„Byli jsme s dvouletým Tadeáškem na návštěvě u kamarádky. Děti si hrály vedle v pokojíčku a my se trochu zapovídaly. Najednou se ale z koupelny ozval děsný křik. Když jsme tam doběhly, můj syn stál ve sprchovém koutě a ze sprchy na něj stříkala voda. Jenže horká! Skončilo to popáleninami třetího stupně!“ vzpomíná na chvilku nepozornosti jeho maminka Klára (29).

Ano, i horká voda z kohoutku může vašemu dítěti způsobit těžké popáleniny. Ta o teplotě 69 °C dokáže udělat popáleninu II. stupně za jednu jedinou vteřinu! A co teprve právě uvařený čaj nebo káva, které ponecháte na malou chvilku bez dozoru na stole nebo na okraji kuchyňské linky? Popřípadě olej ve fritovacím hrnci rozpálený na 200 °C!

„Stupeň teploty zdroje popálení a doba kontaktu s povrchem těla mají největší vliv na výslednou hloubku popáleniny. Čím vyšší je teplota tepelného zdroje a čím delší je doba kontaktu s tělem, tím hlubší je popálenina,“ varuje nezisková organizace Bolíto, která pomáhá dětem s popáleninami.

Věděli jste?

  • U dítěte do dvou let věku se za těžký popáleninový úraz považuje už rozsah větší než 5 % povrchu jeho těla? Jako kritické popáleninové trauma je pak definováno opaření na 15 % tělesného povrchu.
  • U dítěte od dvou do deseti let věku je těžkým popáleninovým úrazem ten, který zasahuje více než 10 % povrchu těla. Jako kritické popáleninové trauma je pak definováno opaření na 20 % tělesného povrchu.

Nejdůležitější ze všeho je v případě opaření jednat co nejrychleji. „Včasná první pomoc při popáleninovém úrazu může zabránit zvyšování stupně popálení nebo zvětšování postižené tělesné plochy,“ radí nezisková organizace Bolíto. Jak tedy po nehodě zachránit, co se dá?

První pomoc při opaření

1) Pokud horká tekutina zasáhla i oděv, dítěti ho okamžitě svlékněte. Výjimku udělejte jen v případě, že je přiškvařený k pokožce. Pak ho rozhodně nestrhávejte! V takovém případě se popálená kůže chladí přes něj.

2) Zkontrolujte, zda na sobě nemá něco, co by mohlo působit jako škrtidlo rány (prsten, pásek, náramek…). Pokud ano, sundejte to.

3) Rychle zhodnoťte, jakého rozsahu opařenina je. Pokud zasáhla maximálně pět procent těla, ihned začněte s chlazením postiženého místa. Ať už pod proudem chladné, ale ne ledové (cca 8 °C) vody, ponořením do ní, nebo namočenými čistými obklady, a to co nejdéle. Až do příjezdu záchranky. Pokud je zasažená plocha větší, nechlaďte ji. Hrozí podchlazení opařeného a upadnutí do šoku. U dětí do jednoho roku věku chlaďte opařeninu jen vlažnou vodou (blížící se teplotě těla).

Pět procent těla postiženého = pět jeho dlaní s nataženými, sevřenými prsty.

4) Jakmile začnete s chlazením, ihned volejte záchrannou službu (155). Pokud tedy není na blízku nikdo další, kdo by ji přivolal okamžitě.

Co rozhodně nedělat?

Nedejte na babské rady, z nichž se lékařům ježí vlasy na hlavě, a které komplikují následnou léčbu. Nepotírejte opařeninu ihned po popálení žádnými krémy ani mastmi, natož pak máslem nebo olejem. Ba ani nezasypávejte moukou nebo čímkoli jiným! Na škodu je také chlazení ledem nebo propichování případných puchýřů.

Čtěte také:

Reklama