Lucie je zastánkyní nulové tolerance násilí, je zastánkyní Istanbulské úmluvy i všech aktivit, které šíří osvětu v oblasti boje proti násilí. Jako matka má strach i z případné šikany na internetu, jejími oběťmi jsou totiž často nezletilí. Spolupracuje s centrem proti domácímu násilí na dětech Locika, spolupracuje s komunitním centrem Motýlek v Praze, podporuje vznik aktivity Podvody na ženách, která má za cíl šířit osvětu v oblasti boje proti psychickému násilí a manipulaci. Ty se totiž velmi špatně prokazují a z hlediska práva neexistuje v zásadě žádná funkční ochrana, v reálu pak neexistuje ani fundovaná pomoc obětem psychického násilí a zneužívání.
lu3.jpg
Foto: Jana Volková / poskytnuto Mgr. Lucií Martin Nešporovou

Své rady a případy sdílí na FB jako Právnička s lidskou tvář - ZDE

Více o Lucii na: www.lawofficeprague.eu

Vyhledávají Vás klienti v posledním roce s jinými starostmi než před vznikem pandemie? Například těžko vymahatelné alimenty?
Asi bych úplně neřekla, že se ta agenda odlišuje. Věci týkající se stanovení výše výživného a vymáhání výživného jsme řešili i před pandemií. Připadá mi ale, že případy, které řešíme nyní souvisí s neutěšenými mezilidskými vztahy. Často se stává, že klienti přijdou s nějakým konkrétním problémem, ale v průběhu řešení toho konkrétního problému, narážíme na celou řadu dalších a dalších věcí, které původní problém generuje. Připadá mi, že mnohdy cítím z lidí větší bezradnost než dříve a klienti mají tendenci se se mnou radit i o banálních věcech. Hodně se setkáváme i s psychickým násilím, o kterém se nám klienti svěřují a v podstatě si ani neuvědomují, že žijí v něčem, co není v pořádku a že z toho se všechny problémy odvíjí. S tím jsem se dříve setkávala méně.

Jak se v těchto případech postupuje? Mají ženy šanci uspět?
Pokud jde o vymáhání výživného, záleží v prvé řadě, zda vymáhání výživného bude probíhat v České republice nebo v zahraničí. Pokud se jedná o vymáhání výživného v České republice, tak tam dobře funguje spolupráce s exekutorskými úřady. Problém nastává pochopitelně v případě, že povinný nemá ani majetky a oficiálně ani příjmy. Pokud se vymáhá výživné za zahraničí, tak většinou spolupracujeme s UMPOD a je nutno se obrnit trpělivostí, protože řešení nebude obratem.

Co by ženy měly udělat jako první, pokud jim partner neposílá alimenty?
Oba rodiče mají povinnost vyživovat své potomky, a to i tehdy, pokud o tom dosud nikdy nerozhodl soud. Vyživovací povinnost vzniká narozením dětí.

607fecadd32c2lu2.jpgPokud neexistuje žádný vykonatelný rozsudek, který by výši výživného konkretizoval, tak by se rodič, který o dítě fakticky pečuje, měl určitě nejprve obrátit na soud, aby ten rozhodl o výši výživného a následně by měl vymáhat výživné podle takového rozsudku. Žádat můžete výživné až za tři roky zpětně.

Podání návrhu je osvobozeno od soudního poplatku, tedy nic se neplatí. Připomeňme si, že kromě výživného pro nezletilé děti existuje celá řada dalších vyživovacích povinností. Vyživovací povinnost mezi sebou mají např. manželé po celou dobu manželství, i když spolu nežijí, vyživovací povinnost existuje i vůči zletilým dětem, vyživovací povinnost existuje vůči neprovdané matce .....

Pokud se vede řízení ve věci vyživovací povinnosti, které většinou trvá v řádech měsíců, někdy i let, má oprávněný možnost podat návrh na nařízení předběžného opatření, kterým bude povinnému uložena povinnost hradit výživné v nějaké minimální výši po celou dobu řízení do doby vydání meritorního rozhodnutí. Jinými slovy, abyste nemuseli čekat měsíce nebo roky, než bude o výživném rozhodnuto, můžete podat návrh na nařízení předběžného opatření. Předběžné opatření musí být vydáno do 7 dnů. Ani za takový návrh se nic neplatí.

Pokud již vykonatelný rozsudek existuje a povinný přesto neplatí, tak je nutno obrátit např. na exekutora s návrhem na nařízení exekuce, případně na advokáta, který by s návrhem na nařízení exekuce a celým řízením pomohl.

V neposlední řadě je nutno upozornit, že nehrazení výživného naplňuje skutkovou podstatu přečinu podle § 196 trestního zákoníku. Takže se může jevit jako poměrně účelné obrátit se s oznámením na Policii ČR nebo státního zástupce a výživné „vymáhat“ touto cestou. V základní sazbě může být pachateli uložen trest odnětí svobody až na jeden rok a je pochopitelně uložena povinnost uhradit dlužné výživné. Zdůrazňuji, že trestní řízení a občanskoprávní se nevylučují, takže lze činit obojí souběžně.

Nedotýkají se Vás příběhy osobně?
Některé ano. Musím ale přiznat, že je to pro mě důležité, protože mě to motivuje k boji za klienty. Na druhou stranu jsem se naučila ten osobní vliv regulovat, protože není dobré si příběhy brát až příliš osobně.

Kolik hodin denně pracujete? Na kolika případech pracujete souběžně?
Jsem perfekcionista a mám sklony k workoholismu. Do začátku pandemie jsem pracovala zhruba 12 hodin denně, nyní jsem to musela značně regulovat kvůli rodině. V mém povolání je těžké pracovat podle standardní pracovní doby. Někdy to nejde. Ctím víkendy. Už kvůli dětem. Klienti musí pochopit, že i advokát má právo si odpočinout, aby mohl správně fungovat, a i advokát má svoji rodinu.
lu1.jpg
Foto: Jana Volková / poskytnuto Mgr. Lucií Martin Nešporovou

V advokacii je typické, že se řeší mnoho kauz najednou. Musíte se naučit přepínat z případu na případ.
Klient přijde do kanceláře, popíše problém. My ho zanalyzujeme, navrhneme řešení, zahájíme řízení. Pak se nějakou dobu nic neděje, třeba jednáme s protistranou a zkoušíme nalézt dohodu, následně přijde předvolání k soudu, proběhne soudní jednání, odvolání, dovolání. Časově se nedá nikdy říci kdy bude případ uzavřen a vyřešen. Takže odhadem bych řekla, že nyní máme kolem 35-50 živých kauz, nedokážu přesně spočítat. Pochopitelně, to je už číslo, které nemůže pojmout jediný člověk. Mám tedy kolegy, kteří mi připravují podklady, zpracovávají analýzy apod.

Klienti, kteří mě osloví, však chtějí jednat se mnou a já to respektuji. Až na výjimky se tak nikdy nestane, že by mé klienty u soudního jednání zastupoval někdo jiný než já. Říkám tomu „butyková kancelář“. Pokud si jdete pro konkrétní službu ke konkrétní osobě, byla by zrada, kdyby Váš případ následně řešil někdo jiný. Vy jste si tu osobu vybrali kvůli sympatiím, referencím a s ní chcete jednat. Kontroluji všechna podání a ničím své kolegy tím, že jimi připravené dokumenty dovádím k „perfektnosti“. V tom vidím právě tu přidanou hodnotu pro naše klienty. Znám všechny spisy nazpaměť. Mylím, že jsem ideální kandidát na „alzheimera“ ??. Před každým jednáním si sice musím vše znovu pročíst a osvěžit, protože ty příběhy se někdy hodně podobají, ale je to pro klienta obrovská úleva, pokud ví, že spis si nepředávají různé osoby a že vše podstatné je v mé hlavě.

Reklama