Nedávno jsem byla vyzvána k napsání série článků o osobní asistenci, a protože se touto tematikou zabývám již několik let a jsem uživatelkou osobní asistence již 5 let, doufám, že informace v mých článcích budou pro někoho potřebné a užitečné a pro jiné třeba aspoň zajímavé.

Momentálně jsem na rehabilitačním pobytu mimo domov, takže nemám možnost dostat se k počítači tak často, jak bych potřebovala (pokud se k němu vůbec dostanu), takže jsem se s redakcí domluvila, že celá série článků začne až po 4.9., kdy se vracím domů.

Protože se ale dnešní téma týká grantu (= žádost o peníze na určitou službu nebo materiální vybavení např. ze státních prostředků) a závěrečný termín grantů na rok 2007 na osobní asistenci a další sociální služby je 31.8.2006, je nejvyšší čas na zveřejnění tohoto článku. V minulých letech bylo na vypracování žádosti o grant mnohem více času, termín odevzdání žádostí býval až začátkem prosince - letos je termín kratší buď  z důvodu schválení nového Zákona o sociálních službách (kterému se v budoucnosti také budu věnovat) nebo snad proto, že dosluhující vláda chtěla ještě tento projekt dokončit.

Jak postupovat, pokud potřebujete osobní asistenci?
Nejdříve musíte najít v okolí svého bydliště organizaci, která tuto službu poskytuje. Nejčastěji to bývají různá občanská sdružení nebo právnické organizace církve (Charity apod.). Pokud neznáte žádnou takovou organizaci, zkuste se zeptat na sociálním odboru vaší pověřené obce (to by mělo být nejrychlejší), případně v internetu zadejte vyhledávač (např. http://jyxo.cz , http://www.google.cz nebo třeba http://www.seznam.cz - zkrátka si vyberte ten váš oblíbený) a do vyhledávacího okénka napište osobní asistence a název vašeho města nebo pověřené obce (většinou bývalá okresní města). Ať už získáte kontakt jakýmkoliv způsobem, co nejdříve do organizace poskytující osobní asistenci zavolejte, řekněte jim, jaký druh pomoci a v jakém rozsahu potřebujete, a zeptejte se, jestli jsou schopni vám potřebnou službu poskytnout. Pokud ještě neodeslali žádost o grant, jistě vás do ní také zařadí.
Informace o podmínkách podání a získání grantu najdete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí http://www.mpsv.cz/cs/2910 .

Podle mých informací bohužel letos nemohou podávat žádost o grant organizace, které nezískaly grant v loňském roce, a navíc letos není možnost se odvolat (v případě neúspěšné žádosti nebo nespokojenosti s výší získaných prostředků) - tyto informace byly podávány na školeních o zpracování žádosti o grant.
Donedávna také chyběla vyhláška k Zákonu o sociálních službách, podle níž se mají podané granty hodnotit, nedávno byl vydán pouze Návrh vyhlášky (otevřít nebo stáhnout), kterou se provádějí některá ustanovení Zákona o sociálních službách.
Podle mého názoru byl čas na zpracování žádostí o grant tentokrát krátký (cca 1,5 měsíce od 17. do 31. srpna - tzn. navíc v době dovolených) a ani na školení nebyl podle mé zkušenosti jasně vysvětlen postup při vyplňování žádosti.
Pokud se vám nepodaří stihnout podání grantu, nic nemusí být ztraceno, protože podle nového Zákona o sociálních službách by měli zdravotně postižení od ledna 2007 dostávat na základě míry svého postižení příspěvek na sociální služby, mezi které patří kromě osobní asistence i pečovatelská služba, odlehčovací služba, různé stacionáře, ale existuje i možnost platit za péči fyzické osobě (rodinnému příslušníku nebo třeba sousedce apod.). To je pro dnešek vše, pokračování po 4.9.2006.

Reklama