V naší republice se každým rokem rozvádí kolem 30 tisíc párů. Je to hodně, že? A když si vezmeme, že v mnoha z nich žijí nezletilé děti, je to hodně smutné. Při každém rozvodu je proto nejdůležitější, aby děti co nejméně trpěly. Což je mimo jiné úkolem opatrovníka.

Letos se rozváděli také Jana s Martinem, kteří mají dvě děti ve věku sedm a devět let. „Nebylo to příjemné, i když jsem podala žádost o rozvod já. S Martinem jsme k soudu dodali i dohodu o dětech a majetku, takže všechno probíhalo v klidu. Překvapilo mě ale, že soud stanovil dětem opatrovníka, to jsem netušila. Je to ale logické - než nás rozvedli, mohlo se stát cokoliv,“ říká Jana.

Přečtěte si také:

Soud vždy určuje opatrovníka

dítěNa tomto příkladu je vidět, co následuje, když jeden z rodičů (případně oba) podá k soudu žádost o rozvod. „V případě rozvodu manželů, které mají nezletilé dítě do 18 let, soud vždy stanovuje opatrovníka, tedy pracovníka Oddělení sociálně - právní ochrany dětí, zpravidla v místě trvalého bydliště dětí,“ říká Mgr. Petr Valta, vedoucí oddělení sociálně - právní ochrany dětí a MěÚ v Berouně.

Opatrovník nezletilého dítěte má jako hlavní povinnost hájit oprávněné zájmy dítěte. Je tedy účastníkem soudního řízení stejně jako oba rodiče, navrhuje soudu, komu bude dítě svěřeno do péče po rozvodu, navrhuje též výši stanoveného výživného, aby dítě nijakým způsobem neutrpělo újmu.

Práva a povinnosti

V praxi to vypadá tak, že určený opatrovník provede ještě před jednáním u soudu šetření u obou rodičů. „Musíme navštívit obě strany, komunikovat s nimi, zjistit, v jakých podmínkách dítě žije u každého rodiče,“ říká Mgr. Valta. Ze sociálního šetření pak opatrovník podává písemnou zprávu soudu.

A jak to je, když mají rodiče společně sepsanou dohodu o dětech? „Pokud se rodiče dohodnou a tato dohoda nejde proti zájmům dítěte, my jejich návrh dohody schválíme,“ dodává Mgr. Valta. Bohužel podle jeho informací v posledních letech dohod ubývá, manželé se čím dál častěji rozvádějí tzv. sporným způsobem.

Pokud rodič z vážných důvodů s opatrovníkem nesouhlasí, může se odvolat proti podjatosti nebo může soudu vznést námitku pro podjatost. To se ale stává ve zcela výjimečných případech.

Podle jakého zákona se rozvádí manželství?

Manželství se rozvádí podle Zákona č. 94/1963 Sb., o rodině. Nezletilých dětí se týká také Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí. V tomto zákoně, § 5 se píše: „Předním hlediskem sociálně - právní ochrany je zájem a blaho dítěte“ (citace § 5).

V zákoně o rodině je to § 24, podle něhož nesmí být rozvod v rozporu se zájmy nezletilých dětí. Je tedy jasné, že se v případě každého rozvodu řeší nejdříve péče o nezletilé děti: „Manželství nelze rozvést, dokud nenabude právní moci rozhodnutí o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu, které vydá soud v řízení podle § 176 občanského soudního řádu.“ (citace § 25).

Další články:

Reklama