Patříte mezi generace, které ještě pamatují pořádně tuhé zimy, kdy se bruslilo na zamrzlé Vltavě a na nákupy jezdilo na běžkách? Pokud ano, nejspíše vám ta letošní přišla jako slabý odvar minulých let, za to mladší ročníky už vrstvily dvě bundy na sebe a nakupovali zásoby vlněných ponožek. Mrazivé počasí ale ve výsledku přineslo nadměrné výdaje i těm, kteří si nové teplejší oblečení nepořizovali. Za co? Za spotřebu energií, která vlivem nízké teploty rapidně stoupla.  

zima

Podle Českého hydrometeorologického ústavu byl leden 2017 sedmým nejstudenějším lednem od roku 1961. Průměrná teplota se v prvním měsíci letošního roku pohybovala jen okolo - 5,6 °C, což je o 3,7 °C méně, než činí dlouhodobý normál. V závislosti na tomto výrazném poklesu teplot samozřejmě vzrostla spotřeba energií – lidé více protopili.

Projevit by se to mělo zejména na celkovém ročním vyúčtování, na kterém by mohli někteří odběratelé zaznamenat částku až o 5 500 korun vyšší než v minulých letech. Tento odhad je pouze orientační. Ačkoliv odborníci tvrdí, že dle tzv. otopové křivky tvoří leden téměř 17 % z ročních nákladů, závisí finální částka, kterou domácnosti za tuto topnou sezónu zaplatí, na mnoha dalších faktorech. Nejvíce rozhodující často bývá cenová politika dodavatele, od kterého plyn nebo elektřinu odebírají.

„Rozdíl v nákladech oproti loňsku se sice hodně odvíjí od výkyvů teplot během topné sezóny, nicméně to nutně neznamená, že domácnosti nakonec drasticky prodělají. Celková roční suma nákladů závisí i na výši cen konkrétního dodavatele. Lidé tedy mohou své celkové náklady snížit přechodem k jinému dodavateli, a tak dosáhnout úspory v řádech tisíců korun,“ komentuje situaci Tomáš Suchý, energetický specialista z internetového portálu Ušetřeno.cz.

Jak je možné, že se cena plynu u jednotlivých dodavatelů liší?

Cena plynu se totiž skládá hned z několika částí, které konečnou platbu ovlivňují. První částí je státem regulovaná složka za dopravu a distribuci plynu. Ta však tvoří jen cca. 19 % výsledné ceny. Druhou a podstatně větší částí je složka neregulovaná, jejíž výši stanovuje sám dodavatel. Ta zahrnuje komoditní cenu zemního plynu, poplatek za uskladnění a platbu za obchodní a ostatní služby.  

Mezi různými cenovými nabídkami dodavatelů plynu můžete vybírat snad donekonečna. Nejlehčí cestou, jak se zorientovat v širokém spektru produktů a spočítat si úsporu, je využít online kalkulačku cen plynu. Na trhu jich je hned několik.  

Jak probíhá změna dodavatele?

Spousta odběratelů zůstává svému dodavateli věrná i přesto, že si je vědoma existence výhodnějších nabídek. Proč tomu tak je? Už jen slovní spojení „změna dodavatele“ v nich evokuje složitou záležitost podobající se neurochirurgické operaci. Ve skutečnosti si, ale změny téměř nevšimnete. Na trhu operuje spoustu společností, které za vás celý proces vyřídí. Vy si je vyberete dodavatele, od kterého byste chtěli začít plyn odebírat a poskytnete jeden či dva autogramy. Nic složitého. S výběrem vám pomůže porovnání dodavatelů plynu.