Žena se může svobodně rozhodnout děti nemít a pak jsem přesvědčen, že má stejné příležitosti uplatnění jako muž" - tímto výrokem též zahájil předseda vlády ČR Mirek Topolánek Evropský rok rovných příležitostí 2007.

I naše kouzelná žába, která je mezi námi a ukazuje nám, jak se dají věci měnit, se tentokrát skutečně zapotila, než se zmohla na odezvu. Vybízí nás všechny ke srovnání s jiným výrokem," říká Tomáš Pavlas z občanského sdružení Žába na prameni: Žena je prý od přírody určena být matkou, tak zní heslo mnohoženství a mnohomužství; to není pravda, není to víc pravda, nežli že muž od přírody má být otcem. Jméno matka není o nic světější než jméno otce, oba mají úkol bdít nad dušemi svých dětí." Jeho autorem je Tomáš Garrigue Masaryk, zazněl v projevu: Moderní názor na ženu, který prezident přednesl před sto lety v Brně v cyklu přednášek pořádaných Dívčí akademií. Porovnejme si výroky, porovnejme si oba přiložené projevy, porovnejme si řečníky.
Ne, pane Topolánku, i když se žena ještě na základní škole rozhodne, že děti mít nechce a nikdy mít nebude, k ničemu jí to není. Její příležitosti nebudou rovné s muži. Zaměstnavatelé na ni stále budou hledět jako na matku a dají raději přednost méně schopnému flexibilnějšímu" muži. Je to přirozené? Je to logické? Je to zdravé?
Jak je možné, že prezident Masaryk to věděl před sto lety a současný předseda vlády nic netuší? Masarykův projev je analytický, Topolánkův popisný. Topolánek popisuje přirozenost". Masaryk analyzuje společnost, vidí proto vztahy žen a mužů v různých souvislostech, odvážně nastavuje sobě a nám všem zrcadlo. Masaryk ví, že toho moc neví a musí se snažit myslet. Topolánek si myslí, že už ví vše a tak nám to sděluje. Proto se ve svém projevu Masaryk velmi věnuje i těm, o jejichž existenci se z projevu premiéra ani nedozvíme: mužům a otcům.

Co mu vzkazuje Masaryk?

Muž a žena jsou si rovni. Jsou mezi nimi různosti, ale nikoli takové, že by se smělo mluvit o nerovnosti přirozené. Rozdíl mezi oběma je fysiologický. Říká se, že žena je fysicky slabší... možná; přihlížíme-li však k tomu, jak se právě fysických sil slabší ženy využívá, zdá se, že síla ženy je jiná, než mužova, ale že slabší není."
Ne... žena není lepší, ovšem ani horší než muž; to záleží na individuích. Žena a muž se od počátku vyvíjejí společně, působili všude a stále působí na sebe vzájemně a proto ani není možné, aby mravní a vůbec duchovní stav jednoho nebo druhého byl nižší nebo vyšší."
Moderní česká žena znamená našemu malému národu zdvojení našich sil."

Proč politici a političky, kteří/ré přetřásali před volbami téma rovných příležitostí v každé debatě, nyní mlčí? Proč až na prosté výjimky vůbec nekomunikují s nevládními organizacemi, které se vůči projevu předsedy vlády ohradily? Proč musíme tak velmi namáhavě obhajovat něco, co před sto lety veřejně přednášel prezident, na kterého často odkazují, rozdávají řády s jeho jménem, kladou mu věnce?

15. 5. končí veřejná internetová aukce plastiky Kyselé žáby Mirka Topolánka v galerii Vltavín. Jde o ocenění za vítězný nekorektní sexistický výrok politika/čky v roce 2006. Premiér si cenu nevyzvedl, nekomunikuje. Ani ostatní poslanci/kyně, europoslanci/kyně se zatím neodvážili do dražby přihodit. A přitom jde o takovou raritu! Podpořte Masaryka a konkrétní projekty podpory rovných příležitostí žen a mužů, více na www.novezeny.eu a www.novimuzi.eu.

Za občanské sdružení Žába na prameni Tomáš Pavlas a Dana Radová
Pan Pavlas s paní Radovou se do toho tedy obuli. :-) Tatíček Masaryk by koukal.
Více o žabí aukci najdete TADY.
Miluju plamenné výzvy, ale běda, asi už nikdy nebudu Novou Ženou. Jen tou furt stejnou... když už nechci napsat starou. :-)))
Reklama