Onemocnění prostaty je onemocnění, které postihuje 50 % všech mužů ve věku 60 let a jeho výskyt s věkem výrazně vzrůstá, takže v 85 letech činí již 90 %. Pro muže je to téma, které je často tabu.

urologiePokud se zajímáte o zdraví svých partnerů nebo jiných mužů ve svém blízkém okolí, pak musíte vnímat jeho zdravotní problémy, které jsou s onemocněním prostaty spojené. Ne každý muž je ochoten o svých problémech mluvit nebo si je přiznat. Protože je to velmi citlivé téma, připravili jsme pro vás zajímavý rozhovor s odborníkem, který toto onemocnění a následnou léčbu řeší se svými pacienty.

Za odpovědi děkujeme as. MUDr. Jiřímu Klečkovi, Ph.D., MBA
UROCENTRUM Plzeň a Urologická klinika 3. LFUK v Praze, Královské Vinohrady.

Má podle vás vliv partnerka muže na to, aby šel na urologické vyšetření? 
Partnerky mužů mají nepochybný vliv na rozhodnutí podstoupení urologického vyšetření. Podle mé zkušenosti se polovina až dvě třetiny rozhodnou na podkladě „nátlaku“ svých manželek či partnerů. Příčinou mohou být samozřejmě již stávající potíže či jen snaha partnerů o prevenci mužů, která je v této oblasti velice důležitá. 

Zajímají se také partnerky o zdravotní stav jejich partnerů?
Problematika urologických onemocnění mužů zasahuje do běžného i intimního života párů.  Jedná se o mikční potíže, které mohou vést k izolaci jak společenské, tak kulturní. Partner trpící urgencemi, či inkontinencí nechce primárně  navštěvovat  společenské akce, aby nedošlo k faux pas. Dále potíže s nočním močením vedou ke spánkové deprivaci nejen muže, ale i partnerek, které jsou probuzeny mužem, když vstává na WC. Další   samostatnou jednotkou je problematika sexuálních dysfunkcí ve smyslu erektilních dysfunkcí, které postihují intimní život párů.

Jak moc zasahuje problém s prostatou do intimního života páru? 
Problematika prostaty  v kontextu intimního života  se musí posuzovat z vícero hledisek. Benigní hyperplázie prostaty sama o sobě tolik intimní život neovlivňuje a  projevuje se spíše potížemi s močením. Jinou a daleko závažnější kapitolou je  problematika karcinomu prostaty. Léčba spočívá buď v radikální prostatektomii, která je zatížena minimálně 50% rizikem vzniku erektilní dysfunkce. O něco menší míru vzniku erektilních potíží má  radioterapie (ozáření) a zcela jasný vliv m hormonální léčba u pokročilých stádií karcinomu prostaty, která vede ke vzniku erektilní dysfunkce skoro ve 100 %.

Jak moc to muži chtějí řešit? Převažuje skupina těch, co si to nechtějí připustit a vadí jim se o problému bavit nebo naopak skupina mužů, kteří problém řeší hned? 
Snaha o řešení problému s erekcí je odvislá od partnerského života. Všeobecně je možno konstatovat, že muži, žijící s mladšími ženami (manželkami) mají tuto tendenci vyšší, než vdovci či  stejně staří partneři ve vyšší věkové skupině.  

Jaké projevy problémů s prostatou mají být alarmujícím signálem pro návštěvu urologa?
Na tomto místě bych nejprve apeloval na prevenci a preventivní vyšetření minimálně od 50 roku života. Karcinom prostaty v počátečních stádiích se nemusí vůbec nijak projevovat a jediné co jej prokáže, jsou krevní testy na hladinu prostatického specifického antigenu - PSA. Součástí preventivních vyšetření je i vyšetření konečníkem (per rectum) a sonografické vyšetření. Např. až 50 % nádorů ledvin je nalezeno náhodně.  Alarmující projevy, které by měly vést k návštěvě urologa, jsou zeslábnutí proudu moče, pálení při močení, krev v moči, noční močení, potíže s erekcí a v neposlední řadě bolesti kloubů a kostí, které mohou být projevy přítomnosti metastáz

Postihuje onemocnění prostaty – benigní hyperplázie všechny muže? 
Anatomická forma benigní hyperplázie prostaty se vyskytuje prakticky u každého muže v souvislosti s věkem. U mužů nad 75 let je to prakticky 100 %. To, že muž má zvětšenou prostatu, neznamená automaticky, že bude mít mikční potíže a naopak.  I mladí muži s relativně malou prostatou mohou mít potíže s močením. Proto  tyto potíže shrnujeme pod výraz „mikční symptomy dolních cest močových“, kam spadá více onemocnění, mezi které samozřejmě patří i benigní hyperplázie prostaty (další jsou např. stenozy močové trubice či syndrom hyperaktivního močového měchýře) 

Existuje nějaká prevence?
Bohužel žádná kauzální prevence neexistuje. Je pouze jedna jediná skupina mužů, u kterých nebyl zaznamenán karcinom prostaty, a to jsou eunuchové. Toto však nelze doporučit jako „relevantní“ prevenci.  Doufám, že toto čtenářky pochopily jako nadsázku a humor.  Všeobecně je možné doporučit prevenci typu zdravého životního stylu s dostatečným příjmem vitamínu a antioxidantů (selen, zinek). Nižší výskyt karcinomu prostaty je pozorován v zemích, kde se více konzumují ryby (losos) a rostlinná strava. Naopak USA, kde je strava založena na tmavých masech mají jednu z nejvyšších incidencí karcinomu prostaty.

Pokud muž onemocní, jakým způsobem se může léčit?
Možnost léčby benigní hyperplázií prostaty, lze v prvopočátku doporučit režimová opatření typu restrikce tekutin na noc event. v kombinaci s fytoterapií, která může mít u určitého procenta pacientů pozitivní efekt. Následně je možno použít schválenou a doporučenou léčbu tamsulosinem či finasteridem (dutasteridem) a pokud dojde k selhání této konzervativní léčby je indikována léčba chirurgická, kde zlatým standardem je transuretrální resekce prostaty (odstranění zbytnělé tkáně přes močovou trubici) či jiné mininvazivní metodiky,  používající plazmu či laser. U velkých prostat je někdy nutno  provést otevřenou transvezikální prostatektomii -operace řezem. Existuje určitá skupina pacientů, u kterých musíme moč derivovat močovým katetrem - cévkou.

Jaké jsou možnosti moderní medicíny? Existují léky, které řeší všechny potíže pacienta (nejen problémy s vyprazdňováním, ale také časté nucení na močení, noční buzení kvůli potřebě močení...)? 

Spektrum moderních preparátů je velice široké, ale úspěšné použití je vázané na stanovení správné diagnózy. V případě benigní hyperplázie prostaty je doporučená léčba uro-selektivními afablokátory (tamsulosin, alfuzosin), dále jsou to inhibitory 5 alfa reduktázy (finasterid, dutasterid), které vedou ke zmenšení objemu prostaty (až o 25 %). Dále je možno ovlivnit nucení na močení preparáty parasympatolytik (oxybutinin, solifenacin) či tricyklická antidepresiva (trospium). Mezi nejnovější molekuly patří mirabegron. Syndrom noční polyurie (nadměrná produkce moči během nočních hodin) je možno ovlivnit  užitím antidiuretrického hormonu (preparát Minirin melt).

Jakou máte zkušenost s moderními léky (kombinovanými tabletami), které tuto úlevu pacientům přinášejí? 
Kombinované preparáty jsou doménou posledních 5-7 let.  Mezi první patřil kombinovaný preparát tamsulosinu a dutasteridu, následně přišly kombinace tamsulosinu se solifenacinem a nyní se připravuje kombinace solifenacinu a mirabegronu na léčbu syndromu hyperaktivního močového měchýře.

Jak se mohou pacienti dozvědět o takové možnosti?
Tyto informace je možno  dopátrat buď formou časopisů jako je žena in či ještě lépe cestou specialistů - urolog či gynekolog (v případě potíží s močením u žen).

Na naše otázky odpovídal as. MUDr. Jiří Klečka, Ph.D., MBA, který působí na těchto pracovištích:

  • ResearchSite - UROLOGIE

Slovanská 27, Plzeň 30100

  • Urologická klinika 3- LFUK v Praze,

Královské Vinohrady, Praha

  • URO-LASER s.r.o.

Slovanská 27, Plzeň 30100

Reklama