V minulém roce v Česku opět přibylo ohlášených případů týraných a zneužívaných dětí. Podle statistiky Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) šlo o 8 478 případů. Tragicky skončilo týrání, zneužívání a zanedbávání smrtí šesti dětí.

Oproti roku 2013 šlo o více než 10% nárůst nahlášených případů, ze 7 527. Přitom případy, které se dostanou na veřejnost, jsou stále jenom špičkou ledovce. „Násilí na dětech je bohužel stále vnímáno ve společnosti jako součást výchovy. Zvyšující počet týraných dětí ukazuje i na nárůst všímavosti části veřejnosti, která násilí na dětech mlčky nepřehlíží. To vidím jako jednu z cest, jak zabránit utrpení dětí,“ říká senátorka a prezidentka Nadace Naše Dítě Zuzana Baudyšová.

Vyšší nárůst oproti předchozímu roku byl zaznamenán také u zanedbávání dětí a dětské pornografie. V roce 2014 bylo ohlášeno 5 484 případů zanedbávání dítěte, u 2 455 dětí se dokonce jednalo o opakované případy. Dětskou pornografií se úřady v roce 2013 zabývaly ve 33 případech, v minulém roce to bylo už u 87 dětí, z nichž 48 bylo k dětské pornografii zneužito opakovaně.

holcicka

  • Pouze počet tělesně týraných dětí poklesl z 859 ohlášených případů v roce 2013 na 787 v roce 2014.
  • Psychické týrání, které je hůře odhalitelné, eviduje MPSV u 1 171 dětí, z čehož 652 případů bylo opakovaných. Sexuálně bylo v minulém roce zneužito 932 dětí, přičemž na 281 dětech bylo sexuální násilí opakované.
  • Nejčastěji se týrání a zneužívání odehrává na dětech ve věku 6 až 15 let, nicméně v 484 případech šlo o týrání nebo zanedbání dítěte mladšího jeden rok.
  • Důsledkem týraní, zneužívání nebo zanedbávání bylo v roce 2014 odebráno rodičům 1 248 dětí, což je o 233 více než v roce 2013.
  • Děti většinou putovaly do zařízení vyžadující okamžitou péči (ZDVOP), konkrétně v 467 případech, do ústavní péče bylo umístěno 345 dětí a širší rodina se postarala o 298 dětí.

Nejčastějším oznamovatelem týrání nebo zanedbávání dítěte zůstává škola a zdravotnická zařízení. Zvýšil se ale počet matek, které týrání, zneužívání nebo zanedbávání dítěte nahlásí, v roce 2013 naopak převažoval počet anonymních ohlášení.

Reklama