Víme, že v čase vánočním chodily různé tajuplné postavy, ať už mezi nimi najdeme Barbory, Mikuláše nebo Ambrože. U nich známe původ - byli to světci, i když zlidovělí.

 

Ale jsou i takové, jejichž původ je nejistý. Nicméně v dobových kronikách dokázaný.


Například 19. prosince vás mohla navštívit Klempera. Kdo to byl? Žena zahalená do bílého prostěradla, na obličeji bílý závoj. Nosila necky pobité hřeby, po příchodu do domu do nich tloukla kladivem a nehodným dětem vyhrožovala, že jim okove nohy. Rodiče strašili Klemperou děti, které nechtěly jíst.

 

O dva dny později, 21. prosince přicházel Tomáš. Také celý v bílém, bouchal na dveře a děti mu slibovaly, že budou hodné a poslušné svých rodičů.

A pak jsou tu Perchty nebo také Peruchty, Peruty, Perychty, Tempery, Šperety či Brůny.

Ty chodily v podvečer svátků sv. Barbory, sv. Mikuláše, večer před Štědrým dnem, o Štědrém večeru a v podvečer Tří králů.   

Vzhled Perchty se velice lišil a záviselo především na zvyku kraje. Někde měla Perchta bílou řeznickou zástěru, vykasané rukávy a počerněný obličej. Jinde byla v bílém, nebo barevné sukni a vrchní sukni měla shrnutou nad hlavu, obličej posypaný moukou. V některých vesnicích chodily Perchty s červeným obličejem a červenou čepicí, v dalších měly černé šaty a černé vysoké klobouky, obličej začerněný nebo zabílený.
Odlišný charakter měly Perchty s proutěnou škraboškou potaženou plátnem, polepenou červeným papírem a s pohyblivým červeným jazykem. Vyskytovaly se také Perchty oblečené v obráceném kožichu, na hlavě nosily obrácenou beranici nebo papírovou škrabošku, která měla podobu zvířete s rohy.

Perchta ráda strašila děti, že jim za nestřídmost provrtá břicho a vycpe je hrachovinou. Na Podřipsku Perchta číhala na lidi za rohem a mlčky jim hrozila metlou. Ohlašovala se klepáním na okno a bušením na dveře, někde dokonce i zvoněním. Na mnoha místech nabyly obchůzky Perchty ráz masopustního průvodu.

V některých krajích byl Peruchta bíle (někde i černě) ustrojený muž. Měl na sobě bílé spodky a bílou košili, červené podkolenky vytažené nad kolena a zajištěné červenými stuhami. Obut byl v bagančatech. U pasu měl červený pás s připevněnou řeznickou ocílkou. Na hlavě měl bílý slaměný širák s brky. U krku červenou mašli. Měl vykasané rukávy a ruce měl červeně obarvené. Obličej měl samozřejmě krytý "strašnou" maskou.
Tento zvyk byl ale většinou úmyslně zrušen, pro jeho poněkud drsný průběh.

O Štědrém dnu zase na vás mohla zaťukat Štědrá bába taktéž bába Klovcová, Kloková, Štuchavá nebo Vrtibába.  Postava Štědré báby byla zahalená do bílého prostěradla a na obličeji měla škrabošku s dlouhým čapím nosem. Po večeři vcházela do stavení, v jedné ruce držela nůž s červeně zbarvenou čepelí a v druhé ruce držela škopíček. Mručivým hlasem volala: "Modlete se, modlete se, sic vás vypárám!" Přitom brousila nůž ocílkou. Někde se jen zjevovala za oknem a hrozila metlou. Štědrá bába obcházela stavení o Štědrém a o silvestrovském večeru a také v podvečer Tří králů. Tajně pokládala dárky za dveře. Jinde zase škádlila, napomínala a trestala metlou děti a přijímala dary.

24. prosince a na Silvestra vnikali do stavení Ometači a Ometačky. Ometli metlou obrazy, nábytek a plotnu, popřáli hezké svátky a tiše zmizeli.

Naši předkové měli bujnou fantazii. Dnes už se tyto postavy zjevují jen výjimečně na venkově. Ale potkat je na městských ulicích nebo sídlištích by mohlo být zajímavé.

Reklama