Internet je nejen žroutem času, ale také pomáhá. Už několik dní jsou v provozu internetové stránky pro mladé lidi žijící v ústavní péči. Ti na adrese www.odchazim.cz naleznou zejména informace a podporu při přípravě na samostatný život po opuštění dětského domova. Stránky vznikly v rámci projektu „Start do života - peníze pro život", který napomáhá mladým lidem vyrůstajícím v dětských domovech připravit se na dobu, kdy budou muset dětský domov opustit.

Opustit dětský domov není vždy snadnéOd roku 2003 projektem prošlo 540 mladých lidí, kteří se při společných setkáních interaktivní formou učili nakládat s financemi, najít si práci a bydlení, nakládat s volným časem, procvičovali běžné každodenní povinnosti a potřeby.

„Dětské domovy z celé České republiky měly a stále mají o účast v projektu velký zájem. Pro nás jako organizátory i pro zúčastněné dětské domovy bylo ale velmi náročné najít vhodné termíny pro několik společných setkání, vyřešit dopravu, ubytování... To nás přivedlo k myšlence umožnit účast v projektu všem zájemcům bez ohledu na vzdálenost či časové možnosti. Tak vznikly internetové stránky, díky kterým bude možné projekt obsahově rozšířit a s cílovou skupinou pracovat systematicky a dlouhodobě," říká ředitelka Střediska náhradní rodinné péče Věduna Bubleová.

Na serveru www.odchazim.cz bude k dispozici množství potřebných informací, seznamy azylových domů a odkazy na ně, seznamy psychosociálních poraden a linek pomoci, odkazy na další užitečné servery např. MPSV, úřady práce. Uživatelé severu budou mít možnost zapojit se do diskuse, případně si dopisovat s dětmi z jiných DD zapojených do projektu, s dobrovolníky či anonymně požádat o pomoc a radu. Tuto poradnu bude v rámci odborných znalostí zajišťovat pracovník Střediska náhradní rodinné péče nebo dotaz bude předán např. na linku bezpečí nebo na linku psychosociální pomoci apod.

Podobné projekty jsou třeba

Dlouhodobý pobyt dětí v ústavní péči má ve většině případů negativní vliv na jejich další život. Před vstupem do samostatného života postrádají zejména: osvojení si základních sociálních a komunikačních dovedností, zvládání a zajištění běžných sociálních a praktických potřeb - jako je hledání bydlení, získání a udržení si zaměstnání, navazování mezilidských a partnerských vztahů, komunikace s biologickou rodinou, hospodaření s vlastními prostředky.

Mladí lidé žijící v dětských domovech jsou nesamostatní, chybí jim reálná představa o životě, mají mnoho osobnostních a vývojových problémů následkem dlouhodobé psychické deprivace. I při nejlepší péči nejsou ústavní zařízení schopna připravit mladé lidi na běžný život s běžnými právy, povinnostmi, starostmi i radostmi.

Podle průzkumu Střediska náhradní rodinné péče odchází z dětských domovů ročně zhruba 350 dospívajících, téměř polovina (46 procent) se vrací zpět do původní rodiny, která je po zhruba po 2 - 3 měsících opět opustí a oni končí v azylových domech, u známých, přátel. 58 procent z nich páchá trestnou činnost a končí v nápravném zařízení.

„Tímto projektem chceme částečně eliminovat stávající situaci, která má mnoho nedostatků v systému péče o ohrožené děti v naší zemi," dodává Věduna Bubleová.

Jsou podle vás stránky a projekt přínosem a řešením?