„Mám zdravé zuby!“ – pro mnohé z nás záviděníhodné konstatování. Přesto zdaleka neznamená, že jeho autor nemá s chrupem problémy. Často natolik závažné, že mohou vést dokonce i ke ztrátám oněch „zdravých“ zubů.

Aby byl chrup skutečně v pořádku, je třeba mít zdravý rovněž závěsný aparát zubu, tzv. parodont. Je to komplex tkání, zjednodušeně označovaný jako dásně, který zajišťuje spojení povrchu kořene zubu s kostí lůžka zubu v čelisti. Tvoří jej okrajová dáseň, závěsná vlákna, kost zubního lůžka a cement na povrchu kořene zubu.
Dáseň je odolná měkká tkáň obklopující krček zubu jakýmsi límcem, který je těsně spojen s povrchem zubu, a tím chrání prostor mezi kořenem zubu a kostí. Tento prostor je vyplněný závěsnými vlákny upínajícími se zároveň do kořene a do kosti. Zub je v kosti pružně zavěšen, a může tak odolávat poměrně značným silám. Jakmile je některá část závěsného aparátu zubu poškozena, dochází ke snížení této odolnosti a zuby se začínají viklat, odhalují se nejprve krčky a pak i kořeny zubů, mizí kost lůžka zubu.

V současné době se odhaduje, že každý třetí až čtvrtý jedinec ve věku 25-75 let trpí zánětem závěsného apatrátu, tzv. parodontitidou.

U více než 80 % dětí i dospělých je pravidelně zjišťována nedostatečná hygiena a s ní přímo související zánět dásní, který stojí na začátku prakticky všech onemocnění parodontu. Vzniká začarovaný kruh: nevyčistíme si pořádně zuby, okrajová dáseň se zanítí a už druhý den začne při čištění krvácet a je citlivá. Proto se bolavým úsekům při čištění spíše vyhneme a hygiena zanícených míst se s dalšími nánosy zubního povlaku mikroorganizmů a zbytků potravy ještě zhorší a zánět postupuje.
Původně snadno odstranitelné měkké povlaky postupně mineralizují a vytvářejí se nánosy zubního kamene, které jednak přímo na zubech vidíme, jednak jsou schované pod dásní, a tak škodí skrytě. Na rozdíl od měkkých povlaků, které při správně prováděné pravidelné ústní hygieně sami odstraníme, musí nánosy zubního kamene odstranit odborník.

Zánět dásní způsobený nedostatečnou hygienou se stejnou měrou dotýká dětí i dospělých. Řada závažných destruktivních onemocnění dásní má prapůvod v tom, že nás rodiče nenaučili pořádně si čistit zuby, je na nás, jak se zachováme ke svým dětem.

Nejrůznějších hygienických pomůcek je na trhu dostatek, pokud si s nimi nevíme rady, měli bychom se poradit se svým zubním lékařem a navštívit zubní hygienistku a měli bychom vzít s sebou i svoje děti.
V zásadě je vhodné se pořádně naučit čistit si zuby jednou metodou, ale co nejdokonaleji, postupně se při odborném vedení naučíme další jednoduchou techniku, např. pro důkladné pročištění mezizubních prostor, pro správné čištění oslabených míst apod.

Pro zachování zdraví dásní je třeba redukovat ortodontické vady chrupu, protože nesprávné postavení zubů dásně přetěžuje a některá stěsnaná místa chrupu nelze prakticky vyčistit. Je třeba pravidelně odstraňovat zubní kámen a protetické korunky nebo výplně, které svými okraji traumatizují dáseň, je třeba vyměnit.

Primární prevence onemocnění závěsného aparátu zubu spočívá v zabránění vzniku zánětu, nejčastěji zánětu z nedostatečné hygieny, další, sekundární prevence je zaměřena na redukci dalšího poškození, které ze zánětu na dásních už vzniklo a patří vždy do rukou odborníka. Na tomto místě je třeba upozornit na negativní vliv kouření poškozující krevní oběh a metabolizmus dásní.
Nejzávažnější komplikací je porušení těsného spojení dásně se zubem a vznik tzv. pravého chobotu, který je branou pro infekci a destrukci hlubokých struktur parodontu. Důsledkem je zmenšení plochy závěsného aparátu, snížení počtu závěsných vláken a úbytek kosti, projevující se viklavostí, záněty spojenými s tvorbou hnisavých ložisek a pod. V chrupu je pak současně několik zubů, které mají dásně zdravější a některé zuby s tak špatným závěsným aparátem, že je třeba je neprodleně odstranit, aby se zabránilo škodám ještě větším. Takové rozhodnutí spojené s nutností často ekonomicky náročného protetického ošetření, které zuby nejen nahrazuje, ale i podpírá a dlahuje, pacient často nerozumně odkládá, čímž snižuje možnost zachovat si alespoň některé vlastní zuby.
Mnozí přejdou často ztrátu několika zubů s destruovaným závěsným aparátem mávnutím rukou a spoléhají na jejich náhradu např. implantáty. Ale tam, kde není dostatek kosti a kde je špatná hygiena není možné dobře zavést ani implantát.

A tak, jestli vám nebo vašim dětem jen trochu krvácejí dásně při čištění zubů, podívejte se do diáře a zajistěte si co nejdříve návštěvu u svého zubního lékaře. S banálními příznaky počínajícího onemocnění dásní si hravě poradí a měl by rovněž včas rozeznat situace, které patří do rukou odborníka - parodontologa. Je třeba rovněž vědět, že pokud se přes veškerou péči a dokonalou hygienu stav dásní nezlepšuje, je vhodné celkové vyšetření.

    
Reklama