Osobně mám pocit, že mluvím celkem spisovně, nebo se o to alespoň většinou snažím. Ve chvíli, kdy jsem nahlédla do Slovníku nespisovné češtiny, který v tomto roce vydalo nakladatelství Maxdorf, přesvědčila jsem se však spíše o opaku. Mnoho výrazů, které osobně již považuji za spisovná, spadají do slangu či nářečí.

Autoři Slovníku nespisovné češtiny se proto kromě výčtu dvanácti tisíc hesel snaží také alespoň o stručný výklad rozdělení našeho jazyka. Upozorňují na rozdíly mezi češtinou spisovnou, hovorovou, obecnou a nespisovnou.

Jedna kapitola mluví o vývoji argotu v Čechách. Informuje, kdy byl u nás zaznamenán. Začíná obdobím 1. světové války a končí až po roce 1989. Upozorňuje na jednotlivé představitele, kteří o slangu psali knihy, články či rozsáhlé studie.

Slovník také popisuje, jak probíhal sběr materiálu pro knihu. Zmiňuje příklady, které jsou k jednotlivým heslům používány a vysvětluje značky, které se vztahují k jednotlivým údajům.

Pozastavuje se také nad vysvětlením argotu a různých slangů. Například se dozvíme, že specificky vězeňský slang zahrnuje relativně velký počet výrazů týkajících se fyzického násilí mezi vězni, resp. Výhrůžek.

Řada hesel se ve vězeňském slangu překrývá s vojenským slangem. Ten odráží radikální politické proměny v průběhu 20. století. Mezi vojenskými výrazy se až dodnes drží řada výrazů německých, výrazů z ruštiny se natrvalo uchytilo jen několik.

Příklady vězeňského slangu:
amina – amnestie; balenyko – ručně balená cigareta; tátoš – homosexuál

Příklady vojenského slangu:
gagarin – druh šikany, při níž musí voják vlézt do skříně, která je pak puštěna na zem; kombajn – společná sprchovací místnost; rajčáky – řídící páky v tanku


Kromě dalších slangů, jako je například železničářský, motoristický či slang divadelní, se publikace zabývá i brněnskou mluvou. Slova, která můžeme považovat za specificky brněnská, prý pocházejí ze tří zdrojů: část představují slova typická pro hanácká nářečí, druhou část tvoří slova pocházející z běžné němčiny a třetí jsou zbytky historického středoevropského argotu.

Slovník také zahrnuje výrazy z ostravské mluvy, ale je jich méně než v případě brněnské. Autoři však věří tomu, že v dalším vydání slovní obohatí o další výrazy.

Příklady brněnské mluvy:
nargle – narozeniny; fligna - chytrost, mazanost; šolna - oblek, šaty

Příklady ostravské městské mluvy:
baraba - ničema, lump; bebechy - věci, krámy; zegarek - hodinky

O to také jde, proto autoři chtějí do dalšího vydání zapojit i veřejnost. Pro zájemce o nespisovný jazyk je připravena webová stránka www.slangy.cz

Ve Slovníku nespisovné češtiny jsem si listovala dlouho, hledala slova, která často používám, i ta, která jsem jen zaslechla a několikrát jsem se i opravdu pobavila. Na 413 stránkách jsem totiž našla mnohé.

-------------------------------------------------------------

 SOUTĚŽ - SOUTĚŽ - SOUTĚŽ - SOUTĚŽ!

Odpovězte správně na otázku a zúčastněte se slosování o 5 knih Slovníku nespisovné češtiny nakladatelství Maxdorf.

soutěžní otázka: Co nebo kdo to je fofrklacek?

a) mužské přirození
b) chlapec ve věku puberty
c) řadící páka
  
Své odpovědi vkládejte ZDE.

Reklama