Podle výzkumu společnosti 3M Česko převládá ve většině českých kanceláří bílá nebo šedá barva. Přítomnost šedé barvy přitom roste přímo úměrně s velikostí pracoviště

U tzv. open space prostor s více než 30 lidmi dominuje dokonce ve 39 % kanceláří. Přestože třem z pěti dotazovaných chybí v kanceláři tvůrčí atmosféra, se svým pracovištěm jsou více či méně spokojeni.

Cílem výzkumu „Pracovní prostředí českých kanceláří“, iniciovaném společností 3M, bylo získat informace o spokojenosti lidí s pracovním prostředím v kancelářích. Přestože většina zaměstnanců hodnotí prostředí na svém pracovišti celkově kladně, každý čtvrtý jej vnímá jako hlučné a neosobní a pouze 40 % respondentů hodnotí atmosféru a prostředí ve své kanceláři jakotvůrčí.

Zhruba 60 % dotazovaných je se svým pracovištěm spokojeno, nicméně na kategorii tzv. open space kanceláří reagovali respondenti negativně. Jsou podle nich hlučné, neosobní a chybí v nich tvůrčí atmosféra. „Stačí, když se vaši kolegové budou navzájem bavit, telefonovat nebo něco kopírovat. To vše vede ke snížení koncentrace. Navíc jde do ústraní individuální přístup k zaměstnancům, protože se člověk stává částí určitého celku,“ upozorňuje PhDr. David Michalík, specialista na problematiku řízení lidských zdrojů.

V České republice převládají bílé a šedé kanceláře, které tvoří celkem 54 % všech pracovišť. „Mnoho kancelářských prostor přetrvává z období 70. a 80. let, kdy se otázka barev nijak zvlášť neřešila. Dále je zde aspekt úspory nákladů a přesvědčení o neutrálnosti volby jednolitého bílého nebo šedivého odstínu,“ vysvětluje skutečnost Michalík.

To, že ale bílá či šedá barva nemusí nutně zařadit kancelář do kategorie nudná a „sterilní“ dokazuje i zkušenost společnosti 3M, která se v loňském roce přestěhovala do nových prostor. „Ani neutrální bílá barva našich nových kanceláří pro nás není zásadní překážkou ve snaze o vytvoření kreativního pracovního prostředí, které podporuje tvůrčí atmosféru a inovativní nápady. Pomáhají nám v tom i některé naše vlastní produkty jako například samolepící bločky Post-it® Notes, které nám slouží nejen k poznámkám, brainstormingu či jako pomůcka při plánování projektů, ale používáme je také na oživení kanceláří,“ konfrontuje výsledky výzkumu s praktickými zkušenostmi Alice Hubová, Brand Supervisor ze společnosti 3M Česko.

kancelář

Z výzkumu rovněž vyplynulo, že zaměstnanci mají při vybavování a zkrášlování pracoviště volnou ruku. Téměř 80 % z nich si na stůl může umístit fotografie nebo další osobní věci a nemusejí si uklízet stůl předtím, než odejdou po pracovním dni domů. Více než 7 z 10 dotazovaných má na stole vlastní květinu, o kterou se starají.

Zdroj: Ogilvy Public Relations

 

Reklama