Grafologie své závěry vyvozuje z odlišnosti písma od školní předlohy. Znaky, kterými se vaše písmo liší od vzoru v písankách, představují vaši osobitost, o kterou tu jde. Grafolog vychází většinou z porovnání s českými písankami – pokud jste se ale naučili psát v cizině nebo třeba jen bez pomoci písanky, výklad může být zkreslený. Těžko se vykládá také písmo leváků či přeučených leváků.

 

Písmo je dále ovlivněno momentální náladou, citovým rozpoložením, ale i zdravím. Jste-li právě nešťastní či nemocní, vaše písmo bude nejspíš slabé a ochablé. U vážně nemocných lidí bývá až roztřesené. Pokud jste naštvaní a rozohnění, vaše písmo získá znaky agresivity, která vám za normálních okolností nemusí být vlastní. Pokud si tedy necháváte rozebrat písmo, měli byste grafologovi předložit vzorek, který jste napsali v naprostém klidu a pohodě.

 

Další podmínkou pro relevantní výklad je vypsaná ruka. S rozmachem nových technologií vyvstává otázka, zda grafologie bude mít v 21. století ještě smysl. Je totiž možné, že v příštích generacích bude vypsaná ruka spíše výjimkou. Lidé píšou více na počítačích než rukou, na přednáškách na vysokých školách už občas vidíme místo sešitů notebooky. A když tak celé dny ťukáte do klávesnice, s tužkou v ruce zjistíte, že jste skoro zapomněli psát.

 


Tento článek najdete i v dnešním vydání internetového časopisu: www.superkocka.cz

 
Reklama