shutterstock-695975710.jpg
Foto: Shutterstock

Den ženského orgasmu začal v Brazílii jako neoficiální svátek, který měl povzbudit muže, aby uspokojili své ženy. Nyní se však slaví po celém světě. Hlavním cílem je dnes hlavně zvýšit povědomí o ženské sexualitě. Mezinárodní den ženského orgasmu povzbuzuje ženy, aby si více uvědomily svá těla a právo na sexuální potěšení.

Den ženského orgasmu (Dia do orgasmo feminino) poprvé slavil v roce 2006 v brazilské Esperantině úředník a radní Arimateo Dantas. Zasvětil 8. srpen ke kompenzaci „sexuálního dluhu“, který měl vůči své ženě. Ve studii provedené Federální univerzitou v Piauí zjistil, že až 28 % žen z regionu nebylo schopno nikdy dosáhnout orgasmu.

Výsledky považoval za závažný problém veřejného zdraví a rozhodl se prosadit legislativu, která by hájila právo žen na potěšení. V rámci iniciativy bylo rozhodnuto, že 8. srpen bude dnem oslavy ženského orgasmu.

Den ženského orgasmu nabral na síle a brzy se začal pozorovat v dalších zemích, jako jsou Španělsko, Mexiko, Argentina, Norsko a Peru.

shutterstock-772231753.jpg
Foto: Shutterstock

Kvůli kulturnímu stigmatu, nedostatku znalostí nebo zakořeněnému tabu mají ženy tendenci k orgasmu méně často než muži. Jedná se o jev známý jako orgasmová mezera. Obecně platí, že 95 % heterosexuálních mužů má během sexu orgasmus, zatímco u heterosexuálních žen je to pouze 65 %.

Orgasmová mezera je připomínkou nerovnosti slasti převládající ve většině společností. Je tedy čas vést o sexuálních touhách a potřebách žen otevřenější a upřímnější rozhovory, učit sexuální výchovu založenou na potěšení a povzbuzovat muže, aby se naučili, jak správě uspokojit své partnerky.

Podle průzkumu zveřejněném na webu Pleasure Better pouze 18,4 % žen uvedlo, že jim k dosažení orgasmu stačí samotný styk. Proč mnoho žen při sexu neprožívá orgasmus je nejen otázkou psychiky a aktuálního rozpoložení, ale často také nemístnou prudérností a až přílišnou mužskou leností. Proto je na mužích, aby byli trpěliví, jemní a pozorní, zatímco se snaží ze všech sil pomoci své ženě zažít orgasmy, které otřásají zemí.

Z průzkumu uvedeném výše také vyplývá, že ženy, které mají sex se ženami, dosahují orgasmu mnohem častěji než ženy, které mají sex s muži. Přesněji 86 % homosexuálních žen má obvykle nebo vždy orgasmus během sexu s partnerkou ve srovnání s pouhými 65 % heterosexuálních žen.

64c7a9a4b9843blobid0.jpg
Foto: Shutterstock 

Zdroje: Pleasure Better, EFerrit, Rabaah, abc

Reklama