Existují onemocnění, která postihují výhradně ženy. Některá jsou zákeřná více, s jinými lze úspěšně bojovat. Důležité je ale vědět, jak! O nádorech na pohlavních orgánech, smysluplnosti očkování proti rakovině děložního čípku a další prevenci jsem si povídala s onkogynekologem a výzkumníkem doc. MUDr. Michalem Zikánem, Ph.D. z Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.

Jaké gynekologické nádory trápí ženy nejčastěji?

Když nebudu počítat onemocnění prsu, tak je to rakovina děložní sliznice, která postihuje téměř 4 tisíce žen za rok. Pak jsou zhruba na stejno rakovina děložního čípku a rakovina vaječníků. Onemocní jimi na jedenáct set žen za rok. Rakovina vaječníků, patří mezi nejagresivnější nádory s vysokou úmrtností. Rakovina děložního čípku zase postihuje zejména mladé ženy mezi třicítkou a čtyřicítkou. Často ty, které by ještě chtěly mít děti.

gynekologie

Může žena udělat něco pro to, aby byl nádor odhalen včas? Třeba jako při samovyšetření prsou?

To hlavní je gynekologická prevence. My známe metody aktivního vyhledávání nádorů u žen, které žádné příznaky nemají, tedy screeninové metody. Ty fungují pro rakovinu děložního čípku. Je to onkologická cytologie, tedy stěr z děložního čípku, který by se měl dělat jednou ročně při pravidelné gynekologické prohlídce. Pokud tedy žena chodí ke svému gynekologovi, může některé nádory včas odhalit. Schválně říkám některé, protože třeba rakovina vaječníku se včas odhalit prakticky nedá.

Jak to?

Nemáme nástroj, kterým bychom ten nádor našli včas. Roste totiž extrémně rychle a šíří se v dutině břišní. To je také příčina, proč tři čtvrtiny žen s rakovinou vaječníků zachytíme až v pozdních stadiích. A to i u těch žen, které mají genetickou predispozici od rodičů, a my vidíme riziko, že u nich nádor v průběhu života vznikne. Sledujeme je ultrazvukem, odebíráme jim každých šest měsíců vzorky, ale dosud nikdo neprokázal, že bychom u nich nádory nacházeli v časnějších stadiích, než kdybychom je pravidelně nevyšetřovali. To třeba rakovina děložní sliznice se velmi často projeví v časných stadiích krvácením po přechodu. Žena už nemenstruuje, ale najednou zašpiní, zakrvácí.

Takže rakovina děložní sliznice se objevuje jen u žen po přechodu?

Dá se říct, že ano. Naprostou většinu tvoří ženy po menopauze. Mohou onemocnět i mladší pacientky, ale u nich je tento nádor velmi vzácný.

Když se vrátím k onemocnění rakovinou děložního čípku, to tedy dokáže odhalit včas gynekolog při běžné prohlídce?

U rakoviny děložního čípku máme tu výhodu, že čípek je přístupný vyšetřování. A ten nádor vzniká v takové kaskádě přednádorových změn, které jsou postupně horší a horší, až se vyvinou ve zhoubný nádor. Čili když žena pravidelně chodí ke svému gynekologovi a on jí vyšetřuje děložní čípek, měl by být schopen zachytit onemocnění ještě ve stadiu přednádorových změn. A ty z čípku vyříznout, čímž zabrání vzniku nádoru. Ono to zní hezky, ale funguje to jen do určité míry.

Co to znamená?

Nádor totiž nemusí vznikat jen na povrchu čípku nebo v místech, na která dohlédneme nebo kam jsme schopni stětičkou, kterou stěr odebíráme, dosáhnout. A to je velký problém, protože tam už změny na čípku neodhalíme a nedokážeme je tedy prevencí zachytit. To je jedna věc. Druhá věc je, že i když zachytíme přednádorové změny včas a vyřízneme je z čípku, oslabujeme tím jeho funkci pro případné těhotenství. Čili žena, která podstoupí dva úkony na čípku, má vyšší riziko, že porodí předčasně.

Je řešením očkování proti rakovině děložního čípku?

Očkování toto do jisté míry řeší. Samozřejmě, že těch typů papilomavirů, které mohou nádor způsobit, je celá řada. Nejen ty, proti kterým jsou vakcíny vyvinuté. Ale na druhou stranu existuje to, čemu se říká zkřížená reaktivita. Tedy že vakcína, byť je vyvinuta proti typům 16 a 18, funguje i proti jiným typům.

Ale ne proti všem typům.

Víme, že vakcinace nezabrání všem případům rakoviny děložního čípku. Stejně tak, jako jakékoli jiné očkování nefunguje stoprocentně. Ale zabrání více jak 95 procentům všech zhoubných nádorů děložního čípku. A to i těm, které nejsou přístupné vyšetřením.

Ozývají se ovšem i hlasy, které jsou proti očkování.

Prospěch vakcinace jednoznačně převyšuje jakékoli argumenty, které můžeme mít proti. Je to očkování, jako každé jiné. Jistě nemůžeme říkat, že jakékoli očkování nemá rizika. Má. Ale ta rizika jsou minimální.

Jaká rizika máte na mysli?

Rizika, která se týkají očkování obecně. Nejsou vázána na nějaké konkrétní. U očkování proti rakovině děložního čípku je výhodou, že jde o neživou vakcínu. Žena nedostává do těla žádný živý virus, patologický organismus. Dostává jen bílkovinu, proti které má vyvinout protilátky. Ty putují do sekretu, který se tvoří v děložním čípku. A když se žena náhodou setká s tím virem, tak jej tyto protilátky zabijí.

Někdo ale tvrdí, že vakcína zatím není dostatečně prozkoumána.

Je prozkoumána jako všechny vakcíny. Každý lék, než je schválen všemi autoritami, které povolují použití u lidí, musí procházet velmi přísnými klinickými testy. Máme tedy jednoznačné důkazy, že je bezpečná. Lepší průzkum už mít nebudeme, protože není důvod další dělat. Argument si dovedu představit jen tehdy, pokud je postaven na tom, že se neočkuje tak dlouho. Ale to nehovoří o její bezpečnosti. Co se týče její účinnosti, nějaké studie už proběhly. Číslo účinnosti se může časem modifikovat, ale nepředpokládám, že nějak významně. Co chceme o vakcinaci vědět, to víme.

Přenašeči papilomavirů jsou i muži. I oni mohou onemocnět?

Muž má tu výhodu, že sliznice penisu, kde virus žije, není tak citlivá, jako sliznice děložního čípku. Může u něj sice vzniknout karcinom penisu, který také vzniká na podkladě infekce papilomavirem, ale je extrémně vzácný. Virus však může přenášet na své partnerky.

A je možné očkovat i chlapce?

Je to možné a setkáváme se s tím.

Má smysl, aby se nechala očkovat žena, která už pohlavně žije?

Je to otázka míry ochrany. Čím více má žena sexuálních partnerů a čím dříve začne sexuálně žít, tím vyšším má riziko, že se nakazí. Pokud bude očkována dívka před zahájením pohlavního života, tak je její ochrana maximální možná. Pokud očkujeme ženu po zahájení sexuálního života, pak může být ochrana nižší. Pokud ten virus totiž už má, tak očkování jej nezahubí. Chrání jen před nákazou.

Dokáže před nákazou ochránit kondom?

Rozhodně je kondom lepší ochrana, než žádná. Samozřejmě se ale vedou diskuze a jsou práce, které trochu zpochybňují úplný efekt bariérové antikoncepce. V tom smyslu, že i s kondomem se lze nakazit. Otázkou je, zda je pro viry dostatečně neprodyšný. Ale v každém případě je riziko při použití kondomu mnohonásobně nižší.

Redakční tip:

Speciální životní pojištění pro ženy pro případ onemocnění rakovinou prsu

www.foryou.czPro ženy, které si chtějí být jisté, že se o svou rodinu dokážou postarat i v tak složité situaci, jakou je léčba rakoviny prsu či pohlavních orgánů, nový projekt www.foryou.cz nabízí stejnojmenné pojištění.

Pojistné je dle věku ženy odstupňováno v rozpětí 200 až 300 Kč měsíčně, přičemž pojistná částka je stanovená na 750 000 Kč. K nároku na její vyplacení dochází stanovením lékařské diagnózy. Jedním z hlavních rysů této nabídky je naprostá diskrétnost - od sjednání, které lze během pár minut učinit online a nevyžaduje ani zdravotní dokumentaci či lékařskou prohlídku, až po výplatu v případě pojistné události.

ING Pojišťovna spustila unikátní projekt For You, který pod patronátem Lucie Bílé podporuje ženy v boji proti rakovině prsu a pohlavních orgánů. Hlavní platformou projektu jsou interaktivní stránky www.foryou.cz, které přinášejí informace o prevenci a léčbě této nemoci a zároveň ženám nabízejí fórum pro výměnu zkušeností. Ženy tak mohou v rámci této komunity diskutovat své problémy mezi sebou, mají ale i možnost poradit se s lékaři a psychology.

Projekt For You jim dále nabízí pojištění pro případ diagnózy rakoviny prsu a pohlavních orgánů a k tomu zcela jedinečné asistenční služby. V neposlední řadě je důležitým rozměrem tohoto projektu i podpora neziskových aktivit.

Čtěte také:

Reklama