Olympijské legendy

Pět kruhů na olympijské vlajce, olympijský plamen … jedná se o symboly pocházející z antického Řecka?
Kdepak! Moderní archeologie to dokazuje…
Ve chvíli, kdy olympijský plamen cestuje po zeměkouli a letní olympijské hry v Aténách se blíží, můžeme se ptát, do jaké míry jsou moderní olympijské hry odrazem her antických, kterými byly inspirovány.
V posledním čísle amerického časopisu Archeology, naleznete soubor článků pojednávající o původních olympijských hrách tak, jak je popisují archeologové.
Několik mýtů se zhroutilo…

Až do nedávna jsme předpokládali, že dávní atleti byli amatéři.
Žádné pravidlo to ale neprosazovalo. Ve skutečnosti v řečtine ani neexistuje výraz, který by vyjádřil amatérské provozování sportu, účastníci olympijských her byli profesionálové.

Současní  členové olympijského výboru také předpokládají, že dávní atleti nekonzumovali alkohol, kvůli jednomu starému nápisu, objevenému v Delfách a přeloženému následovně: «Na stadionu je zakázáno pití vína.»
Nyní se ale ukázalo, že správný překlad je spíše: «Víno nesmí být odnášeno ze stadionu.

Pět propojených olympijských kruhů, viditelných na skále v Delfách a které několik současných autorů považuje za velice starobylé (3 000 let), jsou ve skutečnosti mnohem novější.
Záznam pochází z roku 1936, kdy byly kruhy do skály vytesány pro potřeby filmu.
Autorem slavných kruhů je ve skutečnosti Pierre de Coubertin. V roce 1913 chtěl zdůraznit páté olympijské hry a počítal s tím, že při každé následující olympiádě k nim bude přidán další kruh, až se vlajka zaplní kruhy spojujícími v míru všechny národy.
Šestá olympiáda (1916) byla znemožněna První světovou válkou a Coubertin změnil symboliku své vlajky: každý kruh reprezentuje jeden z pěti kontinentů, spojených olympiádou.

Ceremoniál s pochodní v Olympii několik měsíců před začátkem her a putování pochodně na místo události také nepochází z antiky.
Jedná se o odkaz olympijských her v Berlíně v roce 1936.
Organizátoři chtěli tehdy dodat zahajovacímu ceremoniálu nádech starobylosti.

A nakonec, staří Řekové, kteří v závodech zvítězili, věřili, že získali přízeň velkého Dia a jeho společníků.
V dnešní době se dobývá spíše přízeň sdělovacích prostředků… http://www.CyberSciences.com/Cyber/3.0/N3448.asp  

Přeložila a upravila 

 
Reklama