V březnu 2010 začal již 5. ročník celostátního a komplexního hodnocení 160 fakultních, krajských a městských nemocnic, ve kterém můžete i vy ohodnotit svou nemocnici.

Pacienti budou moci hlasovat pomocí tištěných dotazníků umístěných v prostorách svých nemocnic, nebo mají možnost hlasovat také formou elektronických dotazníků, které jsou dostupné po celou dobu výzkumu na internetových stránkách projektu www.nejlepsi-nemocnice.cz. Na této adrese jsou také k dispozici žebříčky z minulých let.

Toto komplexní hodnocení probíhá prostřednictvím:

  • průzkumu spokojenosti pacientů nemocnic
  • průzkumu spokojenosti zaměstnanců nemocnic - hodnocení těch, kteří mají kvalitu poskytované péče přímo ve svých rukou a znají úroveň procesů své nemocnice
  • hodnocení finanční kondice nemocnic - finanční stabilita nemocnice

Zaměstnanci nemocnic i pacienti mohou vyplňovat dotazníky až do 31. října 2010.

V letošním roce se bude nově hodnotit také pozitivní přívětivost zdravotníků v nemocnicích, tzv. Nejusměvavější nemocnice roku 2010. Toto hodnocení vzniklo ve spolupráci s charitativním projektem Úsměv pro život, který byl spuštěn v červenci 2009.

Sponzor hlavní výhry celostátního projektu připravil pro vítěznou nemocnici hlavní cenu v podobě nejmodernějšího nemocničního lůžka v hodnotě 300.000 Kč

Organizátorem projektu je nezisková organizace HealthCare Institute, která se zasazuje o postupné zvyšování kvality poskytované péče o pacienty v českých nemocnicích.

Jaká je nemocnice ve vašem městě? Pokud jste si poležela v nemocnici, jak byste ji zhodnotila?

Reklama