Tak jako trápí ženy onemocnění rakoviny prsu a pohlavních orgánů, je ryze mužskou oblastí ohrožení onemocnění prostaty.  Bohužel rakovinu prostaty, na rozdíl od nezhoubného zvětšení prostaty, zpočátku muž vůbec nepozná – rakovinné bujení je bezpříznakové. Dá se odhalit jen díky preventivním prohlídkám u praktického lékaře nebo u urologa.

prostata

Tímto tématem se zabýváme především proto, že ženy jako partnerky svých mužů mají často pozitivní vliv na jejich postoj ke zdraví, zejména v prevenci. Řada mužů, díky tomu, že jim „nic není“, nepokládá za nutné řešit prevenci. Někteří k lékaři nejdou, i když se necítí úplně nejlépe – vyšetření oddalují, dokud není stav kritický.

Jedním z vážných onemocnění, která mohou partnera zasáhnout, je rakovina prostaty. Pokud ale má muž problém s prostatou, nemusí to být signál pro rakovinu. Nicméně platí opak – když se cítí zdráv, může být ohrožen rakovinou. Co toto onemocnění obnáší?

Co to je benigní hyperplazie prostaty? Jak se odlišuje od rakoviny a čeho si má muž v tomto ohledu všímat?

Prostatu postihují hlavně 2 onemocnění. Kromě rakoviny je to právě benigní hyperplazie, což můžeme volně přeložit jako nezhoubné zvětšování prostaty. Dochází k němu v souvislosti s věkem prakticky u všech mužů. Příčiny nejsou přesně známé, ale souvisejí zřejmě se změnami hladin hormonů v průběhu stárnutí. Tímto zvětšováním se zabýváme zejména proto, že může způsobovat potíže při močení. Ačkoliv se prostata v určitém věku zvětšuje téměř u všech mužů, tyto problémy vznikají jenom u některých, vždy je proto třeba se každému pacientovi věnovat individuálně. Prostata obkružuje výstupní část močové trubice a může ji tak utlačit. To se pak projeví různými způsoby, ať už častým nucením na toaletu, a to i v noci, anebo naopak obtížným vyprazdňováním močového měchýře s nutností hodně tlačit, slabým proudem moči nebo dokonce jen jejím odkapáváním.

Benigní hyperplazie ale nijak nesouvisí s rakovinou prostaty. Podle našich současných znalostí nepředstavuje zvýšené riziko vzniku zhoubného onemocnění. Je ale možné mít obě nemoci současně. Rakovina také začíná obvykle spíše v zevní části prostaty, a proto způsobuje potíže při močení bohužel až v pokročilém stádiu.

To je asi okamžik, kdy pacient vyhledá lékaře. Není ale už pozdě?

Rakovina prostaty nemá obvykle v počátečních stádiích žádné příznaky. Projevovat se bohužel začne, až když už je nádor značně velký a prorůstá celý orgán. V tu chvíli se objeví problémy při močení, v moči může být patrná krev. Prvními projevy ale může být až bolest v kostech a dokonce zlomenina. Právě v kostech totiž nejčastěji tvoří rakovina prostaty metastázy, tedy vzdálená ložiska nádorové tkáně. V době, kdy se rakovina začne projevovat některým z uvedených příznaků, už obvykle není vyléčitelná. Naštěstí máme k dispozici jednoduchý test, kterým umíme s poměrně velkou pravděpodobností rakovinu zachytit ještě v době, kdy je omezena na prostatu a můžeme ji zcela vyléčit. Jedná se o otestování hladiny prostatického specifického antigenu (PSA) v krvi. Ta je u pacientů s rakovinou prostaty zvýšená. Zvýšená hladina PSA sama o sobě však ještě rakovinu neznamená, může být způsobena i jinými procesy v prostatě. Proto těmto pacientům děláme po zjištění vyšší hodnoty PSA takzvanou biopsii, která diagnózu buď potvrdí, nebo vyvrátí.

Co to je biopsie a jak se provádí?

Biopsie je odběr malého vzorku tkáně, který je poté vyšetřen pod mikroskopem, kde jsou porovnány změny buněk ve srovnání se zdravou tkání. Tento výkon provádíme zpravidla ambulantně. Vzorek odebíráme speciální, velmi tenkou jehlou a její správnou polohu kontrolujeme ultrazvukem. Odběr je nutné provádět přes konečník, do kterého se zavede ultrazvuková sonda a provede se odběr vzorku z několika, zpravidla více než 10 míst ve žláze. Tím, že máme vzorků více, snižujeme riziko, že bychom nabrali pouze zdravou tkáň a do nádoru se „netrefili“. Výkon samozřejmě není příjemný, není ale zase nutná hospitalizace a má nezastupitelnou diagnostickou hodnotu. Obvykle používáme lokální znecitlivění proti bolesti a většina mužů pokračuje už v den odběru v běžné činnosti. Ani zde se nemusíme vyhnout riziku komplikací ve smyslu zvýšené teploty, krve v moči nebo stolici, potíží při močení a podobně, nicméně při správně provedení výkonu, včetně podání antibiotik, je riziko poměrně malé.

Jak jste na tom se svými partnery nebo tatínky vy? Chovají se zodpovědně ke svému zdraví? Napište nám o tom!

Také čtěte:  Onemocnění prostaty: Máte vliv na zdraví svého muže?

Více informací: www.cus.cz, www.mojeprostata.cz

Reklama