V České republice trpí poruchou funkce štítné žlázy každá pátá žena ve věku kolem 50 let. Výjimkou ale není ani u mladších ročníků. Ženy jí trpí až desetkrát více než muži, proto by zvláště ony rozhodně neměly podceňovat prevenci. Informovala o tom v rámci osvětového týdne štítné žlázy Zdenka Límanová z III. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

krk

Choroby štítné žlázy mnohdy probíhají zdánlivě bezpříznakově, nicméně dopady na organismus mohou být závažné. Při správných preventivních postupech lze chorobu zavčas odhalit. Většina onemocnění štítné žlázy je navíc dobře léčitelná a při správných postupech postižené občany v životě neomezuje a ani život nezkracuje. „Základem je vyšetře­ní tyreostimulačního hormonu (TSH), což je hypofyzární hor­mon podporující činnost štítné žlázy. Po­kud štítná žláza pracuje dobře, TSH je v pořádku, pokud ne, TSH se zvyšuje,“ uvedla Límanová.

Mezi příznaky onemocnění patří únava, ztráta životního elánu, zapomínání, snížení fyzické výkonnosti, mírná dušnost, někdy mírná bolest svalů, zadržování tekutiny. Pokožka bývá suchá, nehty mají zhoršenou kvalitu, obdobně jako vlasy, které jsou jemné, ztrácejí barvu, více padají. Hlas se stává hlubším až chraptivým. Postižení zažívacího traktu se může projevit zácpou. Ženy mívají poruchy menstruačního cyklu, častěji potrácejí i hůře otěhotní.

Při dlouhotrvajícím neléčeném průběhu se uvedené obtíže prohlubují, ale pacient se stává spokojeným především díky útlumu psychiky. Pokud na chorobu pomyslíme, je diagnostika a léčba nejen snadná, ale levná. „Zařazení určitých laboratorních testů do systému preventivních prohlídek dospělé populace a osob se zvýšeným rizikem je dlouhodobým a dosud nesplněným přáním endokrinologů. I proto považujeme světový týden štítné žlázy za významnou událost a příležitost k osvětě tohoto onemocnění,“ řekl prof. MUDr. Michal Kršek, CSc. z III. interní kliniky VFN v Praze a 1. LF UK a předseda České endokrinologické společnosti ČLS JEP.

Reklama