shutterstock-675634225.jpg
Foto: Shutterstock

V čem konkrétně spočívají nové standardy?

Hlavní nebo minimálně důležitou vedlejší roli musí ztvárnit představitel rasové nebo etnické menšiny. Popřípadě je nutné, aby minimálně 30 procent herců ve vedlejších rolích tvořily rasové a etnické menšiny, ženy, lidé se zdravotním postižením nebo sexuální menšiny.

Lidé z těchto skupin musejí být dále zastoupení také v realizačním týmu – týká se to tedy kamery, režie, střihu apod. Stejné požadavky jsou kladeny i na složení týmu starající se o marketingové zastoupení filmů či jejich distribuci. 

Reklama