Podíváme se dnes na oční vady.
Bude to jen stručný přehled, protože je každému jasné, že s jakoukoliv vadou navštívíme lékaře.
Jak praví kniha Domácí lékař z r. 1922 – oko je nejvyšší ústrojí smyslové, poněvadž je ze všech smyslových ústrojí nejjemnější a nejsložitější.

Světločivná tkáň je uložena v oční bulvě.
Přijímá světelné podráždění, které se v nervových drahách mění v podráždění nervové a jde do mozku.
Oko je vlastně přirozený fotopřístroj.

Pokud není správný poměr délky oční osy k lomivosti průhledných očních prostředí – potřebujeme korekci, brýle nebo čočky.
Konvexní používají dalekozrací, tj. nevidí na blízko (+).
Konkávní krátkozrací, tj. nevidí na dálku (-).
Kromě sférických skel (tj. z koule) se používají i cylindrická (tj. z válce).
Cylindrickými se napravuje astigmatismus, tj. nezřetelné vidění způsobené nepravidelným zakřivením rohovky.

Správnými brýlemi můžeme zabránit poranění oka – různé typy pracovních brýlí a štítů (ty např. dnes používají i zubaři).
Důležité jsou i sluneční brýle – nedoporučuje se koukat do silného světelného zdroje. Kromě slunce a svářecího plamene může jít o velké vodní nebo zasněžené pláně.

Z nakažlivých onemocnění jmenujme růži. Původcem je streptokok. Neléčená vede až k ohrožení života.
Patří sem ještě zánět spojivek – velmi častý v dětských kolektivech.
V tropech je známá jeho zrnitá varianta – Trachom, ten vede k slepotě.
Vzpomeňme, že dříve bývaly hrozbou i TBC a syfilis.

Některé nemoci mívají za následek poškození oka až slepotu – sem patří kornatění tepen, vleklý zánět ledvin, AIDS a hlavně cukrovka.

Připomeňme ještě několik onemocnění:
Afakie = oko bez čočky – je to vrozená vada, nebo po úrazu
Albinismus – vada pigmentace, řeší se černými skly či čočkami
Tupozrakost – nesprávné postavení oka, obvykle při šilhání, cvičením lze odstranit

Glaukom = zelený zákal. Je to poruchu rovnováhy mezi tvorbou a odtokem nitrooční tekutiny. Je to velice závažné onemocnění, trpí jim celkově 2 % lidstva. Je  největší příčinou slepoty v rozvinutých zemích!! Může být i vrozený, operace může, ale nemusí, pomoci.

Oční třes – pohyby očí většinou v horizontální rovině, ostrost velmi snížena, jedná se obvykle o vrozenou vadu
Obrna očních svalů – pohyby očí jsou způsobeny 4 přímými a 2 šikmými svaly
Šilhání (strabismus) – linie vidění nesouhlasí se zrakovou osou. Obvykle je vrozené, dá se léčit již před 2. rokem věku dítěte.
Barvoslepost – tj. schopnost vnímat barvy
Šeroslepost – špatné vidění při nižším osvětlení
Světloplachost – bolest při vyšším osvětlení

Zakončím známou větou, jistě visela i u vás na školní chodbě
Chraň si oči, máš jen dvě.

 Zpracováno dle Repetitoria praktického lékaře.    

           
Reklama