek, který neposedí. Je výtečný pozorovatel, ale špatný posluchač. Například děti pětky mají rády krátké pohádky… často dořeknou větu za vás, protože už mají názor a nechce se jim čekat. Jejich myšlení je rychlé stejně jako pohyby. Nechybí jim šarm a mají smysl pro humor a různé uličnické vtípky. Milují nevyzkoušené věci. Jsou hovorní a vyhovuje jim práce v komunikaci s veřejností. Jestli někdo vymámí z jalové krávy tele, pak je to pětka. A pokud ne – kráva jí ho alespoň slíbí J Klíčové slovo je poznání.

6. Venuše. Lidé, narození s životní šestkou, jsou lidé Venuše. A ta je planetou lásky. Bytostně potřebují být milováni a milovat. Potřebují harmonii a do jisté míry také obdiv. Musí mít pocit, že jsou oblíbení. Milují umění, dokáží na sebe strhnout pozornost a vyzařují příjemnou atmosféru. Svou sebestředností bývají roztomilé, protože postrádá zahrocení. Často hovoří o lásce a milují romantické filmy. Peníze pokládají za důležité, protože jejich smysl pro krásu podporuje krásné věci. A ty jsou často drahé. Oblékají se nápaditě, ale se vkusem. Klíčové slovo je láska.

 

7. Neptun. Tak, jako je tajemný a snový Neptun, takové jsou i sedmičky. Mají hluboký vhled do věcí. Jejich nadání je pronikat do věcí. Jejich častou chybou absolutní odklon od reality. Alkohol je pro tyto lidi metlou, stejně jako jiné prostředky pro navození změněného stavu vědomí. Mají vynikající fantazii a soucit. Sedmičky bývají umělci, výtvarníci, herci, básníci, spisovatelé sci-fi apod. Jejich nadání si ale musí někdo povšimnout. Málokdy se totiž dokáží prosadit (pokud nemají nějaký jiný, silný aspekt). Jestli jste se zamýšleli, proč byl předchozí rok tak náročný pro mnoho lidí, vztahů a vlád – je to právě snovou sedmičkou, která mu vládla. Klíčové slovo je vize.

8. Saturn. Osmička je mocenské a karmické číslo. Tito lidé vynikají silou vůle a inteligencí. Neschopnost podřídit se druhým bývá jejich velkým problémem. Kontrolují všechno a všechny, i sebe. Chtějí něco znamenat a být vyznamenáni. Totéž vyžadují od ostatních. Mají rychlé uvažování a brilantní úsudek. Jsou nároční. Jejich vztahy jsou komplikované. Druhého si potřebují vážit, obdivovat a ctít, aby ho byli schopní milovat. Pokud najdou takový protějšek, lze se na ně i spolehnout, dokud obdiv trvá. Rádi pomáhají druhým, protože jsou přesvědčeni, že každý má právo na hezký život. Na své přátele nedají dopustit. Uznávají hodnoty. A to jak hmotné, tak i duchovní. Tito lidé jdou do maxima. Klíčové slovo je vůle.

9. Mars. Mars je planetou války. Ne že by snad lidé s životní devítkou byli válečníci a dobyvatelé, ale jejich projev může na druhé působit agresivně. Mají vyvinutý intelekt a schopnosti, které cíleně využívají. Dokáží pro své záměry výtečně strhnout a někdy i využít ostatní. Devítka je člověk všestranně nadaný a expanzivní. Nadto je spravedlivý a ochotný pomoci. Potřebuje činnost, která se neopírá o pomoc druhých. Oni sami jsou přece těmi, kdo je tak často žádán. Bude-li takový člověk například učitel, bude to pedant, který ale pokud zhodnotí, že to má smysl, bude i zadarmo učit žáka, jehož talent okamžitě rozpozná. Děti devítky se umí dívat tak zkoumavě a přemoudřele, že rodič je někdy podvědomě nucen přehodnotit a překontrolovat obsah svých slov. Názor devítky je „vždy“ jediný správný a neradi jej opouštějí. Devítka je nejlepší stratég ze všech čísel. V Tarotu je devítka poustevník. To celkem hovoří samo za sebe. Klíčové slovo devítky je proniknutí.

11. Jedenáctky stojí samostatně a nemají vládnoucí planetu. Řekněme, že jsou to takové dvě Slunce vedle sebe. Jedenáctka je karmické číslo. A to jak v dobrém, tak ve špatném. Má velikou sílu. Slunce může být hřejivé i spalující. Je to těžké číslo a znamená vždy něco důležitého. Tak jako je Slunce životadárné, může být i zhoubou. Jsou to lidé vynikající silou ducha i těla. Nic není u nich jen tak. Buď je něco hodně špatně, nebo hodně dobře. Jde o extrém. Když pominu karmické negace tohoto čísla, mělo by se jednat o lidi, kteří dosahují vysokých met, a to ještě zcela samozřejmě. Lidé a vlastně všechno jim jde z cesty. Jsou rozenými vůdci. Vyjadřují své pocity bez problémů a neuznávají tabu. Klíčová slova jsou také dvě. Moc a soud. (Je zajímavé sledovat zpětně i současně numerologický výpočet zlomových, či jinak hodně významných dat. Často je součtem právě 11, nebo 22.)

22. Je číslem dokonalosti a završení – vlastně jsou to dvě jedenáctky. Tito lidé jsou lidmi vyzařujícími dokonalost a harmonii ve všech oblastech. Často geniální. Mají rozšířené vnímání a všestranný intelekt. Jejich chybou může být pocit, že se nemusí nic učit. Svých vlastností jsou si vědomi a jejich úsudek i hodnocení druhých jsou bezchybné. S tímto číslem se ale často rodí i autisté a lidé duševně odlišní. Karmicky to není divné, protože klíčové slovo zde je dokončení.

 

Pomocí jména získáme čísla – projevu, srdce, osudu a směru. O tom příště.

Reklama