tre.jpg
Foto: Shutterstock

Bříza (24. 12. - 20. 1.)

Druidské zvíře: bílý jelen (strážce zásvětí, symbol smrti a znovuzrození)

Klíčová slova charakteru: vytrvalost, pracovitost, ctižádost, věrnost

Bříza častokrát bývá označována za dámu lesů, především pro svou štíhlou krásu. Lidé narození v tomto znamení jsou obvykle houževnatí, rozhodní a ambiciózní, odhodlaní zdolat nezdolatelné. Břízy jsou nesmírně loajální a ochotné kdykoli přispěchat na pomoc. To se odráží i v rodinném životě – bříza na sebe často přejímá závazky, které by měly připadnout jiným. Ocitá se tak v roli dobrovolné oběti na úkor osobnímu životu. Osoby narozené v tomto stromovém znamení jsou také mimořádně trpělivé a víc, než jiná znamení jsou poháněny k překonávání životních překážek a osobních limitů. Mají výjimečný organizační smysl a přirozené charisma vůdce. Uvnitř jsou břízy vášnivé a starostlivé, nicméně emoce raději drží na uzdě. Často trpí hlubokou vnitřní osamělostí, což byste do nich mnohdy vůbec neřekli.

Jeřáb (21. 1. - 17. 2.)

Druidské zvíře: drak (legendární zvíře, u Keltů reprezentující svrchovanou moc či vládce)

Klíčová slova charakteru: prozíravost, vynalézavost, lidskost, výstřednost

Jeřáb, strom zasvěcený keltské bohyni ohně a vody Brigit, býval považován za vstupní bránu do duchovního světa. Keltové jej často vysazovali poblíž vchodů, aby s jeho pomocí odháněli zlo. Lidé narození v tomto stromovém znamení jsou originálními osobnostmi, které odmítají jakoukoli jinou autoritu než svou vlastní. Jsou pokrokoví, idealističtí a výstřední. Ctí humanitární principy, jsou starostliví a zapálení pro vyšší cíle. Mohou se nicméně jevit jako citově chladní, protože svou lásku rozmělňují mezi potřebné. Na problémy hledí z jiné perspektivy a často přicházejí s nekonvenčním řešením. Přesto jejich nápady považují mnozí za výstřední a bláznivé. Někdy zaujímají trochu nevděčnou pozici vůdce bez následovníků. Přesto ve své schopnosti věří a čas obvykle ukáže, že udělali dobře. Jde o přátelské osoby, které však vyžadují soukromí, velkou dávku osobní svobody a vlastní psychologický prostor.

Jasan (18. 2. - 17. 3.)

Druidské zvíře: rybák (stěhovavý pták, kterého si vážili především námořníci pro schopnost předpovídat změnu počasí)

Klíčová slova charakteru: citlivost, oduševnělost, dvojí povaha, umělecké nadání

Jasan je strom schopný růst ve vodě, zasvěcený bohu moře. Proto se jasanové dřevo používalo ke kouzlům proti utonutí. Také hole druidů se obvykle vyráběly ze dřeva tohoto stromu, protože je pevné a má rovná vlákna. Lidé narození ve znamení jasanu bývají naoko nevyzpytatelní, ale nemají v úmyslu někoho oklamat. Trvá jim nicméně velmi dlouho, než dospějí k pevnému rozhodnutí, za kterým si budou stát. Sami v sobě se často potýkají s dvojakostí; na jedné straně jsou přitahováni okultismem a věcmi mezi nebem a zemí, rádi sní a stavějí vzdušné zámky, na straně druhé dokážou být nadmíru pragmatičtí a podnikaví, mají-li k tomu důvod a podmínky. Vyniknout mohou v uměleckých oborech, mají cit pro detail a jsou velmi kreativní. Nakombinují-li svůj talent se smyslem pro podnikání, mají ohromnou šanci na úspěch. Disponují skvělou intuicí a mnohdy i léčitelskými schopnostmi.

Olše (18. 3. - 14. 4.)

Druidské zvíře: krkavec (tajemný pták osudových předpovědí)

Klíčová slova charakteru: odvaha, energie, vášnivost, netrpělivost

Keltové na olše pohlíželi s úctou, protože při naříznutí jejich bílé dřevo zrudne; efekt „krvácení“ tehdejší lidi strašil jako předzvěst zlé události. Lidé narození ve znamení olše jsou netrpěliví, odvážní a dobrodružní. Často je najdete v čele nějaké akce, dokážou ostatní inspirovat a sami mají potřebu vyniknout. Jsou přirozeně soupeřiví a jen sotva se vzdávají. Být první je pro ně důležité už jen pro pocit samotný. Milují výzvy a překonávání obtížných situací, k životu potřebují vzrušení a adrenalin. Nenechají si diktovat, jsou nároční a pevní. Přímočarý přístup k životu je jim vlastní, podobně jako nezávislost a schopnost jít vlastí, nevyšlapanou cestou. Těžko akceptují selhání a slabost, nerozhodnost druhých je dráždí. Obvykle mívají problém s uznáním autority druhého a špatně nesou příkazy jakéhokoli druhu.

Vrba (15. 4. - 12. 5.)

Druidské zvíře: had (symbol znovuzrození a obnovy)

Klíčová slova charakteru: praktičnost, pohotovost, tajemnost, pružnost

Vrba má hlubokou tradici v lidovém léčitelství a její proutky bývaly hojně využívány k hledání vody. V keltských legendách se pojí s básníky a kouzly pro upoutání pozornosti a udržení vztahu. Lidé narození ve znamení vrby obvykle platí za praktické idealisty. Vynikají skvělou pamětí, silnou vůlí, mimořádnou flexibilitou a velkou výřečností. Disponují vysokou inteligencí, dokážou nicméně skvěle využívat i hlas intuice. Oplývají výjimečnou fantazií a silně tíhnou k duchovnu. Jednoduše lze tyto složité osobnosti charakterizovat jako směsici rozhodnosti a umělecké citlivosti. Vrby příležitostně mívají potřebu dělit se s druhými o své „podivné“ zážitky, přestože na ně samy pohlížejí s notnou dávkou ostražitosti. Jde o velmi proměnlivé osobnosti, emočně trochu záhadné. Jen málokoho k sobě opravdu pustí a tajemná stránka jejich skutečného charakteru zůstává častokrát velmi dobře ukryta pod maskou racionality a pragmatismu.  

Hloh (13. 5. - 9. 6.)

Druidské zvíře: sova (symbol moudrosti a častá družka kouzelníka Merlina)

Klíčová slova charakteru: komunikativnost, temperament, všestrannost, chytrost

V mystice hlohu se lze setkat s dualitou. Na jedné straně je zmiňován jako strom cudnosti, jindy plodnosti. Ve středověku přinášely hlohy místům, kde byly zasazeny, prosperitu a bohatství, býval však také spojován s černým morem. Lidé narození v tomto znamení jsou veselí a ve společnosti oblíbení. Mívají neotřelé nápady, disponují mimořádnou tvořivostí a zdravou sebejistotou. Obvykle jim jde vše, nač sáhnou, oplývají všestranným talentem. Bývají spontánní, výřeční a charismatičtí. Jejich temperament se nedá přehlédnout, jsou živí, energičtí a zvídaví. Typické pro zrozence v hlohu jsou rychlé myšlenkové pochody, řada zájmů, ale také přelétavost. Málokdy zajdou do hloubky, o většinu věcí se zajímají jen povrchně. Bývá těžké dlouhodobě udržet jejich pozornost. Jsou nicméně skvělými stratégy. Dokážou vymyslet jedinečný plán a držet se ho, pokud vyhovuje jejich cílům. Jde o odvážné jedince s ochotou riskovat. Často jim k úspěchu dopomůže i jejich dobře fungující intuice.

Dub (10. 6. - 7. 7.)

Druidské zvíře: střízlík (pro Kelty nejposvátnější pták, průvodce druidů)

Klíčová slova charakteru: nadšení, optimismus, rozhodnost, důstojnost

Dub, proslulý svou odolností a dlouhověkostí, je odedávna symbolem síly a stálosti. Pro Kelty byly důležité všechny stromy posvátného kalendáře, na prvním místě ale stál právě dub. Lidé narození v tomto stromovém znamení bývají rozhodní a sebejistí, s názorem, za kterým si stojí. Nejvíc je motivuje vlastní vůle a touha uspět. Platí za rozené vůdce, které druzí rádi následují. Touží po uznání a velmi dobře se uplatňují na pozicích s vysokou zodpovědností. Typickou vlastností je také soutěživost a odvaha, konfrontace je podněcuje k ještě lepším výkonům. Zrozenci v dubu však dokážou unést i porážku a neuspějí-li, chovají se velkodušně, bez pocitů zlosti či závisti. Mají skvělý smysl pro humor a je jim vlastní hledat vždy nejprve světlé stránky. Kladou důraz na lásku, bývají loajální a čestní. V srdečních záležitostech jsou však velmi zranitelní, protože předpokládají, že každý je podobně oddaný jako oni sami.

tree.jpgFoto: Shutterstock

Cesmína (8. 7. - 4. 8.)

Druidské zvíře: jednorožec (symbol posvátnosti, čistoty a cudnosti)

Klíčová slova charakteru: důvěryhodnost, zdatnost, velkorysost, soucit

Cesmína se pojí se symbolikou smrti a znovuzrozením zimy jak u pohanů, tak u křesťanů. V keltské astrologii představuje stále zelená cesmína protějšek opadavému dubu. Lidé narození v tomto stromovém znamení vynikají výrazným uměleckým nadáním a živou představivostí. Právě v tomto období přišla na svět řada skvělých spisovatelů, filmařů, hudebníků a dalších umělců. Tvůrčí schopnosti, ale zároveň zdravý rozum a pevné zásady předurčují tyto osobnosti k úspěchu. Nejde o snílky, ale praktické jedince s nohama pevně na zemi. Domov a rodina jsou pro citlivé cesmíny mimořádně důležité. Velmi se zajímají o druhé, ale musejí se trochu usměrňovat, aby zájem nepřerostl v nepříjemnou invazi. Obvykle ctí rodinné tradice a přesvědčení, v nichž byli vychováni.

Líska (5. 8. - 1. 9.)

Druidské zvíře: losos (v keltské tradici je považován za nejstarší a nejmoudřejší ze všech zvířat)

Klíčová slova charakteru: inteligence, silná vůle, předvídavost, idealismus

Líska je strom častokrát spojovaný s druidy, protože v keltském učení je lískový ořech symbolem koncentrované moudrosti. V Irsku rostou tyto stromy už od doby ledové. Lidé narození v tomto stromovém znamení jsou poháněni neutuchající touhou být všude první. V nitru obvykle bývají silní a rozhodní, svou rezolutnost ovšem maskují velkým šarmem a vysokým charismatem. Dokážou skvěle plánovat, jsou spolehliví a věci dotahují do konce. Vynikají silnou vůlí, jsou tvořiví a často umělecky nadaní. Vyznačují se silným potenciálem uspět tam, kde jiní selhali. Lísky bývají loajální a důvěryhodné osobnosti, citlivé na znevažování jejich úsudku, cti a důstojnosti. Jsou-li zrozenci v tomto znamení přistiženi v jakkoli choulostivé situaci, pravděpodobně se postaví na odpor a zareagují zlostně až agresivně. Občas mohou působit nadřazeně, jindy pochybují o vlastních schopnostech. Důležité pro ně je neztratit sebedůvěru.

Vinná réva (2. 9. - 29. 9.)

Druidské zvíře: labuť (důležité zvíře keltské mytologie spojené s mnoha mýtickými příběhy)

Klíčová slova charakteru: metodičnost, analytičnost, citlivost, soucit

Anglický název vine (réva) je odvozen od slova viere, což znamená kroutit se. Symbolicky souvisí s mystickým konceptem druidů o spirálovitém duchovním růstu. Zrozenci v tomto znamení mívají sklon pohlížet na věci vážněji než jiná znamení. Bývají skromní a opakovaně se snaží dělat „správné věci“. To se jim ale občas vymkne a ze své iniciativy vyjdou jako příliš kritičtí idealisté, kterým je přednější analýza života než život samotný. Touží pomáhat druhým a často na sebe berou extrémní zodpovědnost jak za členy rodiny, tak za přátele. Pociťují nutkání „opravit“ to, co je v životě jejich blízkých (z jejich pohledu) špatně. Lidé narození v tomto stromovém znamení mohou navenek působit klidně a zdánlivě bez velkých emocí, pod maskou ukrývají citlivost a mnohem větší zranitelnost, než se může zdát. Často jde o tajné romantiky s touhou milovat a být milován.

Břečťan (30. 9. - 27. 10.)

Druidské zvíře: motýl (symbol zvyků a víry, most mezi každodenností a nadpřirozenem)

Klíčová slova charakteru: umělecké nadání, společenskost, romantičnost, smířlivost

Stále zelený břečťan symbolizoval pro Kelty nesmrtelnost duše. Spojovali jej s triádou měsíční bohyně Arianrhod a jejich rituály v souvislosti s tímto božstvem měly otevírat bránu do zásvětí. Lidé narození v tomto znamení platí často za myslitele s uměleckým nadáním. Jejich rychlé myšlení je nicméně vedeno spíše kreativním nežli intelektuálním směrem. Mohou stát v čele nejrůznějších avantgardních hnutí, ať už v malbě, hudbě, literatuře či v divadelním dramatu. Mají skvěle vyvinutý pozorovací smysl, jsou schopni nestranné kritiky a jejich názor bývá ceněn. Přestože jde o veskrze přátelské jedince, mají rádi, když jdou věci podle nich. Jakékoli odmítnutí nesou těžce. Bývají ztělesněním elegance, šarmu a dobrého vkusu, milují krásu a harmonii. Jsou společenští a svým založením spíše romantici, kteří nesnášejí samotu.

Rákos (28. 10. - 24. 11.)

Druidské zvíře: pes (v keltské mytologii zvíře dvou povah, v příbězích někdy ušlechtilý pomocník, jindy posel z pekla)

Klíčová slova charakteru: komplexnost, tajuplnost, prudkost, nekompromisnost

Druidové klasifikovali rákos jako strom zejména pro jeho hustý kořenový systém. Používali jej na výrobu šípů, ale i psacích per, takže symbolizoval moudrost a vzdělání. Spojovali jej také s podzemím a s bohy smrti a zásvětí, a právě na měsíc rákosu připadá svátek samhain neboli Halloween. Lidé narození ve znamení rákosu se vyznačují silným smyslem pro účelnost a nezávislost ducha, které jsou nezbytné pro překonávání životních překážek. Mají nezdolný charakter a neuvěřitelnou výdrž až urputnost. Disponují ohromnou vnitřní silou i schopností převzít vedení a kontrolu nad situací. Mají bystrý a velmi přesný úsudek a silně nadprůměrnou paměť. Ta jim skvěle funguje v práci, ale zároveň nedovolí zapomenout na nejrůznější křivdy a ústrky, co je kdy potkaly. Často klamou klidným zevnějškem; pod povrchem ovšem bublá vášeň a nesmírná emocionalita. Tváří se rezervovaně, protože se až panicky obávají emočních zranění. Získáte-li však jejich důvěru, stanou se oddanými a milujícími bytostmi.

Černý bez (25. 11. - 22. 12.)

Druidské zvíře: bílý kůň (kůň býval uctíván mnoha keltskými kmeny a Bílý kůň v Uffingtonu, prehistorické umělecké dílo, odráží umělecký styl Keltů obecně)

Klíčová slova charakteru: nezávislost, podnikavost, hloubavost, přímočarost

Druidové vnímali černý bez jako požehnání a kletbu zároveň. Jako vládce 13. znamení keltského kalendáře jej považovali za poněkud nešťastný; občas je dokonce zmiňován jako strom smrti. Lidé ve znamení černého bezu platí za životní optimisty dychtící rozšiřovat své obzory vším, co život nabízí. Věří, že kořením života je pestrost, opakovaně hledají nové výzvy a dobrodružství. Jsou velmi pružní s vysokou schopností přizpůsobit se jakýmkoli podmínkám. Jejich neklidný temperament v nich vyvolává odpor k rutinním činnostem a rozhovorům, které nikam nevedou. Nesnášejí nátlak, obvykle se zapřou a nedělají, co sami nechtějí. Příležitostně může typický zrozenec v tomto znamení působit poněkud povýšenecky či povrchně, ve skutečnosti je však hluboce přemítavý se sklonem hledat vyšší pravdu. Jde o silné individualisty, kteří potřebují volnost ve vyjadřování i činech. Více než jiná znamení mívají štěstí, pokud věří ve vlastní schopnosti.

Jmelí (23. 12.)

Druidské zvíře: není uváděno

Klíčová slova charakteru: horlivost, zodpovědnost, vytrvalost, oddanost

„Chybějící den“ v keltském stromovém kalendáři je přestupný den 23. prosinec. Připadá na třináctý měsíc roku a nevládne mu žádný strom. Druidové ho nicméně spojovali s mytologií jmelí. Přestože se v některých zdrojích uvádí, že osoby narozené 23. prosince patří do skupiny osob ve znamení černého bezu, jejich základní charakter má blíž k lidem ve znamení břízy. Pokud jde o jmelí samotné, Keltové a Vikingové uctívali jeho výjimečné léčivé účinky; ve starém keltském jazyce znamená jmelí výraz „všeléčivý“. V norské mytologii je jmelí posvátnou rostlinou bohyně lásky Friggy. Lidé narození v tento den působí, jako by nejlépe fungovali v době, kdy jsou nuceni překonávat ty největší překážky. Bývají silně motivováni vlastní ctižádostí a touhou uspět. Absolutně odmítají vzdát se šance na vítězství. Disponují přirozenou vlohou kombinovat tvrdou práci s ohromnou odhodlaností pro danou věc. Ačkoli trpí strachem ze selhání, daří se jim překonávat nejistotu, dokud nesplní, co si předsevzali. Lidé narození 23. prosince jsou rádi za svůj výkon odměňováni, nicméně znají svou cenu, nepotřebují loudit ani se naopak vychloubat. Jde o skvělé stratégy a rozené vůdce, kteří si bez problémů získají respekt druhých a mají potenciál stanout na vrcholu.

Čtěte také Panny si užijí flirt, Váhy by měly zůstat ostražité: Co vás v říjnu podle tarotových karet čeká

Zdroj: kniha Keltská astrologie, autor Phyllis Vega