6216365dc288bobrazek.jpgDo průzkumu na téma „Játra a zdravý životní styl" se zapojilo 949 čtenářek všech věkových kategorií. Čtvrtinu účastnic tvořily ženy ve věku 41 až 50 let. Dalšími početnými skupinami byly čtenářky od 31 do 40 let (23 %), mezi 51 až 60 lety (17 %) a ty starší 60 let (21 %).

Jak často se hýbeme?
Hned první otázka byla takzvaně „na tělo“. Měly se svěřit s tím, kolikrát týdně se věnují pravidelné fyzické aktivitě. Nejpočetnější skupina přiznala, že nesportuje pravidelně (31 %), nebo dokonce že nesportuje nikdy (6 %). Jednou až dvakrát týdně má cílený pohyb 26 % respondentek. Častěji, a to 3 až 4krát do týdne, sportuje 21 % dotázaných. Jen necelá desetina žen (9,3 %) se k pravidelné fyzické aktivitě dostane třeba i pětkrát do týdne. Zbylých 8 % účastnic průzkumu sportuje denně.

Co my a alkohol?
Čtenářky se nám svěřily i s tím, jak jsou na tom se vztahem k alkoholu. K abstinenci se jich hlásí 17 %, více než polovina (56 %) dotázaných pak zmiňuje pouze příležitostnou konzumaci. Ostatní ženy přiznávají, že si něco ostřejšího nalijí pravidelně. Nejčastěji popíjejí maximálně dvakrát do týdne (16 %), ale také až čtyřikrát (6 %), pětkrát (3 %) nebo dokonce sedmkrát (2 %) během 7 dnů.

Játra a jejich problémy
Zdravotní problémy spojené s játry prodělalo 16 % respondentek, dalších 12 % netuší, zda u nich k nějakým komplikacím s tímto orgánem v minulosti došlo. Zbylým ženám (72 %) se zatím potíže v tomto směru vyhnuly. Možná i proto více než polovina (54 %) účastnic průzkumu nikdy nezaznamenala pojem nealkoholová tuková choroba jater neboli tzv. steatóza jater. Že o tom někdy slyšely, ale nevědí přesně, co diagnóza znamená, odpovědělo 30 % oslovených žen. O čem je při této diagnóze řeč, vědělo jen 16 % zapojených čtenářek.

I z toho důvodu se téměř polovina (48 %) respondentek mylně domnívá, že steatóza jater vzniká po konzumaci alkoholu. Lékům ji přisoudilo 37 %, stresu 48 %, cukrovce 2. typu 30 % a sedavému způsobu života rovněž 30 % oslovených čtenářek. Naštěstí dost žen také tuší, že na vině může být i nezdravé stravování. Například mastné jídlo (71 %), cukr a sladkosti (33 %) nebo nepravidelné stravování (35 %).

Čím játrům pomoci?
Že mohou svým játrům prospět pomocí některého z doplňků stravy, naštěstí netušilo jen 14 % oslovených žen. S nějakým takovým preparátem na podporu jejich funkce má naopak zkušenost 38 % respondentek, přičemž ho užívaly jednorázově (14 %), nárazově (17 %) nebo pravidelně (7 %).

Že se k užívání nějakého doplňku stravy na podporu funkce jater chystá, odpovědělo 14 % oslovených. Pořád je tu ale třetina (33 %) žen, které takto podpořit svá játra nemají v úmyslu.

Náš TIP

Podpořit regeneraci jaterních buněk a zlepšit jejich funkci lze i užíváním látek přírodního původu – tzv. esenciálních fosfolipidů.

Tyto látky se zabudovávají do membrány jaterních buněk a přispívají tak k obnově jejich struktury.

V ČR je obsahuje například volně prodejný lék Essentiale® 300 mg tvrdé tobolky.


619cf10b815e5obrazek.pngEssentiale® 300 mg tvrdé tobolky je volně prodejný lék k vnitřnímu užití. Obsahuje phospholipida sojae praeparata. Čtěte pozorně příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Naše články: