injuryUrčitě jste už v životě dostali do situace, kdy se vám těžko manipulovalo s vaším telefonem. Ať už jste měli na ruce sádru, nesli nákup, nebo jste zrovna neslyšeli vyzvánění díky velkému hluku. Přitom lidé s handicapem řeší podobné problémy den co den.

Sluchové a zrakové obtíže nebo motorické problémy jim velmi znesnadňují nejen používání telefonu, ale i všechny, pro většinu lidí, zdánlivě běžné činnosti.
Neocenitelnou pomůckou jsou pro ně proto speciálně přizpůsobené telefony, které jim pomáhají při komunikaci s okolním světem. Mají vyšší hlasitost nebo blikátko, které upozorní na příchozí hovor, dovedou převádět text na hlas. Nabízí je například operátor O2 a k nim i několikasetkorunové slevy na volání. V tu chvíli se pro ně i prostředek pro komunikaci stává velkým životním pomocníkem.

 

 

Reklama