Roku 586 před Kr. zničili Babyloňané první chrám a rozvrátili židovské království. Ze svého vítězství se však dlouho neradovali. Padesát let poté byli poraženi Peršany. Židé však stále zůstali ve vyhnanství. Za časů perského panovníka Achašveroše se pak odehrál příběh, který dal vzniknout svátku purim, připadajícímu na 14. adaru, což bude podle gregoriánského kalendáře letos v neděli 4. března.

Vyhnaná královna
Příběh, zapsaný v knize Ester, začíná hostinou, uspořádanou na počest desetiletého Achašverošova panování. Perský král pozval všechny své ministry, vojevůdce, velvyslance a guvernéry do hlavního města říše - Šušanu (dnešní Susa) na mnohadenní oslavy. Když se opil, přikázal přivést svou ženu Vašti nahou, aby každý viděl, jak je krásná. Vašti odmítla a Achašveroš ji za trest nechal vyhnat.

Krásná Ester
Život bez manželky se však králi nezamlouval, a tak rozeslal posly po celé své ohromné říši, aby mu našli tu nejkrásnější ženu. Vybrána byla židovka Ester, neteř Mordechajova. Na radu svého strýce zatajila králi svůj původ a stala se perskou královnou. Mordechaj zachránil Achašverošovi život, když odhalil spiknutí proti němu.

Los smrti
Po nějaké době se Achašverošovým prvním ministrem stal Hamán, mocichtivý muž, který nenáviděl Židy. Rozhodl se tedy, že je zničí, a nakonec pro to získal králův souhlas. Losem byl stanoven den, kdy mělo k vyhlazení národa dojít – 13. adar. Jméno svátku purim vychází právě z této skutečnosti, protože pur znamená los.

Hamánova zkáza
Mordechaj Hamánovy plány odhalil a požádal Ester, aby zasáhla. Mladá královna se po tři dny postila a prosila Boha o pomoc. Pak sama, bez vyzvání, předstoupila před krále, což byl tenkrát neodpustitelný zločin, a pozvala ho na hostinu do svých komnat. Achašveroš jí vyhověl. Když byl příjemně naladěn vínem a Esteřinou krásou, řekla mu královna, z jakého rodu pochází a jaké úklady strojí Hamán proti ní i jejímu lidu. Achašveroš nezapomněl na Mordechajovy zásluhy a navíc miloval svou ženu, a tak jí vyhověl – nechal Hamána a jeho stoupence oběsit. 13. adaru se zbytky Hamánových jednotek pokusily zaútočit na Židy, byly však poraženy. V hlavním městě Šušanu probíhaly potyčky až do 14. adaru, ale nakonec byli všichni Hamánovci pobiti.

Oslavy purim
Na počest těchto událostí se 14. adaru slaví svátek purim. A protože v Šušanu trvaly boje déle, připomíná se ve městech, která měla za Jozuových časů hradby (například Jeruzalém), purim až 15. adaru. Nazývá se pak šušan purim. Nejvyšší rabínský soud sanhedrin přitom stanovil Židům čtyři povinnosti, které musí na purim splnit. Musí si večer a ráno přečíst svitek knihy Ester a připomenout si tak záchranu lidu. Zároveň mají uspořádat hostinu, na níž nesmí chybět víno, vždyť to byl opilý Achašveroš na hostině, kdo vyhnal Vašti, a pod vlivem vína opět na hostině vyslyšel Esteřiny prosby. Další povinností je mišloach manot - posílání porcí jídla – každý Žid má poslat alespoň dvě porce jídla či pití jednomu člověku, aby měl každý na svátek purim dostatek. A posledním příkazem je matanot leevjonim - dary chudým – Žid má dát alespoň dva dary nejméně dvěma chudým, aby i oni měli na purim radost.

Karneval
Se svátkem purim se ovšem pojí ještě další zvyky. Asi nejznámějším z nich je karneval, při němž si děti i dospělí nasazují bizardní masky, dupou a bouchají do stolu při zmínce Hamánova jména, aby bylo „vymazáno hříšníkovo jméno“, děti točí řehtačkami, hraje se purimšpil – divadelní hra, a někdy se i volí purim-rebe – dětský rabín. Všude přitom vládne veselá atmosféra. Nošení masek symbolizuje, že v celém Esteřině příběhu vystupuje Hospodin skrytě – i jméno královny se odvozuje ze slova seter – skrytost.

Hlavně se opít!
Zvykem je také pečení a pojídání takzvaných oznej Hamán - Hamánových uší - trojhranných koláčků s povidlovou, makovou nebo datlovou náplní. Děti dostávají purimgeld – malé peněžní dary. Především se ale má na purim každý dospělý opít tak, aby „nerozeznal mezi požehnaným Mordechajem a prokletým Hamáném“. Kdo nechce pít, měl by si alespoň na chvilku zdřímnout, aby také „nevěděl, kdo byl požehnán a kdo proklet".

Viděla jste někdy purimové oslavy, nebo se jich dokonce účastnila? Znáte Esteřin příběh? Je Vám takový svátek sympatický?

Reklama