Když nás bolí zub nebo jej máme jen citlivý, na vlastní kůži pociťujeme, jak pracují nervy, které obsahuje každý zub. Někdy ale stav zubu vyžaduje, aby lékař nervy ošetřil a zub vyléčil. Zeptali jsme se odborníka - specialisty na mikroskopickou endodoncii - MUDR. Miloslava Kubíčka ze soukromé zubní kliniky Erpet Medical Centrum na několik otázek, poprosili jsme jej o vyjádření k tomuto „bolestivému“ tématu

zubař

Zubní dřeň - lidově „nerv“, co o ní víme?

Každý zub se skládá ze 3 částí - korunky, krčku a kořene.
Korunka (viditelná část zubu) je tvořena na povrchu vrstvou sklovinou, což je nejtvrdší tkáň v lidském těle, a zubovinou neboli dentinem, který je o něco méně odolný a obsahuje drobná nervová zakončení, která jsou odpovědná za citlivost zubů. Krček je ta část zubu, kde korunka přechází v kořen, tedy zhruba v oblasti dásně. Kořen kotví zub v kosti a je na povrchu tvořen cementem a pod ním zubovinou.

Uvnitř zubu se nachází dutina vyplněná zubní dření tvořenou z cév, nervů a vaziva.
Zubní dřeň neboli pulpa vyživuje zub zevnitř, cévy a nervy se do dřeňové dutiny dostávají drobnými kanálky skrz kořeny zubů. Počet kořenových kanálků je u různých zubů odlišný stoličky mají 3 a více kanálků, řezáky a špičáky zpravidla jeden.

Zubní dřeň (lidově „nerv“) může za určitých okolností onemocnět, nebo i odumřít.
Nejčastější příčinou je hluboký zubní kaz pronikající sklovinou a zubovinou až do dřeně zubu, kde vyvolá zánět většinou provázený silnou bolestí.
Někdy zánět proběhne pozvolna a dojde k odumření zubu bez vetší bolestivosti, infekce z kořenových kanálků se pak šíří do kosti zubního lůžka, kde se po určité době vytvoří chronické infekční ložisko - váček

Jediným řešením, jak zub ošetřit, aby mohl nadále plnit svoji funkci, je tzv. endodontické ošetření.

Endodontické ošetření spočívá v mechanickém pročištění kořenových kanálků doplněném o chemickou desinfekci a v následném hermetickém zaplnění kořenových kanálků.
V místním znecitlivění je odstraněna zkažená část zubu. Následuje dostavba chybějící části zubu kompositním materiálem a nasazení izolační folie, tzv. kofferdamu, dále mechanické a chemické pročištění kořenového systému zubu a jeho hermetické uzavření kořenovou výplní.
Nakonec je zub dostavěn - provizorní výplní nebo adhesivní kořenovou dostavbou.

Pokud primární endodontické ošetření z nějakého důvodu selže, tzn. nepodaří se z nějakého důvodu uspokojivě vydesinfikovat a zaplnit kořenový systém, dojde po určité době k vytvoření váčku pod kořeny zubů, které mohou být příčinou lokálních i celkových zdravotních komplikací. V takovém případě, pokud je to možné, lze provést tzv. reendodontické ošetření.

Co je reendodontické ošetření?

Reendodontické ošetření je takové ošetření kořenového systému zubu, kterému v minulosti již nějaké endodontické ošetření předcházelo. Svým charakterem se velmi podobá primárnímu endodontickému ošetřenímu.
Průběh ošetření je téměř stejný jako u ošetření primárního, rozdíl spočívá v nutnosti odstranění nevyhovujíčí kořenové výplně, zlomeného nástroje apod. Z již ošetřovaných kořenových kanálků, což výrazně zvyšuje rizika ošetření a zvyšuje časovou a finanční náročnost. Až potom lze zahájit standardní mechanické a chemické pročistění kořenových kanálků a dokončit endodontické ošetření zubu.

Po endodontickém nebo reendodontickém ošetření by vždy mělo následovat tzv. postendodontické ošetření, což je ošetření zbylých zubních tkání tak, aby se zabránilo průniku infekce do kořenového systému zubu a hlavně aby endodonticky ošetřený zub mohl i nadále plnohodnotně plnit svou funkci. Vhodnost jenotlivých variant postendodontického ošetření lze stanovit až po dokončení edodontického ošetření.

Možnosti jsou:

  • Korunka
  • Onlay
  • Kompositní výplň

Endodontické ošetření vždy představuje pouze pokus o zachování zubu, a proto se mohou i přes veškerou snahu vyskytnout komplikace a rizika, především tato:

  • perforace kořene zubu
  • zalomení nástroje v kořenovém kanálku
  • přeplnění kořenového výplňového materiálu mimo kořenový systém zubu
  • výskyt pooperační citlivosti a otoků
  • alergie na výplňové materiály

Na co si dát pozor?

MUDr. Miloslav Kubíček

Po dokončení endodontického ošetření by vždy měl být zhotoven rtg snímek, na kterém by měl lékař pacientovi ukázat zaplněné kořenové kanálky, které by měly být vyplněny až ke špičkám kořenů.

Po zaplnění kořenů je velmi často zvýšená citlivost zubu hlavně při skusu, citlivost by však měla přestat cca do 2 týdnů. Pokud citlivost přetrvává, není vhodné zub definitivně ošetřovat korunkou a pod. a je třeba hledat příčinu komplikací.
Pokud je na zubu nedobře endodnticky ošetřeném váček, je zubními lékaři velmi často doporučována tzv. resekce, což je odstranění problémové části kořene, samotný tento zákrok problém většinou nevyřeší, a proto je vhodné raději navštívit specializované endodontické pracoviště, kde je možné provést kvalitní reendodontické ošetření a tím problém efektivně vyřešit.
Pokud lékař čistí kořenové kanálky jednoho zubu několik měsíců po sobě a nechává zub „do nekonečna“ otevřený s tím, že zub stále nelze zavřít, je velká pravděpodobnost (téměř 100 %) že se endodontické ošetření nezdaří, a je proto vhodné navštívit specializované pracoviště.

Děkujeme za spolupráci MUDR. Miloslavu Kubíčkovi ze soukromé zubní kliniky Erpet Medical Centrum http://www.erpetmedical.cz/

Reklama