enka1 – Jsi Rybka. O těch jsem tady napsala snad už knihu, ale abys to nehledala TADY a TADY. Teď k Tvému nativnímu horoskopu. Škoda, že tu hodinu neznáš přesněji. S odstupem dvou hodin je to škoda.

Dala jsem tam 9.10 hodin…

Asc. Máš v Blížencích - Vystupuješ kontaktně a je Tě vidět. Pokud něco vyprávíš, umíš tomu dát přesně tu formu, kterou to má mít. Jestliže se mají posluchači rozesmutnět, bude to u vašeho stolu vypadat jako v krematoriu, a pokud je historka veselá, zbourají místnost. Je to veliké umění a lidé s asc. v Blížencích se často živí komunikací. Pobereš neuvěřitelné množství informací, které si halabala uložíš, a jako Střelec je umíš i výtečně využít.

Dsc. máš ve Střelci - To znamená, že stojíš o společnost lidí s nábojem a jiskrou. Ceníš si schopnosti rychlého jednání a úsudku. Pomalá želva Tě dohání k šílenství. Umím si představit, jak vedle člověka, který pomalu a rozvláčně hovoří, nevydržíš, dopovíš věc sama a s díky opustíš prostor s pocitem, že ještě chvilku a vylítla bys z kůže. Přitahovat Tě patrně budou podobně naladění, akční jedinci. Tvou devízou je potřeba spravedlivých soudů.

hDokážeš být neosobním způsobem přátelská vůči všem lidem. Nechceš být ale moc zatěžována citovými projevy. Schopnost vidět věci objektivně Tě vede k pravdivému a nezaujatému poznání. Pravdu uznáváš jako důležité kritérium. Věci dokážeš vidět v širších souvislostech. Ráda pracuješ v kolektivu a vůbec mezi lidmi. Luna a Merkur ve Vodnáři

V lásce přikládáš velkou důležitost citovému bezpečí a stálosti. Jsi loajální a spolehlivá. Velký důraz kladeš na osobní zjev. Miluješ krásné a drahé věci. Máš také vrozený smysl pro hodnotu materiálních věcí a toužíš získávat věci umělecké a trvalé hodnoty. Láká Tě to asi do přírody. Květiny, stromy a jiné rostliny. Venuše v Býku

Máš předpoklady stát se vedoucím řídícím pracovníkem a zastávat odpovědné místo. Musíš mít praktický důvod pro všechno, co děláš. Většinou dokážeš své jednání a činnosti podrobovat sebekontrole. Korektně plnit úkoly pokládáš za věc své cti. S tímhle postavením existuje mírné nebezpečí zlomenin kostí. Mars v Kozorohu

Jsi velkorysá a ochotná a očekáváš jako protislužbu osobní obdiv a ocenění. :-) Dokážeš lidem ve svém okolí vlévat optimismus a důvěru. Vyzařuješ sluneční teplo, pravou náklonnost, přízeň a ochotu. Dokážeš-li při uplatňování své moci být nesobecká, získáš obdiv, náklonnost a naplnění. Jupiter ve Lvu

Jsi sociálně ambiciózní. Máš zájem o přátelství, práci v kolektivu, o vědecká dobrodružství a dokonce i vynálezy. Budeš vysoce hodnocena, máš mnoho přátel, kteří jsou ochotni Ti pomoci. Tenhle aspekt Ti donesl silné lidumilné sklony, smysl pro lásku k bližnímu a úctu k důstojnosti člověka. Vyhýbáš se předpojatosti, upřednostňování a stranickosti.

Jsi plná emocí. Máš citlivou duši a jsi přátelská k lidem, kteří mají starosti nebo nouzi. Tvoje city jsou snadno zranitelné. Slunce v 11. domě

Finanční ztrátu můžeš utrpět v důsledku požáru, krádeže nebo prostřednictvím lehkomyslného partnera. Disponuješ množstvím energie a železnou vůlí. Ve druhé polovině života budeš žít poměrně finančně vyrovnaně. Jsi založením zakuklený válečník, dokázala bys klidně fyzicky bojovat a jsi vnitřně statečný člověk. MARS V 8.DOMĚ

Máš neortodoxní a intuitivní myšlení. Nemáš ráda klišé a své vlastní mínění si vytváříš na základě bezprostřední zkušenosti. Mínění a názory jiných lidí Tě nemohou ovlivnit. Tahle konstelace je příznivá pro profesi tvůrčího vědeckého pracovníka. Uran v 3. domě

Dokážeš každý předmět a událost reprodukovat a popsat do nejmenšího detailu. Máš citlivé a jemné smysly, takže se vyhýbáš drsným podmínkám okolního prostředí. Dokážeš nenásilně ovlivňovat myšlení jiných lidí. Merkur trigon Neptun

Pozor na Impulsivnost a paličatost! I když na druhé straně jsou Ti oporami rozhodnost a odvaha. Nové podnikatelské záměry realizuješ raději tajně, aby ses chránila před konkurencí. Skopec ve 12. domě

Dominuješ svým intelektem. Máš schopnost dát svým myšlenkám formu a pak je dobře formulovat. Charakteristická je Ti intelektuální forma vyjadřování. Blíženci v 1. domě

Snažíš se mít hezky zařízený domov a vybavit si ho s uměleckým vkusem. Domov a rodina jsou pro Tebe vyjádřením životní energie. Ráda zveš lidi k sobě domů.

Můžeš pocházet z rodiny, která ve společnosti zaujímá vyšší postavení. Můžeš od rodičů nebo příbuzných zdědit pozemky nebo nemovitosti. Možná nezastáváš stejné názory a hodnoty jako rodiče.

Zdraví – Máš poměrně silnou konstituci. Potíže můžeš mít způsobené například nestřídmostí. Nabízí se zažívací potíže. Nerada užíváš léky.

Máš vcelku pěkný horoskop aktivního a přirozeně inteligentního, hybného člověka s talentem vyjádřit své myšlenky verbálně i písemnou formou.

Přeji Ti hodně štěstí.

Reklama