Na konci roku 2016 byl oznámen globální rebranding společnosti MetLife, který postupně probíhá ve všech více než 50 zemích světa, kde MetLife působí. Změna v České republice odstartovala letos na jaře a probíhá spolu s oslavou 25 let společnosti na českém trhu. U příležitosti výročí zároveň MetLife přichází s narozeninovou kampaní na jeden ze svých nejoblíbenějších produktů – dětské pojištění Kamarád. Rodiče, kteří svým dětem sjednají Kamaráda do 31. srpna, získají slevu 25 % na pojistném a v případě úrazů o prázdninách až 2,5násobné pojistné plnění.

metlife

Na konci roku 2016 MetLife představil novou globální strategii, včetně plánu na kompletní změnu vizuální identity značky. Hlavním prvkem je nové logo spolu se sloganem „Provázíme vás životem“. V České republice změny odstartovaly v dubnu letošního roku a budou pokračovat až do prosince, přičemž hlavní fáze proběhne během letních prázdnin. S touto změnou souvisí také postupné upouštění od používání postaviček rodinky Peanuts v čele se Snoopym, které byly součástí MetLife od 80. let.

25 let na českém trhu

Pojišťovna MetLife zahájila své působení na českém trhu v létě roku 1992 pod názvem První americko-česká pojišťovna a byla jednou z prvních univerzálních pojišťoven se stoprocentní zahraniční kapitálovou účastí v České republice. V současné době má MetLife v České republice na 250 000 klientů v individuálním a 500 000 klientů ve skupinovém pojištění, silnou distribuční síť profesionálních pojišťovacích zprostředkovatelů, kanceláří a agentur. MetLife zároveň spolupracuje s více než 15 velkými a zavedenými makléřskými společnostmi. Jen v loňském roce klienti nahlásili přes 16 000 pojistných událostí, ze kterých MetLife vyplatil na pojistném plnění více než 260,5 milionu korun. Mezi nejčastější pojistné události se řadí denní odškodné, hospitalizace, chirurgický zákrok a následky úrazů.

25 let = 25% sleva na Kamaráda

U příležitosti 25. výročí MetLife spouští kampaň na jeden z nejoblíbenějších produktů, komplexní pojištění pro děti Kamarád. Rodiče, kteří dětem do konce srpna sjednají nové vylepšené pojištění Kamarád, získají slevu 25 % na rizikové pojistné po celou dobu trvání smlouvy a navýšení pojistného plnění za prázdninové úrazy až na 2,5násobek. „Statistiky jasně ukazují, že k dětským úrazům dochází nejčastěji právě v prázdninovém období, kdy mají děti nejvíce volného času. Již od začátku proto u dětského pojištění vyplácíme v případě prázdninových úrazů až dvojnásobné pojistné plnění. U příležitosti spuštění nové verze pojištění Kamarád a 25. výročí na trhu u nových smluv k tomuto pojištění navyšujeme prázdninové plnění až na 2,5násobek. V případě prázdninového karambolu tak budou moci rodiče hodit za hlavu starosti s finanční stránkou léčby a budou se moci plně věnovat dítěti a jeho zotavení,“ vysvětluje Milan Drdoš, Marketing Manager MetLife.

Více informací najdete na stránkách www.metlife.com