Když jsem ještě učila, měli jsme celoškolní projekt o nevidomých. Navštívili nás členové občanského sdružení Okamžik, abychom si všichni vyzkoušeli, co to znamená nevidět, a seznámili se s několika slepými lidmi. To vše proto, abychom ztratili před takto postiženými ostych a naučili se jim pomáhat.

To samé může absolvovat vlastně i každý dospělý, který se chce aktivně podílet na pomoci těmto handicapovaným. Může se stát dobrovolným asistentem. Vyzkouší si, jaké to je být nevidomý, a na vlastní kůži zjistí, co pro takového člověka asi je nebo není příjemné, jaká pomoc je účinná a kde.

Možností asistentských služeb je spousta, záleží na konkrétní osobě. Nejčastěji jsou to tyto typy činností:  pomoc při studiu aj. vzdělávání, popř. při výkonu povolání; výpomoc v domácnosti a každodenním životě; rekreační a výkonnostní sport nebo hobby, kultura a společenský život. Slepý člověk, který chce jezdit na kole, potřebuje dvojkolo, chce-li jezdit na lyžích, musí mít „traséra“, který jezdí s ním.

Podobné je to i u jiných sportů. Pokud se chce pěkně a moderně oblékat, potřebuje svůj šatník s někým konzultovat, potřebuje slyšet, že mu to sluší. Chce-li studovat, hodí se mu, když mu budete předčítat texty a pomáhat v dalších studijních záležitostech.

Každý, kdo by chtěl svůj čas věnovat takovéto pomoci, by si měl uvědomit, že asistence nemusí nutně znamenat hlubší osobní přátelství, protože si ti dva nemusejí „sednout“. Znamená to také dlouhodobou spolupráci, trpělivost, vzájemný respekt a otevřenou komunikaci. Pro předcházení nedorozumění stejně jako o průvodcovství a dovednostech kontaktu s nevidomým vás sdružení Okamžik odborně zaškolí.

My jsme s dětmi např. s páskami na očích kreslili podle vzoru (vylisovaný obrázek v plastu – na základě hmatu), modelovali z hlíny, chodili v neznámém prostředí s „průvodcem“. Kromě toho jsme si také povídali s Pavlou Francovou, která nám popsala, jak jako slepá lyžuje, jak maluje své obrazy. Zajímavé bylo, jak vaří. Podle zvuku smažící se cibule pozná, kdy je tzv. dozlatova.

Sdružení nabízí každému dobrovolníkovi také odborné individuální konzultace a na dobu spolupráce jej pojistí.

Pár slov o sdružení. 
Okamžik vznikl v roce 2000. Sympatický malý tým nevidomých i vidících lidí se snaží realizovat pomoc a podporu zrakově handicapovaným dosud nevyšlapanými nebo opomíjenými cestami. Jako první v ČR začal poskytovat osobní asistenci pro nevidomé zajišťovanou profesionálně vedenými dobrovolníky. Publikuje, pořádá kulturní a vzdělávací akce, akce pro školy, přednášky a besedy o světě bez zraku.

Petra Červenková – členka týmu, se kterou jsem se setkala tehdy ve škole, Vás ráda seznámí s pomocí podrobněji.

 

V rámci Poradny pro otázky samostatného života nevidomých pravidelně pořádá Okamžik jednodenní sobotní seminář s názvem NEBOJTE SE NEVIDOMÝCH.
Místem konání je klubovna sdružení Okamžik, Umělecká 5, 170 00 Praha 7.

Tento seminář je určen všem, kteří se chtějí dozvědět více o životě nevidomých lidí a o kontaktu s nimi. Program obsahuje konkrétní návody a praktické nácviky správného řešení situací, do nichž se nevidomí a vidící běžně dostávají. Seminář poslouží jak lidem, kteří s nevidomými přicházejí do styku takříkajíc denně (v rodině, v zaměstnání apod.), tak i každému, kdo by třeba rád nabídl svou pomoc kolemjdoucímu s bílou holí, ale neví přesně, jak na to.

POMOZTE NÁM POMÁHAT NEVIDOMÝM
Odešlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS OKAMZIK
na číslo 87 777

Reklama